Publicist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep publicist
Werken als publicist
Verschil publicist en journalist?
Verschil publicist en publiciteitsagent
Taken als publicist:
Debat tussen publicist en euroscepticus:
Opleidingen tot publicist
Bedrijven waar een publicist werkzaam kan zijn
Competenties publicist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als publicist
Arbeidsvoorwaarden en salaris publicist
Eigen bedrijf starten als Publicist
Boekhoudprogramma vergelijken Publicist

Beroep publicist

Een publicist schrijft over aangelegenheden die betrekking hebben op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over een maatschappelijk onderwerp of over een politieke situatie. Het gaat dan vaak om actuele aangelegenheden. Het is ook mogelijk dat een publicist optreedt namens een publiek figuur, bedrijf of merk. In dat geval is er sprake van een vertegenwoordigende rol en is het doel van de functie net even anders. Een publicist houdt zich voor de publicatie van teksten bezig met actuele situaties. Het is mogelijk dat een publicist in opdracht een tekst schrijft over een bepaald onderwerpen. Of dat een publicist zelfstandig aan de slag gaat met een onderwerp om daarover te schrijven met als doel tot publicatie te komen. Het is belangrijk dat een publicist zich in de uitvoering van de taak verdiept in het onderwerp. Daarbij is de eigen mening van belang en wordt er een standpunt ingenomen. In een publicatie komen in dat geval onder meer argumenten aan de orde die de stelling onderschrijven. Een publicist heeft alle vrijheid om de eigen mening door te laten schemeren in de publicatie of deze te benadrukken. Het doel van de publicatie verschilt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de tekst de lezers van een bepaald standpunt te overtuigen. Of de lezers van de tekst over het betreffende onderwerp aan het denken te zetten. Het gaat bij het schrijven van publicatiestukken vaak over politieke onderwerpen met een actueel thema. De politieke onderwerpen variëren van vluchtelingen tot racisme en van maatschappelijke onrust tot het rechtssysteem. Een publicist die een treffend stuk heeft geschreven, kan ook uitgenodigd worden om daarover te praten. Bijvoorbeeld in een televisieprogramma om de tekst van een mondelinge toelichting te voorzien. Of om de geschreven mening in een podcast te verduidelijken aan een interviewer.

Werken als publicist

Een publicist heeft raakvlakken met het beroep socioloog, maar sociologie is echt een wetenschap. Er is in het kader van de uitoefening van het beroep als publicist met vele andere functies een link te leggen. Een publicist schrijft bijvoorbeeld en is in dat kader aan te merken als een schrijver. Een publicist kan ook een politicus zijn die stukken publiceert met daarin een politieke zienswijze op een actueel probleem. Bijvoorbeeld een minister die een rol aanneemt als criticus. Overigens is het ook mogelijk dat een publicist de rol van journalist heeft om bepaalde actuele onderwerpen te onderzoeken en daarover te schrijven. Er is wat dat betreft eveneens een relatie te leggen met het vak van redacteur. Vaak is er overigens sprake van een combinatie van het beroep met dat van columnist. Een publicist kan ook als commentator gezien worden op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Indien een publicist vooral een merk vertegenwoordigt of een publiek figuur of een bedrijf, is er een link met het beroep van pr-adviseur. Of met het beroep van public relations medewerker. In sommige gevallen kan een publicist ook aangemerkt worden als podcaster.

Verschil publicist en journalist?

Het verschil tussen een publicist en een journalist is dat de eerste bij het schrijven van teksten de eigen mening duidelijk ventileert. Een journalist houdt zich bezig met het schrijven van nieuwsfeiten over gebeurtenissen of over nieuws naar aanleiding van onderzoeksjournalistiek. Een minister die een nieuwe maatregel wil doorvoeren, is eerder een publicist dan een journalist. De duidelijke eigen mening over onderwerpen maakt dan ook het verschil. Een publicist is bovendien een criticus en een journalist niet. Overigens is er wel een kenmerk dat met beide beroepen een link heeft. Dat is dat het bij beide functies vaak om de actualiteit van een bepaald onderwerp gaat. Dat hoeft bij een journalist niet altijd zo te zijn, want in dit beroep is het ook mogelijk om zaken uit het verleden aan het licht te brengen.

Verschil publicist en publiciteitsagent

Het verschil tussen een publicist en publiciteitsagent is ook duidelijk. Het eerste beroep richt zich op het schrijven over actuele onderwerpen met inmenging van de eigen mening. Het tweede beroep van publiciteitsagent is eerder te zien als PR-adviseur of public relations medewerker. Overigens is er bij de Engelse benaming van publicist wel eerder een raakvlak te onderscheiden met een public relations medewerker of pr-adviseur. In dat kader richt dit beroep zich dan eerder op de marketing. In het buitenland is een publicist bijvoorbeeld aan te merken als een specialist die een verhaal vertelt en boodschap uitdraagt vanuit commercieel oogpunt.

Taken als publicist:

  • Onderzoek uitvoeren.
  • Verdiepen in onderwerp.
  • Tekst schrijven.
  • Boodschap uitdragen.
  • Verhaal vertellen.
  • Eigen mening verkondigen.
  • Nieuws volgen.
  • Optreden voor publiek.
  • Commentaar geven.

Debat tussen publicist en euroscepticus:

Opleidingen tot publicist

Er is voor het uitoefenen van het vak publicist geen specifieke opleiding vereist. Uiteraard zijn er wel opleidingen die als een goede basis dienen. Een van de taken van een publicist is namelijk het schrijven van teksten. Een opleiding in de richting van journalistiek komt in dat opzicht van pas. Het is ook mogelijk om vanuit wetenschappelijk oogpunt aan de slag te gaan als publicist. Ook daarin zijn er diverse opleidingen op wetenschappelijk niveau die van pas komen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding politicologie of aan een opleiding sociologie net als aan een opleiding filosofie. Bij het starten van een eigen bedrijf is het belangrijk om ook rekening te houden met de boekhouding. De boekhouding bijhouden kun je bijvoorbeeld doen met een boekhoudprogramma zzp. De meeste kleine ondernemers maken gebruik van een online boekhouding.

Bedrijven waar een publicist werkzaam kan zijn

Een publicist is vaak ondernemer en voert daarnaast doorgaans ook andere werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld het schrijven van columns als columnist of door als commentator of als gastspreker op te treden. Het is ook mogelijk dat een publicist in dienst is van een politieke partij en als politicus werkzaam is.

Competenties publicist

Een van de belangrijke competenties voor het beroep van publicist is maatschappelijk betrokken zijn. Het gaat bij het schrijven namelijk vaak over actuele onderwerpen die al dan niet politiek beladen zijn en invloed hebben op de maatschappij. Uiteraard zijn communicatieve vaardigheden in dat opzicht eveneens van belang. Verder komt een kritische blik uitstekend van pas net als het goed kunnen vormen van een eigen mening. Om de eigen mening uit te dragen, is het eveneens van belang om goed een debat te kunnen voeren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als publicist

Het is als publicist belangrijk om naam te maken. Dat is van belang omdat daarmee het arbeidsmarktperspectief gunstiger te maken is. Een publicist die bekendheid heeft verworven krijgt meer mogelijkheden om inkomen te genereren. Bijvoorbeeld door als gastspreker ergens op te treden of door op televisie te verschijnen om de eigen mening te geven. Voor wat betreft het doorgroeien, zijn er niet echt specifieke mogelijkheden. Het is wel mogelijk om als publicist andere functies te gaan bekleden, zoals de functie van politicus.

Arbeidsvoorwaarden en salaris publicist

Er is geen eenduidig salaris voor een publicist aan te geven. Dat komt doordat een publicist vaak als ondernemer optreedt en daarom zelf het tarief vaststelt. Bovendien is de functie van publicist vaak een onderdeel van de werkzaamheden van een ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Publicist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Publicist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Publicist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Publicist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Publicist.

Mijnzzp.nl