Commentator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep commentator
Professioneel commentator verschillende functies
Wat doet een commentator?
Werken als commentator
Verschillende commentatoren
Taken als commentator:
Selectiedag voetbalcommentator:
Opleidingen tot commentator
Bedrijven waar een commentator werkzaam kan zijn
Competenties commentator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commentator
Arbeidsvoorwaarden en salaris commentator
Eigen bedrijf starten als Commentator
Boekhoudprogramma vergelijken Commentator

Beroep commentator

Een commentator is een presentator die actuele gebeurtenissen van commentaar voorziet, zoals sportwedstrijden, beschouwingen en evenementen. De benaming commentator krijgt meestal een extra toevoeging om duidelijk te maken om wat voor commentator het precies gaat, zoals de benaming voetbalcommentator, politiek commentator of muziek commentator, afhankelijk van het soort commentaar. Het live verslag geven zal over het algemeen gedaan worden door een commentator, die zelf over veel kennis beschikt van het betreffende onderwerp. Een commentator kan op verschillende manieren live verslag verzorgen, dat per medium kan verschillen. Een commentator die voor een radiozender verslag geeft moet er bijvoorbeeld rekening mee houden dat mensen de voorstelling niet kunnen zien. Een andere benaming voor commentaarstem kan ook zijn voice-over, echter is een commentator over het algemeen niet verantwoordelijk voor het inspreken van teksten. Een commentator is juist verantwoordelijk voor het geven van commentaar tijdens live-uitzendingen. In sommige gevallen is een commentator ook een belangrijke aanvulling met betrekking tot informatieve programma's, zoals van een documentaire. Binnen documentaires kan een commentator bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het op een duidelijke manier extra uitleggen van bepaalde onderwerpen. Een belangrijke taak als commentator is het vooronderzoek, omdat bepaalde namen belangrijk kunnen zijn, net zoals de geschiedenis van bepaalde mensen. Het volpraten van een voetbalwedstrijd kan vanzelf gaan als de wedstrijd vol met actie zit. Als dit niet het geval is zal de commentator ook andere relevante feiten moeten kunnen benoemen. Een goede commentator beschikt dus over vakinhoudelijke kennis en zal vooronderzoek uitvoeren, zodat er geen dode en/of saaie momenten ontstaan.

Professioneel commentator verschillende functies

Een commentator is dus een presentator en verslaggever, die verantwoordelijk is voor het becommentariëren van live voorstellingen. Zoals eerder omschreven kan er sprake zijn van verschillende commentatoren, die meestal aangemerkt moeten worden als specialist of als deskundige. Het is niet zo dat het beroep commentator alleen betrekking heeft op voetbal. Ook bij belangrijke muziekvoorstellingen of bij politieke beschouwingen kan er sprake zijn van een commentator. Daarnaast kan het beroep commentator betrekking hebben op grote evenementen. Denk bijvoorbeeld ook aan de jaarlijkse intocht van Sinterklaas die live te zien is op de televisie. De meest bekende commentator is wel de voetbalcommentator. Als commentator komt het ook regelmatig voor dat er gastsprekers aanwezig zijn als aanvulling op de uitzending. Dit betreft meestal mensen die ook beschikken over relevante kennis. Gastsprekers kunnen zeer waardevol zijn om een live-uitzending op een boeiende manier te kunnen presenteren. Het beroep commentator heeft veel raakvlakken met de beroepen presentator en verslaggever, maar is inhoudelijk wel anders, omdat een commentator live verslag geeft en een uitzending niet of nauwelijks kan voorbereiden. Het beroep commentator is geen makkelijk beroep, omdat je over veel kennis moet beschikken en snel moet kunnen schakelen als dat nodig is.

Wat doet een commentator?

Een commentator is dus een persoon die verslag doet van een evenement, wedstrijd, politieke ontwikkeling of andere gebeurtenissen door middel van mondeling commentaar. Het doel van een commentator is om het publiek te voorzien van informatie, analyse, achtergrondinformatie en inzichten over de gebeurtenissen die plaatsvinden. Commentatoren kunnen werkzaam zijn in verschillende domeinen, zoals sport, nieuws, politiek, entertainment en meer. Hun specifieke taken kunnen variëren afhankelijk van het vakgebied, maar hier zijn enkele algemene taken die commentatoren uitvoeren:

 • Live verslaggeving: Commentatoren geven live commentaar tijdens een evenement, zoals een sportwedstrijd of een politiek debat. Ze beschrijven wat er gebeurt, geven spelanalyses, leggen de regels uit en bieden achtergrondinformatie om het publiek te informeren en betrekken.
 • Analyse en inzichten: Commentatoren bieden diepgaande analyse en inzichten over de gebeurtenissen. Ze kunnen strategieën bespreken, prestaties beoordelen, trends identificeren en context bieden om het publiek een beter begrip van de situatie te geven.
 • Expertise delen: Commentatoren zijn vaak deskundigen in hun vakgebied. Ze delen hun kennis en expertise om het publiek te helpen de gebeurtenissen te begrijpen en de nuances ervan te waarderen. Ze kunnen historische context bieden, technische aspecten uitleggen of dieper ingaan op relevante kwesties.
 • Interactie met publiek: Commentatoren kunnen interageren met het publiek door vragen te stellen, reacties te lezen en feedback te geven. Dit kan gebeuren via sociale media, telefoongesprekken of andere interactieve kanalen. Ze kunnen de input van het publiek gebruiken om verdere discussies te stimuleren of aanvullende informatie te verstrekken.
 • Onderzoek en voorbereiding: Commentatoren besteden vaak veel tijd aan onderzoek en voorbereiding voordat ze commentaar geven op een evenement. Ze verzamelen informatie, bestuderen statistieken, volgen ontwikkelingen en interviewen relevante personen om goed geïnformeerd te zijn en inzichtelijke commentaren te kunnen geven.
 • Communicatievaardigheden: Commentatoren moeten uitstekende communicatieve vaardigheden hebben. Ze moeten in staat zijn om duidelijk en beknopt te spreken, hun gedachten te organiseren, complexe onderwerpen te vereenvoudigen en hun boodschap effectief over te brengen naar het publiek.

Al met al is de rol van een commentator cruciaal in het verstrekken van informatie, analyse en entertainment aan het publiek tijdens verschillende soorten gebeurtenissen. Ze spelen een belangrijke rol bij het verrijken van de kijk- of luisterervaring en helpen het publiek een beter inzicht te krijgen in wat er gaande is.

Werken als commentator

Het beroep commentator is over het algemeen alleen voorbehouden aan de juiste vaklieden, die beschikken over relevante kennis. Denk bijvoorbeeld aan journalisten, beroepssporters en aan zangers, die werkzaam zijn als commentator. Niet iedereen kan zomaar werkzaam zijn als commentator, omdat kennis en ervaring wel belangrijk zijn. Daarnaast moet een commentator op een boeiende manier kunnen becommentariëren. Goede commentators zijn binnen de mediabranche belangrijk om voldoende luisteraars en/of kijkers te kunnen aantrekken. Het beroep commentator is geen makkelijk beroep, omdat commentators ook veel kritiek kunnen krijgen van luisteraars. Het op een passievolle manier becommentariëren van voorstelling is in de meeste gevallen belangrijk als commentator. Dit kan wel per commentator verschillen, omdat becommentariëren van politieke beschouwingen om andere vaardigheden vraagt. Een commentator kan ook samenwerken met een co-presentator. In sommige gevallen kan een commentator ook aangemerkt worden als voice-over.

Verschillende commentatoren

 • Sportcommentatoren: Deze commentatoren zijn gespecialiseerd in het geven van commentaar op sportevenementen. Ze bieden live verslaggeving, analyseren het spel, geven spelersstatistieken en bieden inzicht in de strategieën die worden toegepast.
 • Nieuwscommentatoren: Deze commentatoren zijn actief in de journalistiek en geven commentaar op nieuwsgebeurtenissen. Ze kunnen politieke, economische, sociale of wereldwijde kwesties bespreken en bieden analyse en inzichten om het publiek te informeren.
 • Politieke commentatoren: Deze commentatoren zijn gespecialiseerd in politieke analyse en geven commentaar op politieke ontwikkelingen, verkiezingen, beleid en debatten. Ze bieden inzicht in de politieke context, interpreteren de acties van politieke figuren en bespreken de gevolgen van beleidsbeslissingen.
 • Entertainment commentatoren: Deze commentatoren richten zich op de entertainmentindustrie en bieden commentaar op films, tv-shows, muziek, mode en andere populaire cultuur onderwerpen. Ze bespreken nieuwe releases, recenseren optredens, interviewen beroemdheden en geven achtergrondinformatie over de entertainmentwereld.
 • Financiële commentatoren: Deze commentatoren zijn deskundigen op het gebied van economie, financiën en investeringen. Ze geven commentaar op markttrends, bedrijfsresultaten, beursontwikkelingen en economische gebeurtenissen. Hun analyse is gericht op investeerders en individuen die geïnteresseerd zijn in financiële informatie.
 • Technologie commentatoren: Deze commentatoren richten zich op technologienieuws, ontwikkelingen en trends. Ze bespreken nieuwe gadgets, software-updates, cybersecurity, innovaties en de impact van technologie op de samenleving. Ze bieden beoordelingen, analyses en toekomstgerichte inzichten.
 • Reis commentatoren: Deze commentatoren geven commentaar op reisbestemmingen, ervaringen en tips. Ze delen hun kennis over verschillende bestemmingen, bezienswaardigheden, culturele aspecten en reisadviezen. Ze kunnen ook advies geven over reisplanning, accommodaties en transportopties.
 • Wetenschapscommentatoren: Deze commentatoren zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke onderwerpen en geven commentaar op wetenschappelijke ontdekkingen, onderzoek, klimaatverandering, ruimteverkenning en andere wetenschappelijke ontwikkelingen. Ze brengen complexe concepten over aan het publiek en bieden context voor wetenschappelijke doorbraken.

Taken als commentator:

 • Het voorbereiden van presentaties.
 • Het eventueel interviewen van mensen.
 • Het uitnodigen van gastsprekers.
 • Het geven van live verslag.
 • Het informeren van luisteraars.
 • Het eventueel nabespreken van voorstellingen.

Selectiedag voetbalcommentator:

Opleidingen tot commentator

Er bestaan geen gerichte opleidingen als commentator via gebruikelijke scholen. Wie een carrière ambieert als commentator kan het beste een opleiding tot journalist volgen dat natuurlijk veel raakvlakken heeft met de mediabranche. Echter zal een commentator doorgaans gevraagd worden om zijn specifieke kennis van een bepaalde branche zoals de voetbalbranche en zijn het doorgaans oud gediende zoals sportmensen die werkzaam zijn als commentator. Omdat niet iedere commentator een gerichte opleiding gevolgd zal hebben, kan een mediatrainer ook veel technieken bijbrengen die handig kunnen zijn in de mediabranche. Wanneer je gaat starten als zelfstandig ondernemer, dan is het verstandig om van een online boekhoudpakket gebruik te maken. Met een compleet boekhoudprogramma zzp is het mogelijk om op een goede manier de administratie op te zetten.

Bedrijven waar een commentator werkzaam kan zijn

Als commentator ben je over het algemeen werkzaam voor een televisieomroep of radio-omroep. Daarnaast is het denkbaar dat een commentator aangemerkt kan worden als ondernemer, die als freelancer voor verschillende omroepen werkzaam is. Het beroep commentator hoeft in lang niet alle gevallen een fulltimefunctie te betreffen. Een commentator kan tegenwoordig ook voor webredacteuren werkzaam zijn. Waar een commentator precies werkzaam is, is sterk afhankelijk van de specifieke werkzaamheden van een commentator. Zoals eerder omschreven zijn de meeste commentators niet fulltime werkzaam als commentator. Een commentator kan niet zomaar vergeleken worden met een stemacteur, omdat dit een ander beroep betreft.

Competenties commentator

Als commentator zul je een energiek persoon moeten zijn en communicatief een natuurtalent moeten zijn. Daarnaast is een prettige stem vol met passie erg belangrijk. Maar ook het duidelijk kunnen articuleren mag als commentator geen probleem zijn. Als laatste is het ook erg belangrijk dat je onbevooroordeeld verslag weet te geven zonder vooringenomenheid. Algemeen belangrijke woorden zijn creativiteit, inspiratie, alertheid, plannen, samenwerken, motivatie, analytisch en stressbestendigheid. Als je werkzaam bent als ondernemer is het ook belangrijk dat je beschikt over een commerciële instelling.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commentator

Het arbeidsmarktperspectief van een commentator is niet echt van toepassing, omdat de meeste commentators gevraagd worden voor de werkzaamheden. Een commentator betreft meestal iemand die over unieke kennis en ervaring beschikt. Met andere woorden is het niet zomaar mogelijk om commentator te worden. De doorgroeimogelijkheden van een commentator moeten gezien worden in het mogen presteren van belangrijke live voorstelling. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er eigenlijk niet als commentator. In de praktijk hebben lang niet alle commentators te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden, omdat het meestal aanvullende werkzaamheden betreft.

Arbeidsvoorwaarden en salaris commentator

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep commentator omdat je voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn in verschillende branches. Ook is het beroep commentator lang niet altijd een fulltime baan en is het denkbaar dat je tegen een vaste vergoeding je werkzaamheden uitvoert. Het salaris als commentator zal sterk afhankelijk zijn van het soort evenement en je bekendheid als commentator. Een voetbalcommentator voor bekende teams en wedstrijden zal doorgaans stukken meer verdienen dan een commentator van een klassiek concert.

Eigen bedrijf starten als Commentator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Commentator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Commentator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Commentator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Commentator.

Mijnzzp.nl