Kredietadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kredietadviseur
Verschil kredietadviseur en kredietanalist
Wat doet een kredietadviseur?
Hypotheek aanvragen
Doorlopend krediet aanvragen
Financial Services Management:
Opleidingen tot kredietadviseur
Bedrijven waar een kredietadviseur werkzaam kan zijn
Competenties kredietadviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kredietadviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris kredietadviseur
Eigen bedrijf starten als Kredietadviseur
Boekhoudprogramma vergelijken Kredietadviseur

Beroep kredietadviseur

Een kredietadviseur is over het algemeen werkzaam bij een bank of andere soorten financiële instelling. Daarnaast kan een kredietadviseur als tussenpersoon een bemiddelende rol spelen tussen twee partijen. De kredietadviseur hoort financieringsaanvragen van klanten aan en beoordeelt de financiële situatie. Deze beoordeling wordt gedaan aan de hand van alle relevante gegevens. In tegenstelling tot een kredietanalist zal de kredietadviseur een andere rol spelen binnen het financieringstraject. Een kredietadviseur heeft juist meer een bemiddelende rol en zal samen met de klant bekijken of zijn of haar wensen reëel zijn. Als de klant en kredietadviseur samen tot een passende aanvraag zijn gekomen zal deze in de meeste gevallen nog goedgekeurd moeten worden door een kredietanalist. De scheidingslijn tussen een kredietanalist en een kredietadviseur zijn niet groot, maar onderling verschillen de beroepen wel van elkaar. Een kredietadviseur kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als hypotheekadviseur. Als iemand een financiering aanvraagt is het belangrijk dat de verstrekker alle informatie krijgt die relevant is. De verstrekker zal naar allerlei zaken kijken, zoals wie wil de financiering, is er eigen vermogen of zijn er bezittingen, die als onderpand kunnen dienen. Ook zal er gekeken worden waarvoor de hypotheek bedoeld is en, wat de risico's zijn. Ook de wensen van de aanvrager zelf spelen over het algemeen een belangrijke rol. Als een financieringsaanvraag goedgekeurd wordt is het nodig om de voorwaarden van de financiering op te stellen en dit te bespreken met de klant. Een onafhankelijk kredietadviseur kan ook mensen helpen, die nog geen aanvraag gedaan hebben, maar dit wel willen gaan doen. De kredietadviseur bekijkt dan samen met de aanvrager of zijn ideeën reëel zijn en kan de aanvrager voorbereiden op het gesprek met de bank. Als de klant dit wenst kan de kredietadviseur ook meegaan naar de bank om deze te helpen tijdens de aanvraag.

Verschil kredietadviseur en kredietanalist

Het is niet zo dat een kredietadviseur ook automatisch aangemerkt kan worden als kredietanalist, omdat een kredietadviseur niet gezien kan worden als kredietbeoordelaar. Een kredietadviseur is juist een financieel adviseur, die samen met de klant zal bekijken, wel financieringsmogelijkheden er allemaal zijn, die passen bij de klant. Er zijn redelijk veel ondernemers, die wel een bepaald idee hebben, maar niet weten hoe ze dit kunnen verwezenlijken. Zo zijn banken vaak niet geïnteresseerd om een hypotheek te verlenen aan de horecabranche of bijvoorbeeld voor een mooie boot. Dit is dan niet persoonlijk, maar wordt gedaan vaak gedaan door ervaringen vanuit het verleden. Toch betekent dit niet automatisch dat er niks mogelijk is. De kredietadviseur kan de mogelijkheden met de klant bespreken en hierin adviseren. Het beoordelen van de huidige financiële situatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat doet een kredietadviseur?

Een kredietadviseur, ook wel bekend als een kredietanalist of kredietbeoordelaar, is dus een financieel adviseur die gespecialiseerd is in het evalueren en adviseren over kredietwaardigheid en kredietverlening. Ze werken meestal bij financiële instellingen zoals banken, kredietverstrekkers of een kredietadviesbureau. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een kredietadviseur is het beoordelen van de financiële situatie van individuen of bedrijven en het verstrekken van advies met betrekking tot kredietverlening. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een kredietadviseur:

  • Kredietbeoordeling: Een kredietadviseur evalueert de kredietwaardigheid van individuen of bedrijven door hun financiële gegevens, waaronder inkomsten, uitgaven, activa, schulden en kredietgeschiedenis, te analyseren. Ze beoordelen het risico van het verstrekken van krediet aan de aanvrager en bepalen of ze in staat zijn om de lening terug te betalen.
  • Advies geven: Op basis van de kredietbeoordeling verstrekken kredietadviseurs advies aan klanten over de meest geschikte kredietproducten en -diensten die aansluiten bij hun financiële behoeften en doelstellingen. Ze kunnen adviseren over leningen, hypotheken, kredietkaarten, leasing of andere vormen van kredietverlening.
  • Risicoanalyse: Kredietadviseurs voeren risicoanalyses uit om de potentiële risico's van kredietverlening te beoordelen. Ze houden rekening met factoren zoals de stabiliteit van de inkomsten, het vermogen om schulden terug te betalen, de marktomstandigheden en andere relevante informatie om het risiconiveau van een lening te bepalen.
  • Kredietvoorwaarden bepalen: Na het beoordelen van de kredietwaardigheid en het risico stellen kredietadviseurs de kredietvoorwaarden op, waaronder de rente, de looptijd, de aflossingsstructuur en andere voorwaarden van de lening. Ze onderhandelen met klanten en stellen overeenkomsten op die zowel gunstig zijn voor de kredietverstrekker als passend zijn voor de klant.
  • Klantrelatiebeheer: Kredietadviseurs onderhouden een goede relatie met klanten en fungeren als aanspreekpunt voor vragen en advies met betrekking tot hun krediet. Ze bieden ook ondersteuning bij het oplossen van eventuele problemen of betalingsachterstanden.
  • Op de hoogte blijven van wet- en regelgeving: Kredietadviseurs houden zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot kredietverlening en zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van wijzigingen in de regelgeving. Ze zorgen ervoor dat ze ethisch handelen en de belangen van zowel de klant als de kredietverstrekker behartigen.

Over het algemeen is de rol van een kredietadviseur gericht op het verstrekken van objectief en professioneel advies aan klanten om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over kredietverlening en om de risico's te beheersen die gepaard gaan met het verstrekken van krediet.

Hypotheek aanvragen

Om bij een bank hypotheek te krijgen moet de klant genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze zekerheden kunnen bestaan uit omzetcijfers, onderpanden met een bepaalde vrije waarde of bijvoorbeeld verdoende eigen vermogen. De bank zal daarnaast eisen dat deze onderpanden naar de bank gaan als het eventueel toch mis mocht gaan. Op deze manier heeft de bank ook zekerheden. In de meeste gevallen zal de bank geen volledige hypotheek aanbieden en moet de klant eigen geld inbrengen om de hypotheek rond te kunnen krijgen. Ook het opstellen van een businessplan zal in de meeste gevallen een eis zijn van de bank. De kredietadviseur kan hiermee in veel gevallen ook helpen. Als een bank besluit een hypotheek te verlenen worden hier strikte eisen aan gesteld, die de klant ook moet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de klant zijn businessplan moet opvolgen en zijn aflossingen en de rentes netjes moet voldoen aan de bank.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek zijn strikt. Indien een persoon zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de bank het recht om het geleende geld terug te vorderen en indien nodig over te gaan tot het verkrijgen van de onderpanden die als zekerheid zijn gesteld door de klant. Om dergelijke problemen te vermijden, kan de kredietadviseur een aanhoudende rol spelen en aanwezig zijn wanneer er een vertegenwoordiger van de bank langskomt. Het wordt steeds uitdagender voor bedrijven om financiering te verkrijgen bij banken, waardoor steeds meer ondernemers op zoek gaan naar particuliere investeerders.  Hier is op zich niks mis mee en particuliere investeerders zijn over het algemeen niet makkelijker dan een bank. De rente is meestal wel hoger bij particuliere investeerders. Ook kunnen de particuliere investeerders andere eisen stellen, zoals een aandeel in het bedrijf. Er worden regelmatig speciale netwerkavonden georganiseerd waar ondernemers kunnen praten met mogelijke investeerders.

Doorlopend krediet aanvragen

Een kredietadviseur evalueert de kredietwaardigheid van een klant op basis van diens financiële situatie. Om de kredietwaardigheid van klanten te bepalen, heeft de kredietadviseur toegang nodig tot alle relevante financiële informatie. Het beoordelen van de kredietwaardigheid van ondernemers is met name een uitdagende taak die veel inspanning vereist. Dit komt doordat financiële instellingen zeer voorzichtig zijn bij het verstrekken van leningen aan ondernemers. Voordat ondernemers in aanmerking komen voor een lening, verwachten de meeste financiële instellingen dat zij alle relevante informatie verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de kredietadviseur om alle benodigde informatie te verzamelen, zodat de kredietverstrekker kan beoordelen of de ondernemer in aanmerking komt voor een lening.

Financial Services Management:

Opleidingen tot kredietadviseur

Om als kredietadviseur te kunnen werken zijn er verschillende opleidingen mogelijk op verschillende niveaus, zoals de hbo-opleiding bedrijfseconomie en de hbo-opleiding Financial Services Management. Er bestaan ook externe opleidingsmogelijkheden om als kredietadviseur te kunnen werken, zoals het Nederlands Instituut voor het Bank- en Verzekerings- en Effectenbedrijf en het Dutch Securities Institute (DSI). Omdat het beroep kredietadviseur binnen de financiële sector valt, is het belangrijk de juiste opleiding te kiezen, omdat de eisen doorgaans streng zijn. Daarnaast zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zoals eerder omschreven heeft het beroep kredietadviseur raakvlakken met het beroep kredietanalist, echter zijn dit verschillende beroepen. Een kredietadviseur moet over het algemeen alleen gezien worden als adviseur. Het is de kredietanalist, die zal beoordelen of iemand uiteindelijk in aanmerking komt voor een hypotheek of andere soorten krediet. Een kredietadviseur en kredietanalist kunnen beide wel werkzaam zijn voor financiële instellingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een kredietadviseur opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een kredietadviseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een kredietadviseur werkzaam zijn voor een financiële instelling, zoals een bank of andere soorten financieringsmaatschappijen. Daarnaast kan een kredietadviseur werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan garagehouders, die veel te maken hebben met financieringsaanvragen bij leasemaatschappijen, of aan groothandelsbedrijven die te maken hebben met ondernemers die eerst door de kredietafdeling goedgekeurd moeten worden. Binnen dit soort bedrijven zijn het vaak de accountmanagers, die de klanten helpen met hun financieringsbehoefte. Een kredietadviseur kan dus ook buiten de financiële sector werkzaam zijn. In dat geval heeft een kredietadviseur wel indirect te maken met financiële instellingen. Als een kredietadviseur werkzaam is voor een financiële instelling kan ook de algemene benaming hypotheekadviseur van toepassing zijn.

Competenties kredietadviseur

De competenties van een kredietadviseur zijn niet eenduidig aan te geven, omdat kredietadviseurs in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een kredietadviseur, die werkzaam is voor een financiële instellingen, zal met strengere richtlijnen en dus beroepscompetenties te maken hebben dan een autoverkoper die via een computerscherm enkele financiering voorbeelden zal laten zien aan klanten. In het algemeen kunnen we stellen dat een kredietadviseur over goede communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat je veel te maken krijgt met verschillende klanten. Daarnaast moet een kredietadviseur betrouwbaar en integer zijn, omdat je veel te maken krijgt met gevoelige informatie. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, adviseren, inzicht, overleggen, samenwerken, economie, wiskunde en doorzettingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kredietadviseur

Het arbeidsmarktperspectief van een kredietadviseur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er zijn binnen Nederland redelijk veel verschillende banken en andere soorten financieringsmaatschappijen te vinden, die over het algemeen allemaal gebruikmaken van verschillende kredietadviseurs. De doorgroeimogelijkheden van een kredietadviseur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie investment manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kredietadviseur

Als kredietadviseur val je doorgaans onder de cao bank- en verzekeringswezen, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Er bestaat ook een Nederlandse vereniging van banken (NVB). Een kredietadviseur met een hbo-opleiding zal doorgaans ergens tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheid. Wel kan de ervaring en/of dienstjaren een grote invloed hebben op het salaris. Daarnaast is het binnen het bankwezen niet ongebruikelijk dat werknemers bonussen krijgen wanneer vastgestelde doelstellingen bereikt worden.

Eigen bedrijf starten als Kredietadviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kredietadviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kredietadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kredietadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kredietadviseur.

Mijnzzp.nl