Productieleider (televisie en film)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep productieleider (televisie en film)
Werken als productieleider televisie en film
Wat doet een productieleider?
Verschil productieleider, opnameleider en producer
Welke taken heeft een productieleider:
Productieleider televisie en film:
De Filmacademie:
Opleidingen tot productieleider
Bedrijven waar een productieleider werkzaam kan zijn
Competenties productieleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als productieleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris productieleider
Eigen bedrijf starten als Productieleider (televisie en film)
Boekhoudprogramma vergelijken Productieleider (televisie en film)

Beroep productieleider (televisie en film)

Een productieleider of opnameleider is verantwoordelijk voor de vertaling van een artistiek idee (script) naar een daadwerkelijke opname. De belangrijkste taak van de productieleider is het coördineren en het ondersteunen van het productieproces. Dit doet een productieleider onder andere door het aansturen van het productieteam, dat meestal uit meerdere vaklieden bestaat, zoals acteurs, figuranten, cameramensen, setdressers en technische mensen, zoals geluidsmensen en lichttechnici. Daarnaast is een productieleider meestal verantwoordelijk voor de algemene voortgang van de productie en bewaakt hij of zij de deadline van de productie. Een andere benaming voor een productieleider is ook wel uitvoerend producent. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een productieleider het beste omschrijven als het plannen van alle opnames, inclusief het inplannen van alle acteurs en andere vaklieden die nodig zijn om de opnames te kunnen maken. Het is de productieleider die waakt over de planning, zodat producties niet uit kunnen lopen. Een productieleider kan dus ook gezien worden als manager, die er voor zorgt dat alles op de werkvloer verloopt zoals het hoort te verlopen. Het is de productieleider of de opnameleider, die hoofdverantwoordelijk is op de set. Een productieleider is ook betrokken bij de voorbereiding van opnames, bijvoorbeeld tijdens de repetities. Als productieleider ben je werkzaam binnen de media- en entertainmentsector. Welke taken een productieleider precies heeft kan verschillen per werkgever en opdracht, omdat een productieleider verantwoordelijk kan zijn voor zakelijke aspecten, die niet meteen met opnames te maken hebben. In de meeste gevallen is het zo dat deze taken toebehoren aan de zakelijk leider, zoals de producent. De producent is juist meer op de achtergrond werkzaam met het financieel mogelijk maken van producties. Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een productieleider wel verschillen per werkgever.

Werken als productieleider televisie en film

Een productieleider of opnameleider is dus een producer die verantwoordelijk is voor aansturen van artistieke producties. Als productieleider ben je meestal werkzaam op de werkvloer, maar je overlegt ook met andere belanghebbenden die betrokken zijn bij een opname, zoals de producent of de regisseur. Het is de productieleider, die meestal alles organiseert om een opname mogelijk te maken. Ook deze werkzaamheden hoeft een productieleider niet alleen uit te voeren, omdat hiervoor ook andere experts ingeschakeld kunnen worden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een locatiescout, die in opdracht van de productieleider een geschikte filmlocatie zoekt. Maar denk ook aan een medewerker binnen het productieteam, die de opdracht krijgt om geschikte figuranten te zoeken voor een filmopname. In het kort kunnen we dus stellen dat de productieleider alles organiseert rondom een filmopname. Ook het aanstellen van een casting director behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van de productieleider. De benaming productieleider kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen en de werkzaamheden kunnen per werkgever verschillen. Een andere benaming voor een productieleider kan bijvoorbeeld zijn uitvoerend producent. De term uitvoerend producent geeft aan dat de productieleider ook aangemerkt moet worden als manager. Daarnaast kan er bij grote producties sprake zijn van assistent productieleiders, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de productieleider.

Wat doet een productieleider?

Een productieleider is verantwoordelijk voor het coördineren en beheren van verschillende aspecten van het productieproces. Ze werken nauw samen met de producenten en regisseurs om ervoor te zorgen dat de productie soepel verloopt en binnen het budget en de planning blijft. De taken en verantwoordelijkheden van een productieleider in de televisie- en filmindustrie kunnen als volgt worden omschreven:

 • Budgetbeheer: Een productieleider is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het productiebudget. Ze zorgen ervoor dat alle uitgaven binnen de vastgestelde grenzen blijven en houden toezicht op de financiële aspecten van de productie, zoals het inhuren van cast en crew, locatiekosten, reiskosten, uitrusting en andere uitgaven.
 • Planning en schema: De productieleider is verantwoordelijk voor het opstellen van het productieschema en zorgt ervoor dat alle activiteiten op tijd worden uitgevoerd. Ze coördineren de beschikbaarheid van cast, crew, locaties en uitrusting en zorgen ervoor dat alles naadloos op elkaar aansluit.
 • Productieteam: Een productieleider is verantwoordelijk voor het samenstellen en aansturen van het productieteam. Ze rekruteren en selecteren crewleden, zoals productie coördinatoren, assistenten, locatiemanagers en andere medewerkers, en delegeren taken en verantwoordelijkheden. Ze zorgen ervoor dat het team goed samenwerkt en effectief communiceert.
 • Locatiebeheer: De productieleider is verantwoordelijk voor het regelen en beheren van locaties voor opnames. Ze onderhandelen over de benodigde vergunningen, faciliteiten en contracten met locatie-eigenaren. Ze zorgen ervoor dat alle logistieke aspecten, zoals transport, accommodatie en catering, goed worden georganiseerd.
 • Planning van opnames: Een productieleider is betrokken bij het plannen van opnamesessies en coördineert de technische aspecten van de productie. Ze werken samen met de regisseur en de cameraploeg om ervoor te zorgen dat de opnames vlot verlopen en dat de gewenste shots worden vastgelegd.
 • Logistiek en uitrusting: De productieleider zorgt voor de juiste logistiek en uitrusting tijdens de productie. Ze regelen de benodigde apparatuur, zoals camera's, belichting, geluidsapparatuur en andere technische benodigdheden. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde apparatuur op tijd beschikbaar is en goed functioneert.
 • Veiligheid en naleving: Een productieleider waarborgt de veiligheid van de cast, crew en andere betrokkenen tijdens de productie. Ze implementeren veiligheidsprotocollen en zorgen ervoor dat alle relevante regelgeving en voorschriften worden nageleefd.
 • Probleemoplossing: Een productieleider speelt een belangrijke rol bij het oplossen van problemen en het omgaan met onverwachte situaties tijdens de productie. Ze zijn verantwoordelijk voor het identificeren van uitdagingen en het nemen van adequate maatregelen om de productie op koers te houden.

Een productieleider in de televisie- en filmindustrie is verantwoordelijk voor het effectief beheren en coördineren van alle aspecten van het productieproces, inclusief budgetbeheer, planning, teammanagement, locatiebeheer, logistiek en veiligheid. Hun doel is om ervoor te zorgen dat de productie succesvol en binnen de gestelde grenzen verloopt. De functie productieleider is erg belangrijk binnen de televisiewereld en filmbranche.

Verschil productieleider, opnameleider en producer

Inhoudelijk gezien zijn er geen verschillen tussen de beroepen productieleider, opnameleider en producer. De functie productieleider moet gezien worden als managementfunctie binnen de kunstwereld. Als productieleider ben je verantwoordelijk voor het maken van televisie-, film- of theaterproducties. Het is de productieleider die scenario's zal omzetten naar daadwerkelijke producties. Het is ook de productieleider die het ontwerp, het format en de inhoud zal vormgeven. Een productieleider is ook verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle vaklieden die nodig zijn voor producties. Denk bijvoorbeeld aan acteurs, toneelspelers, cameramensen, geluidsmensen en lichttechnici. Een productieleider kan ook verantwoordelijk zijn voor budgetbeheer en het opvragen van offertes.

Welke taken heeft een productieleider:

 • Administratieve taken.
 • Budgetbeheer.
 • Kwaliteitsbewaking.
 • Managementtaken.
 • Organisatorische taken.
 • Productieschema opstelling.
 • Voortgang bewaking.

Productieleider televisie en film:

De Filmacademie:

Opleidingen tot productieleider

Als productieleider bestaan er verschillende soorten opleidingen die je kunt volgen, zoals een opleiding aan een theaterschool of aan de filmacademie. Maar ook een geheel andere opleiding op Hbo-niveau is prima denkbaar. Als productieleider ben je een soort manager, die wel over voldoende creativiteit moet beschikken. De opleiding productie aan de filmacademie is de meest gerichte opleiding tot productieleider. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding Cameraman zijn op niveau vier. Als startende ondernemer, is het ook nodig om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden met professionele boekhoudsoftware. Hiermee kun je de complete administratie bijhouden.

Bedrijven waar een productieleider werkzaam kan zijn

Als productieleider werk je over het algemeen voor een productiemaatschappij, die verschillende vakgebieden kan beslaan zoals televisiewereld of de filmwereld. Dit kunnen landelijke productiemaatschappijen zijn of meer lokale productiemaatschappijen. Een productieleider kan ook als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn binnen zijn eigen productiemaatschappij. In dat geval kan ook de algemene benaming filmproductie specialist van toepassing zijn. Als een productieleider werkzaam is voor de televisiebranche kan ook de benaming programmamaker van toepassing zijn.

Competenties productieleider

De belangrijkste competentie van een productieleider is dat je beschikt over managementvaardigheden. Dit is belangrijk omdat je met veel verschillende vaklieden te maken krijgt. Daarnaast moet een productieleider aangemerkt kunnen worden als coach. Dit is belangrijk omdat producties alleen op de juiste manier uitgevoerd kunnen worden als alle verschillende teamleden op de juiste manier samenwerken. In het algemeen zal een productieleider over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Ook financieel inzicht mag als productieleider niet ontbreken. Dit is het geval, omdat je als productieleider ook te maken hebt met een bepaald budget voor producties. Algemeen belangrijke woorden zijn planning, resultaatgericht, creativiteit, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, oplossingsgericht, inspiratie en presteren. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je stressbestendig moet zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als productieleider

Het arbeidsmarktperspectief van een productieleider is over het algemeen redelijk te noemen. Dit is het geval omdat niet iedereen zomaar productieleider kan worden. Ervaring, kennis en managementvaardigheden zijn belangrijk om in aanmerking te kunnen komen voor het beroep productieleider. Daarnaast is het zo dat het beroep productieleider relatief gezien niet veel voorkomt. De doorgroeimogelijkheden van een productieleider moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor je meer verantwoordelijkheden krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het mogen begeleiden van grotere en belangrijkere producties op de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris productieleider

Als productieleider kan je onder verschillende cao's vallen zoals de cao filmproductie of de cao omroeppersoneel, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Daarnaast kan er sprake zijn van een heel andere cao als je in het bedrijfsleven werkt. Het salaris als productieleider zal over het algemeen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar als je beschikt over veel verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Productieleider (televisie en film)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Productieleider (televisie en film), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Productieleider (televisie en film)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Productieleider (televisie en film) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Productieleider (televisie en film).

Mijnzzp.nl