Fondsenwerver

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een fondsenwerver is een persoon die probeert om fondsen te werven voor goede doelen, zonder het hebben van een winstoogmerk. Met andere woorden is een fondsenwerver bezig om geld in te zamelen voor een bepaald goed doel of meerdere doelen. Ondanks dat een fondsenwerver geen winst nastreeft moet de functie fondsenwerver wel gezien worden als een beroep. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een fondsenwerver ook werkzaam kan zijn als vrijwilliger, omdat het beroep fondsenwerver geen betrekking hoeft te hebben op bedrijven, organisaties of overheden. Betaalde fondsenwervers zijn meestal actief voor grote bedrijven, instellingen en overheden die ook hun verantwoordelijkheden nemen op maatschappelijk gebied. Het is wel denkbaar dat een fondsenwerver die werkzaam is voor een groot bedrijf ook een andere functie bekleedt binnen de organisatie. Ook is het denkbaar dat een fondsenwerver voor een bedrijf actief is als vrijwilliger binnen het bedrijf. Daarnaast bestaan er voldoende loterijen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties die zo groot zijn dat ze niet zonder werknemers kunnen, en in dat opzicht ook gebruikmaken van betaalde fondsenwervers. Het beroep fondsenwerver moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een fondsenwerver op diverse manieren en ook voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Daarnaast kan een fondsenwerver op lokaal niveau actief zijn als vrijwilliger voor bijvoorbeeld een plaatselijke voetbalclub of tennisvereniging. Het werven van fondsen kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals door het houden van inzamelingsacties, het collectoren langs de deur en/of op straat of door het houden van grote publiekscampagnes. Een andere vorm van fondsenwerving is het aanvragen van subsidies bij overheden.

De belangrijkste taak van een fondsenwerver is het binnenhalen van donaties, wat op diverse manieren bereikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het sponsoren van een bedrijfsteam of aan het reclame maken voor een bepaalde organisatie. Daarnaast kan het binnenhalen van subsidies gezien worden als een donatie, wanneer de subsidie hiervoor bedoeld is. Tegenwoordig maken fondsenwervers ook vaak gebruik van sociale media en zelfs crowdfunding om donaties binnen te halen. Hoe een fondsenwerver precies te werk zal gaan om donaties binnen te halen is sterk afhankelijk van waar de fondsenwerver precies werkzaam is en welke non-profit organisatie deze precies wil ondersteunen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een grote producent van elektronica een actie bedenkt dat van alle omzet in één maand vijf procent naar een goed doel zal gaan, of dat een werkgever uren beschikbaar stelt om een organisatie te helpen.

Wat doet een fondsenwerver?

Een fondsenwerver is dus verantwoordelijk voor het genereren van financiële middelen en het aantrekken van donaties voor een non-profitorganisatie, liefdadigheidsinstelling, stichting of een andere instelling zonder winstoogmerk. Hun belangrijkste doel is om voldoende financiële steun te vergaren om de missie en doelstellingen van de organisatie te ondersteunen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een fondsenwerver:

  • Fondsenwervingsstrategieën ontwikkelen: Een fondsenwerver analyseert de financiële behoeften van de organisatie en ontwikkelt strategieën om financiële middelen te werven. Ze identificeren potentiële donoren, doelgroepen en financieringsbronnen, en stellen een plan op om hen te benaderen.
  • Donorrelaties beheren: Fondsenwervers zijn verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met bestaande en potentiële donoren. Ze communiceren regelmatig met donoren, beantwoorden vragen, geven updates over de voortgang van projecten en bedanken hen voor hun bijdragen.
  • Fondsenwervingscampagnes uitvoeren: Fondsenwervers organiseren en beheren verschillende fondsenwervingscampagnes en evenementen om donaties te genereren. Dit kan variëren van direct mail-campagnes, online crowdfunding, galadiners, sponsoracties, loterijen, tot het organiseren van benefietconcerten.
  • Onderzoek naar financieringsmogelijkheden: Fondsenwervers voeren onderzoek uit naar financieringsmogelijkheden, zoals subsidies, beurzen, sponsorships en andere externe financieringsbronnen die kunnen bijdragen aan de financiële doelstellingen van de organisatie. Ze schrijven subsidieaanvragen en stellen sponsorpakketten samen om externe financiering aan te trekken.
  • Administratieve taken: Naast het actief werven van fondsen, zijn fondsenwervers verantwoordelijk voor administratieve taken zoals het bijhouden van donorgegevens, het opstellen van financiële rapporten, het beheren van donatie verwerkingssystemen en het zorgen voor de naleving van financiële regelgeving.
  • Bewustzijn creëren: Fondsenwervers spelen ook een rol in het vergroten van het bewustzijn over de organisatie en haar missie. Ze ontwikkelen communicatiemateriaal, zoals nieuwsbrieven, websites, sociale media-inhoud en persberichten om het publiek te informeren en betrekken bij de activiteiten van de organisatie.

Het werk van een fondsenwerver vereist effectieve communicatievaardigheden, overtuigingskracht, netwerken, strategische planning en organisatorische vaardigheden. Ze werken vaak nauw samen met het bestuur van de organisatie en andere teamleden om financiële doelstellingen te realiseren en de missie van de organisatie te ondersteunen.

Niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie is een organisatie die onafhankelijk werkt van de overheid en zich richt op maatschappelijke belangen, zoals vrijwilligerswerk of andere activiteiten gericht op algemeen maatschappelijk belang. Hieronder verstaan we ook activiteiten gericht op mensenrechten, milieubescherming en bijvoorbeeld ontwikkelingswerk. Niet-gouvernementele organisaties hoeven zeker geen organisaties te zijn die zich alleen bezighouden met fondswerving, omdat ook actiegroepen tot de niet-gouvernementele organisatie gerekend kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een actiegroep of belangengroep die in hun gemeente geen windmolens wenst.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Binnen Nederland bestaat er ook een onafhankelijke Stichting Centraal Bureau Fondswerving (CBF), die als belangrijkste taak heeft het beoordelen van fondsenwervende instellingen en het toezicht houden. Daarnaast heeft de organisatie als taak het bevorderen van wervingen en dat de bestedingen van de wervingen nuttig zijn. De Stichting Centraal Bureau Fondswerving moet dan ook gezien worden als belangrijk keurmerk voor goededoelenorganisaties.

Corporate fondsenwerver

Een corporate fondsenwerver is een bedrijf dat zich inzet voor non-profits organisaties. In veel gevallen heeft dit ook indirect betrekking op de public relations van de organisatie. Public relations heeft onder andere betrekking op het positief in het nieuws komen en het opbouwen van naamsbekendheid. Het bedrijf probeert dan zelf fondsen te werven of het bedrijf probeert potentiële donoren te vinden. Ook een politieke partij probeert bijvoorbeeld regelmatig fondsen te werven. In de meeste gevallen gaat het niet om een grote investering en kan de gratis PR groot zijn. Public relations is belangrijk wanneer we over bedrijven, organisaties en partijen spreken. Het hoeft overigens niet om fondsenwervers te gaan die langs de deur gaan. Online zijn er tegenwoordig ook veel mogelijkheden om een succesvolle fondsenwerver te worden.

Fondsenwerving:

Opleidingen tot fondsenwerver

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep fondsenwerver. Over het algemeen zal een fondsenwerver minimaal een hbo-opleiding genoten hebben, zoals de hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Marketing Management. Daarnaast kan een fondsenwerver een vrijwilliger zijn die een totaal andere opleiding genoten heeft, of kan het gaan om iemand die met een collectebus langs de deuren gaat voor non-profit-doelen. Dan is een verdere opleiding niet relevant. Eigenlijk kan iedereen wel aangemerkt worden als fondsenwerver, omdat het werven van fondsen in de praktijk op veel manieren voorkomt. In veruit de meeste gevallen betreft het vrijwilligers, die op diverse manieren werkzaam kunnen zijn. Bijna alle aanbieders van fondsenwerving staan open voor mensen die actief willen zijn als fondsenwerver. Als fondsenwerver heb je over het algemeen veel te maken met administratieve werkzaamheden. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een fondsenwerver werkzaam kan zijn

Een fondsenwerver kan voor uiteenlopende soorten bedrijven of organisaties werkzaam zijn in verschillende branches. Een fondsenwerver hoeft niet voor professionele non-profit organisatie of loterijen te werken, omdat ook andere bedrijven of overheden zich kunnen inzetten voor goede doelen. Daarnaast kan een fondsenwerver actief zijn als vrijwilliger voor een organisatie en zich belangeloos inzetten. Denk bijvoorbeeld ook aan verenigingen, zoals tennisverenigingen of voetbalverenigingen, die zich belangeloos inzetten voor een goed doel.

Competenties fondsenwerver

De belangrijkste competentie als fondsenwerver is dat je over voldoende doorzettingsvermogen beschikt, en dat je over voldoende passie beschikt met betrekking tot non-profit organisatie. Ook moet je maatschappelijk betrokken zijn met de organisatie. Maar natuurlijk moet je als professioneel fondsenwerver ook kunnen netwerken en zul je communicatief sterk onderlegd moeten zijn om potentiële donoren te kunnen bereiken. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, lobbyen, samenwerken, presteren en doelmatig.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fondsenwerver

Het arbeidsmarktperspectief als fondsenwerver is niet heel groot te noemen, omdat de meeste fondsenwervers actief zijn als vrijwilliger. Echter zijn er voldoende bedrijven of andere organisaties te vinden die gebruikmaken van fondsenwervers, maar zijn er weinig tot geen vacatures te vinden voor het beroep fondsenwerver. Een vaste functie als fondsenwerver komt niet veel voor. Dit omdat de meeste fondsenwervers feitelijk een andere functie bekleden binnen de organisatie. Als fondsenwerver zullen je doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau, en bestaan er verder geen echte specifieke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fondsenwerver

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als fondsenwerver voor verschillende bedrijven of instellingen werkzaam kan zijn in verschillende branches. Daarnaast zal de functie fondsenwerver in veel gevallen vrijwilligerswerk betreffen en zijn er verder geen arbeidsvoorwaarden van toepassing. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet mogelijk, omdat je in de meeste gevallen een andere functie zal bekleden binnen het bedrijfsleven of werkzaam bent als vrijwilliger. Een fondsenwerver kan in sommige gevallen wel een bonus krijgen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Fondsenwerver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fondsenwerver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl