Producent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep producent
Werken als producent
Wat doet een producent?
Verschil producent en producer
Filmproductie mogelijk maken
Beroepsfilm producent:
Theaterproducent:
Opleidingen tot producent
Bedrijven waar een producent werkzaam kan zijn
Competenties producent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als producent
Arbeidsvoorwaarden en salaris producent
Eigen bedrijf starten als Producent
Boekhoudprogramma vergelijken Producent

Beroep producent

Een producent is iemand die verantwoordelijk is voor de productie van een bepaalde film, televisieprogramma, animatie of theatervoorstelling zoals een toneelstuk of musical. Er bestaan dus verschillende producenten die, afhankelijk van hun vakgebied, ook andere benamingen kunnen gebruiken. Zo noemt men een producent van films ook wel een filmproducent, en een producent van een voorstelling een theaterproducent. De benaming producent moet dus wel algemeen gezien worden en kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen, afhankelijk van het vakgebied van de producent. Het is de producent die de zakelijke leiding heeft over televisieprogramma's, films, animaties of theatervoorstellingen. Denk hierbij aan het werven van investeerders, aan het werven van subsidies, aan algemene financiële zaken, aan personeelszaken, aan de marketing en aan het mogelijk vastleggen van de rechten met betrekking tot de opnames en/of voorstellingen. Een producent kan niet zomaar gezien worden als een producer, omdat een producer juist meer op de werkvloer van producties actief is. Een producent moet juist gezien worden als de zakelijk leider van voorstellingen. Met andere woorden is het de producent die voorstellingen mogelijk maakt en is het de producer die de voorstelling zal maken. Deze scheidslijn is verder wel heel dun, omdat dit in de praktijk ook anders kan uitvallen. Daarnaast is het zo dat de term producent geen betrekking hoeft te hebben op een persoon, omdat bedrijven, instellingen of andere organisaties aangemerkt kunnen worden als producent. Een producent is in alle gevallen verantwoordelijk voor het mogelijk maken van artistieke producties. Een producent heeft de zakelijke en financiële leiding met betrekking tot artistieke voorstellingen. Een producent is dan ook een echte duizendpoot te noemen, omdat deze veel verschillende belangrijke taken heeft, die het mogelijk maken dat een opname of voorstelling ook echt doorgang kan vinden.

Werken als producent

Een producent is dus iemand die artistieke voorstellingen mogelijk maakt, zoals speelfilms, musicals en toneelstukken. In veel gevallen kan een producent aangemerkt worden als ondernemer of als directeur. Zoals de meeste mensen wel weten is het maken van films, televisieseries en theatervoorstellingen kostbaar en zal er in de meeste gevallen actief naar investeerders gezocht moeten worden. Het is de producent, die producties financieel mogelijk maakt door het samenbrengen van de juiste partijen. Daarnaast is een producent verantwoordelijk voor de meer algemene zaken, zoals het personeelsbeleid en de marketing van producties. Een producent kan dus ook aangemerkt worden als manager. Een producent heeft meestal een scala van andere medewerkers onder zich, die ook betrokken zijn bij de opnames of voorstelling, zoals de producer, scenarioschrijvers, productieleider of de regisseur. Het is de taak van de producent om deze mensen aan te sturen en de opnames of voorstellingen daadwerkelijk financieel mogelijk te maken. Als producent heb je een leidinggevende functie en kan je te maken krijgen met zogenaamde associate producers. Associate producers zijn meestal investeerders, die in ruil voor de investering ook een stukje zeggenschap krijgen over de opnames of voorstellingen.

Wat doet een producent?

Een producent heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. Ze spelen een essentiële rol in het mogelijk maken van producties. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken van een producen:

  • Projectontwikkeling: Producenten zijn betrokken bij het hele proces van projectontwikkeling, van het selecteren van script-concepten en ideeën tot het verkrijgen van financiering en het samenstellen van het creatieve team. Ze evalueren scripts, zoeken naar potentiële projecten en werken samen met schrijvers, regisseurs en andere creatieve professionals om ideeën om te zetten in volwaardige producties.
  • Financiering: Producenten zijn verantwoordelijk voor het veiligstellen van de financiële middelen die nodig zijn om een project te realiseren. Ze werken samen met investeerders, productiebedrijven, distributeurs en andere belanghebbenden om de benodigde financiële bronnen te verkrijgen. Dit omvat het opstellen van budgetten, onderhandelen over financieringscontracten en het beheren van de financiële aspecten van het project.
  • Productieplanning: Producenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de productieplanning. Ze stellen de planning op voor pre-productie, opname- en post-productiefasen en zorgen ervoor dat alle aspecten van het project op tijd worden afgerond. Ze coördineren schema's, locaties, casting, crewleden en andere logistieke aspecten om een gestroomlijnde en efficiënte productie te waarborgen.
  • Budgetbeheer: Producenten beheren het budget van een project en zorgen ervoor dat de financiële middelen effectief en efficiënt worden gebruikt. Ze monitoren de kosten tijdens het gehele productieproces, onderhandelen over contracten met leveranciers en zorgen ervoor dat het project binnen het gestelde budget blijft.
  • Creatieve besluitvorming: Producenten zijn betrokken bij belangrijke creatieve beslissingen die het project beïnvloeden. Ze werken samen met regisseurs, scenaristen, ontwerpers en andere creatieve teamleden om de visie en het concept van het project te realiseren. Ze geven input op het gebied van casting, scriptontwikkeling, ontwerpkeuzes en andere creatieve aspecten van de productie.
  • Marketing en distributie: Producenten zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van marketing- en distributiestrategieën om het project bij het publiek te brengen. Ze werken samen met distributeurs, marketingteams en Pr-medewerkers om promotiecampagnes op te zetten. Dit alles met als doel om de productie te verkopen aan het publiek.

Verschil producent en producer

De benamingen producent en producer worden binnen Nederland vaak als hetzelfde gezien, maar dit is niet helemaal juist, omdat de producer meer op de werkvloer te vinden is en de producent meer de financiële zaken behartigt. In de praktijk kan het voorkomen dat een producent ook aangemerkt kan worden als producer. Inhoudelijk gezien betreft dit wel twee verschillende beroepen. Zonder de producent is het over het algemeen niet mogelijk om artistieke voorstellingen te maken. Het financieren van artistieke voorstelling is simpelweg niet makkelijk. Er bestaan wel diverse fondsen, die speciaal opgericht zijn om artistieke voorstellingen mogelijk te maken.

Filmproductie mogelijk maken

Het mogelijk maken van filmproducties is binnen Nederland niet heel makkelijk, omdat het maken van speelfilms kostbaar is. Een producent is sterk afhankelijk van veel verschillende vaklieden, die allemaal ingehuurd moeten worden om producties mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan locatiescouts, cameramensen, setdressers, stuntmensen, figuranten en aan een casting director. Daarnaast moet er gebruikgemaakt worden van editors en ondertitelaars voordat een speelfilm uiteindelijk vertoond kan worden op televisie of binnen bioscopen. Een producent is dus sterk afhankelijk van filmcrew en filmcast, die uit veel verschillende vaklieden bestaan. Zoals eerder omschreven is het maken van speelfilms kostbaar.

Beroepsfilm producent:

Theaterproducent:

Opleidingen tot producent

Als producent bestaan er verschillende soorten opleidingen die je kunt volgen, zoals een opleiding aan een theaterschool of aan de filmacademie. Maar een geheel andere opleiding minimaal op Hbo-niveau is ook prima denkbaar. Als procent ben je een soort manager, die wel over voldoende creativiteit moet beschikken. De opleiding productie aan de filmacademie is de meest gerichte opleiding tot producent. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als producent heb je over het algemeen te maken met veel administratie en boekhouding. Startende ondernemers kunnen het beste direct gebruikmaken van online boekhouden.

Bedrijven waar een producent werkzaam kan zijn

Als producent werk je over het algemeen voor een productiemaatschappij, die gespecialiseerd kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden, zoals televisie, film of het theater. Dit kunnen landelijke productiemaatschappijen zijn of de meer lokale productiemaatschappijen. Een producent kan ook als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn binnen zijn eigen productiemaatschappij. In dat geval kan ook de algemene benaming filmproductie specialist, ondernemer of directeur van toepassing zijn.

Competenties producent

De belangrijkste competentie van een producent is financiële kennis, omdat een producent in de kern verantwoordelijk is voor het financieel mogelijk maken van artistieke producties. Daarnaast moet een producent over managementvaardigheden en/of ondernemersvaardigheden beschikken. Ook het lobbyen en netwerken is over het algemeen belangrijk als producent. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als producent niet ontbreken, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie is het op de juiste manier kunnen onderhandelen. Algemeen belangrijke woorden zijn trends, organiseren, inspiratie, overleggen, motivatie, doorzettingsvermogen, plannen, creativiteit, stressbestendigheid, analytisch en besluitvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als producent

Het arbeidsmarktperspectief van een producent is niet zomaar aan te geven, omdat de meeste producenten aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het mogelijk maken van producties. Een producent kan ook gewoon werkzaam zijn in loondienst. In dat geval is het belangrijk dat je over de juiste opleidingen beschikt. In de praktijk is het niet heel makkelijk om in aanmerking te komen voor de functie producent. De doorgroeimogelijkheden van een producent moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdrachten zal toenemen. Ook het starten van een eigen productiebedrijf kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Een producent kan ook op kleinere schaal starten, zoals door het maken van YouTube filmpjes voor het bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris producent

De arbeidsvoorwaarden als producent verschillen per organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de cao voor filmproductie, de cao voor omroeppersoneel of aan de cao theater en dans, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Wat een producent precies zal verdienen is moeilijk aan te geven, maar het salaris zal uitkomen tussen de 2500 en 5000 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en werkervaring. Een hoger salaris is bij de bekende producenten die een goede naam hebben opgebouwd zeker denkbaar. Daarnaast kan een producent andere afspraken maken, zoals een vaste vergoeding wanneer een productie succesvol is.

Eigen bedrijf starten als Producent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Producent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Producent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Producent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Producent.

Mijnzzp.nl