Co-presentator

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Co-presentator?

Een copresentator is vaak mede verantwoordelijk voor het presenteren van een programma zoals een televisieprogramma of een radioprogramma. Daarnaast kan het beroep copresentator ook betrekking hebben op andere soorten programma’s die mogelijk niet uitgezonden worden. Een copresentator is de assistent of de rechterhand van een presentator. Vaak wordt deze term gebruikt bij assistenten van radio-dj’s, televisieprogramma’s of bij de medewerkers van de hoofdrolspeler in een film of een theaterstuk. De term copresentator heeft meestal betrekking op het ondersteunen van een presentator. Zo kan een copresentator bijvoorbeeld de filemeldingen doen tijdens een radioprogramma. Bovendien kan het, wanneer er wordt gesproken over een copresentator, ook gaan om het ondersteunen van gastsprekers. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig bij congressen. Vaak is een copresentator aan een andere medewerker van een programma gekoppeld. Wanneer het programma om wat voor reden stopt moeten vaak zowel de medewerker van het programma als de copresentator gelijktijdig vertrekken. In tegenstelling tot presentatoren, zijn co-presentatoren niet altijd bekende mensen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat een copresentator werkzaam is voor de mediasector. Dit omdat een copresentator ook medeverantwoordelijk kan zijn bij de organisatie van andere evenementen zoals beurzen, congressen, sportwedstrijden, etc. Daarnaast is het zo dat niet alle co-presentatoren fulltime werkzaam zijn als copresentator. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een copresentator in het dagelijks leven dj is en daarnaast werkzaamheden uitvoert als copresentator bij een radioprogramma. Andere benamingen voor copresentator kunnen ‘sidekick’, ‘rechterhand’ of aangever zijn.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Co-presentator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Co-presentator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl