Bibliothecaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bibliothecaris
Werken als bibliothecaris
Bibliothecaris worden
Wat doet een bibliothecaris allemaal
Bibliothecaris backoffice en bibliothecaris frontoffice
Functie bibliothecaris
Beroepsfilm Bibliothecaris:
Opleiding tot bibliothecaris
Bedrijven waar een bibliothecaris werkzaam kan zijn
Competenties bibliothecaris
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bibliothecaris
Arbeidsvoorwaarden en salaris bibliothecaris
Eigen bedrijf starten als Bibliothecaris
Boekhoudprogramma vergelijken Bibliothecaris

Beroep bibliothecaris

Een bibliothecaris of bibliothecaresse is iemand die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden dat met het beschikbaar stellen van informatie te maken heeft. De letterlijke vertaling voor bibliothecaris is dan ook bewaarder van boeken. Als bibliothecaris ben je over het algemeen werkzaam voor bibliotheken, maar het beroep bibliothecaris komt ook voor buiten bibliotheken zoals bij ziekenhuizen, universiteiten of bijvoorbeeld grote advocatenkantoren. Het is dus niet zo dat een bibliothecaris alleen werkzaam kan zijn voor een bibliotheek. Er zijn veel meer soort bedrijven, instellingen en organisaties denkbaar waarbij sprake kan zijn van veel informatie zoals boeken en/of digitale informatie. Als bibliothecaris werkzaam in een bibliotheek ben je naast bewaarder van de boeken ook een belangrijke adviseur voor de bezoekers van de bibliotheek en weet je dan ook bezoekers de juiste informatie te geven. Naast het adviseren zorg je er voor dat de bibliotheek up-to-date is qua boeken, tijdschriften en naslagwerk. Als bibliothecaris ben je dus een beheerder en adviseur van een bibliotheek of ander soort bedrijf. Meer modernere benamingen voor bibliothecaris kunnen ook zijn informatiedienstverlener of informatiespecialist, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden als bibliothecaris. Zoals eerder omschreven hoeft een bibliothecaris niet werkzaam te zijn voor een bibliotheek. In de meeste gevallen zal een bibliothecaris wel werkzaam zijn voor een bibliotheek. Als een bibliothecaris werkzaam is buiten een bibliotheek kunnen er ook andere benamingen van toepassing zijn. Het beroep bibliothecaris komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Lang niet alle bibliothecarissen zijn fulltime of beroepsmatig werkzaam.

Werken als bibliothecaris

Omdat een bibliothecaris werkt met informatie kan een bibliothecaris ook gezien worden als educatief medewerker. Educatie is een breed begrip dat staat voor kennis en opvoedkunde. Als bibliothecaris ben je over het algemeen dagelijks actie met het helpen van mensen die zoeken naar specifieke informatie. Daarnaast kan een bibliothecaris verantwoordelijk zijn voor het maken van specifieke collecties voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenstellen van diverse boeken voor ouderen die in een verzorgingshuis verblijven. Omdat deze ouderen in veel gevallen niet zelf meer naar de bibliotheek kunnen komen kan een bibliothecaris deze werkzaamheden voor de oudere uitvoeren. Zoals eerder omschreven kan een bibliothecaris ook aangemerkt worden als informatiespecialist. Informatie is een breed begrip dat betrekking heeft op data, kennis en het presenteren van informatie. Met andere woorden is een informatiespecialist op een brede manier verantwoordelijk voor het bewaren en beschikbaar stelen van informatie. Het is ook denkbaar dat een bibliothecaris verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen of aan het geven van computertrainingen aan oudere mensen.

Bibliothecaris worden

Als bibliothecaris kan je alleen werkzaam zijn of met andere bibliotheekmedewerkers samenwerken, afhankelijk van de grootte van de bibliotheek. Zoals eerder omschreven hoef je als bibliothecaris niet in een openbare bibliotheek werkzaam te zijn, omdat ook andere grote instellingen gebruikmaken van een bibliothecaris. Het beroep bibliothecaris heeft raakvlakken met het beroep archivaris, maar is niet geheel hetzelfde. Als bibliothecaris zijn er behoorlijk veel veranderingen doorgevoerd de afgelopen jaren, omdat digitalisering ook in bibliotheken en ander soort instellingen zijn doorgevoerd. Tegenwoordig heeft een bibliothecaris in de meeste gevallen niet alleen te maken met boeken maar ook met digitale informatie. In dat geval kan een bibliothecaris ook verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de mediatheek. Binnen een mediatheek worden digitale video- en geluidsbanden bewaard. Een mediatheek maakt over het algemeen onderdeel uit van bibliotheken.

Wat doet een bibliothecaris allemaal

Een bibliothecaris is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. De belangrijkste taak van een bibliothecaris is het beschikbaar stellen van boeken, omdat het vakgebied daarom draait. Daarnaast is het een belangrijke taak van de bibliothecaris om alle informatie up-to-date te houden, zodat bezoekers de goede informatie krijgen. Ook het helpen zoeken naar informatie voor bezoekers is een taak die toebehoort tot een bibliothecaris. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een bibliothecaris ook weer alle informatie netjes opbergt, zodat dit later ook weer vindbaar zal zijn voor andere bezoekers. Als bibliothecaris is het belangrijk dat je over een brede kennis beschikt van cultuur en literatuur.

Een bibliothecaris is een dus medewerker in een bibliotheek die verantwoordelijk is voor het beheer, de organisatie en het leveren van bibliotheekdiensten aan gebruikers. De specifieke taken van een bibliothecaris kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en het type bibliotheek, maar over het algemeen omvatten hun verantwoordelijkheden:

  • Collectiebeheer: Een bibliothecaris is verantwoordelijk voor het selecteren, verwerven en catalogiseren van boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere bronnen om een gevarieerde en actuele collectie te behouden. Ze zorgen ervoor dat materialen gemakkelijk toegankelijk zijn en volgen trends en behoeften van gebruikers bij het aanvullen van de collectie.
  • Gebruikersdiensten: Bibliothecarissen helpen gebruikers bij het vinden van informatie en materialen die aan hun behoeften voldoen. Ze beantwoorden vragen, bieden begeleiding bij onderzoek en helpen gebruikers bij het gebruik van bibliotheekbronnen en faciliteiten. Ze kunnen ook suggesties doen voor leesmateriaal en informatiebronnen op basis van de interesses en behoeften van gebruikers.
  • Referentiediensten: Bibliothecarissen bieden referentie ondersteuning door gebruikers te helpen bij het vinden van betrouwbare informatie voor onderzoek, studie of persoonlijke interesse. Ze kunnen helpen bij het gebruik van online databases, catalogi en andere referentiematerialen. Ze zijn bekend met zoekstrategieën en kunnen gebruikers begeleiden bij het vinden van relevante informatie.
  • Bibliotheekprogramma's en evenementen: Bibliothecarissen organiseren en promoten programma's, lezingen, workshops en andere evenementen om gebruikers te betrekken en de bibliotheek als een gemeenschapscentrum te bevorderen. Deze evenementen kunnen educatief, cultureel of recreatief van aard zijn en dienen om het lezen, leren en de culturele betrokkenheid te bevorderen.
  • Technologisch beheer: Met de vooruitgang van technologie zijn bibliotheken steeds meer betrokken bij digitale bronnen, online catalogi en andere technologische toepassingen. Bibliothecarissen zijn verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van deze systemen, evenals het bieden van technische ondersteuning aan gebruikers.
  • Samenwerking en Outreach: Bibliothecarissen werken vaak samen met andere bibliotheken, onderwijsinstellingen en gemeenschapsgroepen om middelen en expertise te delen. Ze kunnen betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden, Outreach programma's en het bevorderen van geletterdheid en lezen in de bredere gemeenschap.

Bibliothecarissen spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van toegang tot informatie en het bevorderen van lezen en leren. Ze hebben vaak een passie voor kennis en dienen als waardevolle bronnen voor gebruikers bij het vinden van informatie en het ontwikkelen van lees- en onderzoeksvaardigheden.

Bibliothecaris backoffice en bibliothecaris frontoffice

Het beroep bibliothecaris kan betrekking hebben op twee functies, namelijk bibliothecaris backoffice en bibliothecaris frontoffice. Een bibliothecaris backoffice is op achtergrond werkzaam en heeft verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken welke educatieve instelling nog informatie missen en aan welke informatievoorziening precies behoefte is. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op basisscholen of andere bibliotheken. Het kan ook gaan om een bepaalde afdeling binnen de bibliotheek. Ook het opstellen van nieuw beleid of het bedenken van nieuwe diensten en producten kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een bibliothecaris backoffice. Een bibliothecaris backoffice is dus niet zelf op de werkvloer actief. Het is denkbaar dat een bibliothecaris backoffice beschikt over een gerichte opleiding, zoals de opleiding informatiedienstverlening of de studie documentaire informatiewetenschap. Een bibliothecaris verricht dus verschillende werkzaamheden, dat ook afhankelijk kan zijn van de functie.

Functie bibliothecaris

De functie bibliothecaris komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Je selecteert en beslist bijvoorbeeld over de aankoop van nieuwe boeken en die worden vervolgens gecategoriseerd in de bibliotheek. Ook het aansturen van andere medewerkers, vrijwilligers en het coördineren van werkzaamheden kan tot het takenpakket behoren. Als bibliothecaris moet je beschikken over een brede interesse en lees je veel nieuwe boeken. Ook van nieuwe publicaties ben je op de hoogte en je leest recensies. Het beroep van bibliothecaris is dus breed te noemen en ook het specialiseren in een aantal onderwerpen kan belangrijk zijn.

Beroepsfilm Bibliothecaris:

Opleiding tot bibliothecaris

Wie als bibliothecaris wil werken kan het beste de hbo-opleiding media, informatie en communicatie volgen of de Mbo-opleiding bibliotheekmedewerker op niveau vier. Er zijn dus verschillende opleidingsmogelijkheden om als bibliothecaris te kunnen werken. Wel is het zo dat je met Hbo meer kans maakt op een baan bij bedrijven buiten de gebruikelijke bibliotheken. Tijdens de Mbo-opleiding bibliotheekmedewerker zal er ook veel aandacht zijn voor het werken met computers en andere media, omdat dat tegenwoordig heel belangrijk is. Omdat een bibliothecaris ook actief kan zijn als vrijwilliger is het denkbaar dat een bibliothecaris niet zal beschikken over een gerichte bibliothecaresse opleiding. In dat geval worden nieuwe bibliothecarissen in de meeste gevallen ingewerkt door ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Ook de boekhouding correct opzetten is belangrijk als zzp bibliothecaris. De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden.

Bedrijven waar een bibliothecaris werkzaam kan zijn

Als bibliothecaris werk je in veel gevallen voor een openbare bibliotheek, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Andere bedrijven of instellingen kunnen ook gebruikmaken van bibliothecarissen, zoals ziekenhuizen en universiteiten. Als bibliothecaris heb je dus voldoende mogelijkheden om ergens te werken en is dat zeker niet alleen in bibliotheken. Daarnaast kan je eigen kennis of voorkeur ook bepalend zijn als bibliothecaris. Het is als bibliothecaris ook denkbaar dat je actief bent als vrijwilliger. Een bibliothecaris werkt meestal wel in een bibliotheek.

Competenties bibliothecaris

Als bibliothecaris is het belangrijk dat je dienstbaar bent en goed kan adviseren omdat je veel met bezoekers te maken zal krijgen. Je communicatieve vaardigheden als bibliothecaris moeten dan ook goed zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je als bibliothecaris snel informatie kunt opnemen en leergierig bent en je leest recensies. Maar natuurlijk zul je als bibliothecaris ook nauwkeurig moeten kunnen werken, omdat anders de gezochte informatie niet meer vindbaar is. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, structuur, overzicht, organisatietalent, samenwerken, zelfstandigheid, taalbeheersing, onderzoekend en dienstbaarheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bibliothecaris

Het arbeidsmarktperspectief als bibliothecaris is redelijk te noemen. Er zijn niet veel mensen die bibliothecaris willen worden, omdat het beroep een stoffig imago heeft, waardoor er wel kansen zijn als bibliothecaris. Wel is het zo dat je als bibliothecaris met een Hbo-opleiding meer kansen maakt binnen het bedrijfsleven dan met een Mbo-opleiding. Ook kan je eigen specifieke kennis erg bepalend zijn als het aankomt op het vinden van een baan. Vacatures bibliothecaris zijn over het algemeen beperkt beschikbaar. De doorgroeimogelijkheden als bibliothecaris zijn erg afhankelijk van je opleidingsniveau. Met een Hbo-opleiding kan je doorgroeien tot een leidinggevende functie, zoals de functie teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bibliothecaris

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bibliothecaris omdat je voor verschillende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn. Het salaris als bibliothecaris kan erg verschillen per werkgever en verantwoordelijkheden. Een bibliothecaris werkzaam voor een ziekenhuis of universiteit zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden. Een bibliothecaris werkzaam in een openbare bibliotheek zal doorgaans stukken minder verdienen of kan zelfs op vrijwillige basis werkzaam zijn. Een bibliotheekmedewerker met een Mbo-opleiding zal doorgaans tussen de 1500 en 2000 euro bruto per maand verdienen.

Eigen bedrijf starten als Bibliothecaris

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bibliothecaris, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bibliothecaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bibliothecaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bibliothecaris.

Mijnzzp.nl