Publicist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Publicist?

Een publicist schrijft over aangelegenheden die betrekking hebben op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over een maatschappelijk onderwerp of over een politieke situatie. Het gaat dan vaak om actuele aangelegenheden. Het is ook mogelijk dat een publicist optreedt namens een publiek figuur, bedrijf of merk. In dat geval is er sprake van een vertegenwoordigende rol en is het doel van de functie net even anders. Een publicist houdt zich voor de publicatie van teksten bezig met actuele situaties. Het is mogelijk dat een publicist in opdracht een tekst schrijft over een bepaald onderwerpen. Of dat een publicist zelfstandig aan de slag gaat met een onderwerp om daarover te schrijven met als doel tot publicatie te komen. Het is belangrijk dat een publicist zich in de uitvoering van de taak verdiept in het onderwerp. Daarbij is de eigen mening van belang en wordt er een standpunt ingenomen. In een publicatie komen in dat geval onder meer argumenten aan de orde die de stelling onderschrijven. Een publicist heeft alle vrijheid om de eigen mening door te laten schemeren in de publicatie of deze te benadrukken. Het doel van de publicatie verschilt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de tekst de lezers van een bepaald standpunt te overtuigen. Of de lezers van de tekst over het betreffende onderwerp aan het denken te zetten. Het gaat bij het schrijven van publicatiestukken vaak over politieke onderwerpen met een actueel thema. De politieke onderwerpen variëren van vluchtelingen tot racisme en van maatschappelijke onrust tot het rechtssysteem. Een publicist die een treffend stuk heeft geschreven, kan ook uitgenodigd worden om daarover te praten. Bijvoorbeeld in een televisieprogramma om de tekst van een mondelinge toelichting te voorzien. Of om de geschreven mening in een podcast te verduidelijken aan een interviewer.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Publicist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Publicist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl