Regisseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep regisseur
Wat doet een regisseur
Werken als filmregisseur
Auditie doen als acteur
Artistiek eindverantwoordelijk voor een productie
Belangrijke taken als regisseur
Film: regisseur
Opleidingen tot regisseur
Bedrijven waar een regisseur werkzaam kan zijn
Competenties regisseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als regisseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris regisseur
Eigen bedrijf starten als Regisseur
Boekhoudprogramma vergelijken Regisseur

Beroep regisseur

Een regisseur of regisseuse is de artistiek leider van uitvoerende kunst, zoals van een filmopname, een toneelstuk of een televisieopname. Er zijn dus verschillende producties waarbij een regisseur betrokken kan zijn, waardoor het beroep regisseur ook verschillende benamingen kent, zoals filmregisseur, operaregisseur, radioregisseur of televisieregisseur. De werkzaamheden als regisseur kunnen per vakgebied verschillen, maar komen op hoofdlijnen wel overeen met elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van opnames, het vormgeven van opnames en aan het begeleiden van acteurs en andere medewerkers. De werkzaamheden als regisseur kunnen in het kort het beste omschreven worden als het vertalen van verhalen door middel van beeld. In tegenstelling tot wat mensen over het algemeen denken hoeft een regisseur niet de bedenker te zijn van een bepaalde productie, omdat een regisseur eerder gezien moet worden als artistiek leider van een productie. Een voorbeeld hiervan is de verfilming van een boek waarvan de regisseur niet de auteur is. Dit neemt niet weg dat een regisseur zelf ook een auteur kan zijn. In alle gevallen moet een regisseur gezien worden als de artistiek leider of de maker van een productie. Een regisseur kan niet gezien worden als een producent, omdat een producent juist weer verantwoordelijk is voor de zakelijke kant van producties. Een regisseur is verantwoordelijk voor uitvoerende werkzaamheden waardoor een productie mogelijk zal worden. Als regisseur zal je over het algemeen wel met een producer te maken hebben. Een producer is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van producties. Denk hierbij aan het regelen van alle bijkomende zaken, waardoor een regisseur zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het opvragen van offertes, budgetbewaking en het regelen van de juiste opnameruimtes en/of opnamelocaties. Een producer is dus verantwoordelijk voor het begeleiden van producties en is meestal werkzaam onder de regisseur.

Wat doet een regisseur

Welke taken een regisseur precies heeft, zal sterk afhankelijk zijn van het vakgebied van de regisseur of regisseuse, omdat regie niet automatisch betrekking hoeft te hebben op een filmopname. Ook televisieprogramma's die niet werken met acteurs of figuranten maken gebruik van regie. Als we spreken van een gewoon televisieprogramma, waarbinnen presentators het woord voeren, is meestal de productieleider of producer verantwoordelijk voor de regie en niet een regisseur. Als het een serie betreft voor de televisie zal er wel sprake zijn van een regisseur. Daarnaast hoeft het niet zo te zijn dat een regisseur bij alle opnames betrokken is, omdat een regisseur of regisseuse gebruik kan maken van een opnameleider. Binnen televisieseries en televisieopnames is er meestal sprake van een opnameleider, die samenwerkt met de regisseur. Zoals eerder omschreven komt het beroep regisseur op verschillende manieren voor. Een regisseur kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn als toneelregisseur of als radioregisseur. In alle gevallen moet een regisseur aangemerkt worden als artistiek leider, die hoofdverantwoordelijk is voor producties. Het is niet zo dat er voor alle producties gebruikgemaakt wordt van een regisseur. Dit is over alleen het geval bij de grotere en vaak complexere producties, zoals filmopnames, theatervoorstellingen en televisieopnames.

Werken als filmregisseur

De meeste bekende regisseur is de filmregisseur. Als filmregisseur ben je als artistiek leider verantwoordelijk voor de gehele productie van films. Het is de filmregisseur die gezien kan worden als de maker van een film. De filmregisseur heeft meestal veel mensen om zich heen die voor de filmregisseur werken, zoals cameramannen, geluidsmannen, lichttechnicusi en aan ondersteunende werknemers, zoals mogelijke grimeurs en visagisten. Toch heeft de regisseur niet alles zelf in de hand, zoals de financiering van de productie. Omdat er vaak sprake is van een of meerder externe financierders zal hij daarom assistentie krijgen van een producent. Het is de producent, die de filmopname financieel mogelijk maakt. Als alle filmbeelden gedraaid zijn zal er nog veel geknipt en geplakt moeten worden voordat de film gebruiksklaar is. Dit wordt gedaan door editors, die onder toezicht staan van de filmregisseur. Samen zullen ze uren besteden om alles zo op de plek te zetten dat er een mooi geheel ontstaat. Als filmregisseur heb je over het algemeen met verschillende vaklieden te maken, die ook betrokken kunnen zijn bij alle voorbereidende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan locatiescouts, de scenarioschrijver, de art director en aan decorontwerpers. Dit zijn allemaal vaklieden die nauw betrokken kunnen zijn bij alle voorbereidende werkzaamheden om een productie mogelijk te kunnen maken.

Auditie doen als acteur

Een regisseur is over het algemeen verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van een productie, zoals van een filmproductie. Dit kan ook inhouden dat een regisseur gebruikmaakt van een casting director, die in opdracht van de regisseur zal zoeken naar geschikte acteurs voor de productie. Een casting director zal dus in opdracht van de regisseur of de producent auditiedagen organiseren, zodat de beste acteurs geselecteerd kunnen worden voor een bepaalde rol. De casting director krijgt in dat geval duidelijke instructies van de regisseur waaraan de acteurs precies moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een specifieke rol. Omdat goede acteurs of toneelspelers onmisbaar zijn voor regisseurs is het zo dat bijna alle acteurs auditie moeten doen. Tijdens de auditiedagen kan er ook sprake zijn van verschillende vaklieden. Denk bijvoorbeeld ook aan een choreograaf als er sprake is van dans binnen een productie.

Artistiek eindverantwoordelijk voor een productie

Als regisseur ben je artistiek eindverantwoordelijk voor een productie. Een regisseur stelt dan ook alle voorwaarden op en ziet toe op alle aspecten van het creatieve proces. Meestal werkt een regisseur samen met een filmmaker of ander soort producent. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat regisseurs alleen film maken. Regisseurs kunnen ook andere productie begeleiden dan het alleen film maken. Sommige regisseurs schrijven ook hun eigen scenario. Wie overweegt om een opleiding of cursus te volgen moet wel een grote voorliefde hebben voor de werkzaamheden. Zonder grote voorliefde heeft het volgen van een opleiding eigenlijk geen zin.

Belangrijke taken als regisseur

Als regisseur zijn er verschillende belangrijke taken die je moet uitvoeren om een succesvolle productie te leiden. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken:

  • Scriptanalyse: Je begint met het grondig analyseren van het script. Je probeert het verhaal en de personages te begrijpen, de thema's te identificeren en de dramatische boog van de film of het project te bepalen. Dit helpt je bij het ontwikkelen van je visie en het nemen van creatieve beslissingen.
  • Visie en creatieve beslissingen: Als regisseur ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en communiceren van je visie voor het project. Je neemt belangrijke creatieve beslissingen, zoals het bepalen van de stijl, toon en esthetiek van de film, en werkt nauw samen met andere sleutelfiguren, zoals de cinematograaf en production designer, om je visie tot leven te brengen.
  • Casting: Een belangrijke taak van de regisseur is het selecteren van de juiste acteurs voor de rollen. Je leidt het castingproces, voert audities, doet schermtests en neemt de uiteindelijke beslissing over wie de rollen zal vervullen. Het is belangrijk om te zoeken naar acteurs die goed passen bij de personages en de visie van de film.
  • Repetities en regie van acteurs: Je werkt nauw samen met de acteurs om hun prestaties te sturen en te regisseren. Dit omvat het begeleiden van repetities, het geven van aanwijzingen over de interpretatie van de personages, het werken aan dialogen en het ontwikkelen van chemie tussen de acteurs. Het is jouw taak om de beste prestaties uit de cast te halen.
  • Samenwerking met het productieteam: Als regisseur werk je nauw samen met het productieteam, waaronder de producent, cinematograaf, production designer, kostuumontwerper en andere afdelingshoofden. Je communiceert je visie en behoeften aan het team en zorgt ervoor dat alle aspecten van de productie op elkaar zijn afgestemd.
  • Opnameschema en planning: Je stelt een opnameschema op en plant de draaidagen, rekening houdend met locaties, beschikbaarheid van cast en crew, en andere logistieke overwegingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de opnames soepel verlopen en binnen het budget en de planning blijven.
  • Regie tijdens de opnames: Tijdens de opnames ben jij de leidende kracht op de set. Je geeft aanwijzingen aan de acteurs, werkt samen met de cinematograaf om de shots te bepalen, neemt beslissingen over camerabewegingen en kadrering, en zorgt ervoor dat de visie van de film wordt gerealiseerd.
  • Post productiebegeleiding: Na de opnames ben je betrokken bij de postproductie, waarbij je samenwerkt met de editor, geluidsontwerper en componist om de film te monteren, geluid en muziek toe te voegen en de uiteindelijke versie van de film te creëren. Je bewaakt de creatieve samenhang en zorgt ervoor dat de film overeenkomt met je visie.

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste taken van een regisseur. Het werk van een regisseur omvat echter veel meer en vereist sterke communicatie-, leiderschaps- en organisatorische vaardigheden.

Film: regisseur

Opleidingen tot regisseur

Wie als regisseur wil gaan werken kan het beste de hbo-opleiding regie aan de Nederlandse Film en Televisie Academie volgen. Tijdens de opleiding tot regisseur zijn er verschillende onderdelen te kiezen, zoals fictie of regie documentaire. Deze populaire opleiding zal niet voor iedereen haalbaar zijn, omdat de school strenge toelatingseisen hanteert en doorgaans maar 80 nieuwe leerlingen per jaar toelaat. Het aantal aanmelding is vele malen hoger is. Meestal moet je al je informatie zoals vooropleidingen en gemaakt materiaal opsturen, en krijg je per post te horen of je door mag naar de volgende ronde van de selectie. Er zijn cursussen regisseur te vinden die je de basisbeginselen van het vak bijbrengen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een regisseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt een regisseur voor een producent. Een producent is vaak een ondernemer of directeur, die alle zakelijke werkzaamheden zal regelen, zodat producties ook echt mogelijk worden. In de praktijk is het denkbaar dat een producent ook aangemerkt kan worden als regisseur. Dit betreft vaak de kleinere productiemaatschappijen, waarbinnen diverse functies gecombineerd worden. In algemene zin kan een regisseur werken voor televisieproducenten, filmproducenten, theaterproducenten en voor radioproducenten.

Competenties regisseur

De belangrijkste competentie van een regisseur is de vakinhoudelijke kennis als artistiek leider. Daarnaast moet een regisseur over veel creativiteit beschikken, omdat dit belangrijk is als regisseur. In dat opzicht kan ook de juiste inspiratie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als regisseur is het belangrijk dat je visie weet over het brengen in woorden, en dat je kunt motiveren en verbeelden. Het overbrengen van je ideeën op zo'n manier dat iedereen hierin meegaat, is erg belangrijk als regisseur. Als regisseur stuur je doorgaans veel mensen aan, die allemaal een bepaalde richting op gestuurd moeten worden, zodat de regisseur zijn idee op beeld weet te krijgen. Met andere woorden moet een regisseur ook aangemerkt kunnen worden als manager en communicatieadviseur. Ook stressbestendigheid kan belangrijke zijn, omdat de meeste regisseurs te maken hebben met strakke deadlines. Algemeen belangrijke woorden zijn kritisch, analytisch, geduld, waakzaamheid, controleren, besluitvaardigheid en plannen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als regisseur

Het arbeidsmarktperspectief van een regisseur is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast is het beroep regisseur een beroep waarbinnen ervaring en naamsbekendheid belangrijk is. Het zomaar worden van regisseur is meestal niet mogelijk, omdat het een populair beroep betreft. Het netwerken is meestal belangrijk als we spreken van het beroep regisseur. De doorgroeimogelijkheden van een regisseur moeten gezien worden in het mogen aansturen van grote producties als artistiek leider. In de meeste gevallen zul je dan al over voldoende naamsbekendheid beschikken als regisseur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris regisseur

Als regisseur zijn je salaris en arbeidsvoorwaarde erg afhankelijk van je opdrachten en je naamsbekendheid. Een startende regisseur zal doorgaans niet veel verdienen. Een bekende regisseur kan juist heel veel verdienen. Een zelfstandig werkende regisseur die eigen producties aanneemt kan doorgaans meer verdienen dan in loondienst, maar ook hier is het belangrijk om naamsbekendheid te hebben, omdat er anders meestal kleine producties verkregen zullen worden. Ook het aantal opdrachten als regisseur kan nogal eens tegenvallen.

Eigen bedrijf starten als Regisseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Regisseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Regisseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Regisseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Regisseur.

Mijnzzp.nl