Co-presentator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een copresentator is vaak mede verantwoordelijk voor het presenteren van een programma zoals een televisieprogramma of een radioprogramma. Daarnaast kan het beroep copresentator ook betrekking hebben op andere soorten programma’s die mogelijk niet uitgezonden worden. Een copresentator is de assistent of de rechterhand van een presentator. Vaak wordt deze term gebruikt bij assistenten van radio-dj’s, televisieprogramma’s of bij de medewerkers van de hoofdrolspeler in een film of een theaterstuk. De term copresentator heeft meestal betrekking op het ondersteunen van een presentator. Zo kan een copresentator bijvoorbeeld de filemeldingen doen tijdens een radioprogramma. Bovendien kan het, wanneer er wordt gesproken over een copresentator, ook gaan om het ondersteunen van gastsprekers. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig bij congressen. Vaak is een copresentator aan een andere medewerker van een programma gekoppeld. Wanneer het programma om wat voor reden stopt moeten vaak zowel de medewerker van het programma als de copresentator gelijktijdig vertrekken. In tegenstelling tot presentatoren, zijn co-presentatoren niet altijd bekende mensen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat een copresentator werkzaam is voor de mediasector. Dit omdat een copresentator ook medeverantwoordelijk kan zijn bij de organisatie van andere evenementen zoals beurzen, congressen, sportwedstrijden, etc. Daarnaast is het zo dat niet alle co-presentatoren fulltime werkzaam zijn als copresentator. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een copresentator in het dagelijks leven dj is en daarnaast werkzaamheden uitvoert als copresentator bij een radioprogramma. Andere benamingen voor copresentator kunnen ‘sidekick’, ‘rechterhand’ of aangever zijn.

Je kunt als copresentator werkzaam binnen diverse sectoren. Je kunt werkzaam zijn binnen de mediawereld en daar de rechterhand zijn van een bekende presentator of radiopresentator. Ook is het mogelijk dat je werkzaam bent binnen de evenementensector. Wanneer dit het geval is, is het denkbaar dat je als copresentator ondersteuning biedt aan een wetenschapper of onderzoeker tijdens het spreken op een congres. Ook binnen het theater kan er gebruik worden gemaakt van een copresentator. Wanneer dit het geval is wordt er vaak gesproken over een toneelspeler, clown, entertainer of acteur die bepaalde vragen en/of opmerkingen geeft die door de betreffende acteur of presentator ingekopt kunnen worden. De luisteraar of de bezoeker heeft dan het idee dat hij of zij bij het gesprek tussen de hoofdpersoon en de copresentator betrokken raakt doordat de copresentator zijn of haar mening reflecteert. Een copresentator kan een brede verantwoordelijkheid hebben. Hierbij kan je denken aan het geven van commentaar in een televisieprogramma, of het ten gehore brengen van muziek in een programma.

Werken als copresentator

Een copresentator is dus vaak de ‘rechterhand’ van een presentator die een bepaald programma presenteert. Als copresentator ben je vaak werkzaam voor mediabedrijven zoals televisie- en radio-omroepen. De werkzaamheden van een copresentator kunnen voor een omroep van belang zijn. Dit omdat een copresentator de grote van de kijkdichtheidscijfers kan bepalen. Mediabedrijven zoals omroepen zijn in veel gevallen commerciële bedrijven die omzet verdienen aan de hand van de kijkdichtheidscijfers die behaald worden. Daarnaast kan een copresentator werkzaam zijn voor diverse bedrijven binnen de entertainment- en de evenementenbranche. De werkzaamheden van een copresentator kunnen dan ook vrij uiteenlopend zijn. Zo zal de ene copresentator wetenschappers ondersteunen tijdens het spreken op congressen, terwijl de andere copresentator optreed als copresentator in de theatervoorstelling van een cabaretier. Naast het werken als copresentator, zal een copresentator vaak nog andere werkzaamheden verrichten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een acteur regelmatig de rol van copresentator op zich neemt. Bovendien is het ook denkbaar dat een copresentator een enkele keer wordt ingehuurd in een bepaald programma omdat de copresentator over specifieke kennis met betrekking tot een bepaald onderwerp beschikt wat in het programma aan bod komt.

Wat doet een copresentator:

  • De ‘sidekicker’ zijn van de presentator
  • Filemeldingen voorlezen in radio- uitzendingen
  • Het ondersteunen van wetenschappers en onderzoekers tijdens het spreken op congressen.
  • Bepaalde vragen en/of opmerkingen stellen aan de hoofdrolspeler of presentator zodat deze opmerkingen en/of vragen “ingekopt” kunnen worden.

Werken als co-presentator:

Sidekick radio:

Opleidingen tot copresentator

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep copresentator die je kunt volgen bij gebruikelijke scholen. Wel zijn er diverse trainingsmogelijkheden om de competenties die je nodig hebt als copresentator te vergroten. Hierbij kun je denken aan uitstraling, spraak en mediatraining. Door het vergroten van deze competenties, kun je als copresentator mogelijk groeien. Overigens is het niet noodzakelijk om zo een training te volgen. Het kan ook zijn dat je over voldoende natuurtalent beschikt om je werkzaamheden als copresentator uit te kunnen voeren. Bovendien zijn er diverse externe opleidingsinstituten waar je terecht kunt wanneer je je kennis en vaardigheden als copresentator wil vergroten. Wanneer je je werkzaamheden als copresentator uitvoert als zelfstandig ondernemer, is het eveneens van belang dat je over voldoende kennis met betrekking tot boekhouding beschikt. De meeste zzp'ers gebruiken een goed boekhoudprogramma zzp dat speciaal gemaakt is voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een copresentator werkzaam kan zijn

Een copresentator zal voornamelijk binnen de communicatie-, entertainment- en de evenementenbranche werkzaam zijn. Zo zal een copresentator vaak voor de televisie, de radio, het theater of tijdens congressen werkzaam zijn. Ook kan een copresentator werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. De copresentator kan dan ondersteuning bieden aan de dagvoorzitter. Daarnaast is het denkbaar dat een copresentator over specifieke expertise met betrekking tot een bepaald onderwerp beschikt. Wanneer dit het geval is, kan het voorkomen dat een copresentator ingehuurd of benaderd wordt voor één specifieke aflevering of tijdens één congres. Een copresentator zal dan ook vaak niet fulltime als copresentator werken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van werkzaamheden als tweede commentator bij diverse sportwedstrijden. Naast de werkzaamheden als copresentator zal hij of zij ook nog andere werkzaamheden verrichten. Afhankelijk van de werkzaamheden van de copresentator, kan de copresentator ook werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. De werkzaamheden van een copresentator kunnen dus vrij uiteenlopend zijn en per branche sterk van elkaar verschillen.

Competenties copresentator

De competenties van een copresentator zijn niet helemaal eenduidig aan te geven. Dit omdat de werkzaamheden die een copresentator uitvoert sterk van elkaar kunnen verschillen. De benodigde competenties van een copresentator zijn dan ook afhankelijk van de beroepsgroep waarbinnen de copresentator zijn of haar werkzaamheden uitvoert. Het benoemen van de filemeldingen tijdens een radioprogramma is namelijk heel iets anders dan het ondersteunen van een wetenschapper tijdens het spreken op een congres. Een algemene competentie van een copresentator is alertheid. Het is belangrijk dat je als copresentator op het juiste moment de juiste handeling verricht of het juiste vertelt. Andere belangrijke woorden zijn aanvulling, specifieke kennis, communicatie, inspireren en representatief.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als copresentator

Het arbeidsmarktperspectief van een copresentator is over het algemeen redelijk te noemen. Dit is namelijk afhankelijk van de werkzaamheden die de copresentator uitvoert. Het is denkbaar dat het arbeidsmarktperspectief van een copresentator die over een bepaalde expertise beschikt beter is, dan die van een copresentator die enkel op de achtergrond handelingen verricht bij een radio- of televisieprogramma. De doorgroeimogelijkheden van een copresentator moeten gezien worden als het worden van hoofdpresentator of acteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris copresentator

Er zijn geen voorbeelden bekend waarin de arbeidsvoorwaarden van een copresentator beschreven staan. Dit omdat de arbeidsvoorwaarden per copresentator verschillend kunnen zijn. Ook het geven van een salarisindicatie voor dit beroep is niet mogelijk. Dit omdat het salaris sterk afhankelijk is van de kwaliteiten en de werkzaamheden van de copresentator. Ook kan het voorkomen dat een copresentator, maar tijdens één uitzending of optreden werkzaam is als copresentator.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Co-presentator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Co-presentator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl