Casting director

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Casting director is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het selecteren van de juiste artiesten voor een bepaalde rol of activiteit. Daarnaast kan een casting director verantwoordelijk zijn voor het selecteren van andere geschikte kandidaten, zoals fotomodellen. Een casting director kan dus verantwoordelijk zijn voor het selecteren van verschillende artiesten en andere personen, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Het is de casting director die de castingsessies zal organiseren en het is de casting director die de verschillende artiesten en/of andere personen zal uitnodigen om deel te nemen aan de castingsessie. Een casting director werkt over het algemeen in opdracht van een televisieproducent, theaterproducent of in opdracht van een modemerk die zoeken naar geschikte modellen. Afhankelijk van de soort casting kan een casting director ook weer gebruikmaken van andere specialisten, zoals een choreograaf als het dansers betreft. Het beroep casting director moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een casting director gespecialiseerd kan zijn in een of meerdere vakgebieden afhankelijk van de soort casting. De werkzaamheden van een casting director zijn belangrijke werkzaamheden, omdat het de casting director is die de uiteindelijke cast zal samenstellen. Over het algemeen zal de casting director mogelijke geschikte kandidaten selecteren, die passen binnen het betreffende script of scenario. Binnen het script of scenario staat niet alleen het verhaallijn omschreven. Binnen het script of scenario kan ook omschreven staan waaraan acteurs of toneelspelers moeten voldoen. In dat geval zal de casting director het script of scenario als leidraad hanteren. Dit kan wel per opdracht verschillen, omdat niet alle casting directors te maken hebben met een script of scenario. Het beroep casting director moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een casting director gespecialiseerd is in een of meerdere vakgebieden afhankelijk van de soort casting.

Afhankelijk van de soort casting kan een casting director te maken krijgen met verschillende soorten artiesten zoals acteurs, toneelspelers, filmacteurs en dansers. Ook kan een casting director op zoek zijn naar geschikte modellen, zoals een lingerie model. In de meeste gevallen zal een casting director niet alleen verantwoordelijk zijn voor de casting omdat een casting director over het algemeen alleen een adviserende rol heeft met betrekking tot de casting. Het is over het algemeen de producent of ander soort opdrachtgever die zal bepalen welke kandidaten er daadwerkelijk gekozen worden. In de voorrondes kan het eventueel wel zo zijn dat de casting director zal bepalen wie er door mag naar de volgende ronde. Deze voorrondes kunnen ook gehouden zonder specifieke aanwezigheid van de artiesten en modellen, omdat artiesten en modellen in de meeste gevallen eerst foto's moeten opsturen voordat ze eventueel een uitnodig ontvangen voor de casting.

Deelnemen aan een casting auditie

Artiesten zoals dansers moeten over het algemeen tijdens de auditie laten zien wat ze precies kunnen, zodat de casting director en de eventueel aanwezige choreograaf kunnen bepalen of de betreffende danser voldoet aan de verwachtingen. Ook acteurs en toneelacteurs moeten over het algemeen bepaalde teksten instuderen en voorspelen tijdens de casting, zodat de casting director en/of de producent kunnen bepalen of de acteur voldoet aan de verwachtingen. Daarnaast moeten acteurs ook passen bij de rol die ze uiteindelijk moeten spelen. Het is daarom zo belangrijk dat de casting director beschikt over duidelijke richtlijnen met betrekking tot mogelijke acteurs, toneelspeler, dansers of andere soorten artiesten. Als casting director kan je dan ook te maken krijgen met een scenariotekst of toneeltekst, waarbinnen precies is opgenomen waaraan acteurs, dansers, toneelspelers of andere soorten artiesten moeten voldoen. Dit is belangrijk, omdat het de castingleden zijn die voor een groot deel het uiteindelijke succes zullen bepalen van de betreffende voorstelling.

Wat doet een casting director allemaal

Een casting director moet in de meeste gevallen gezien worden als een tussenpersoon die in opdracht werkt voor bepaalde producent, regisseur of fotograaf. Het is de casting director die precies weet waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde rol. Een andere benaming voor een casting director kan daarom ook zijn bemiddelaar. Over het algemeen is het zo dat een casting director een vergoeding krijgt voor zijn of haar werkzaamheden op basis van bemiddelingskosten. Met andere woorden kan het voorkomen dat acteurs en modellen een deel van inkomsten moeten afstaan aan de casting director. Maar dit kan verschillen per casting director en soort auditie. Het is de casting director die alles zal organiseren waardoor castingsessies gehouden kunnen worden.

Andere werkzaamheden die toebehoren tot een casting director zijn weer het informeren van casting deelnemers, zodat ze precies weten wat er verwacht wordt. Denk hierbij aan de casting locatie en aan de eventuele kleding die casting deelnemers moeten dragen tijdens de auditie. Daarnaast kan een casting director verantwoordelijk zijn voor het selecteren van geschikte figuranten. Figuranten zijn personen die een bepaalde bijrol hebben tijdens een film of televisieserie. Het is niet zo dat casting directors alleen te maken hebben met film, televisie of fotomodellen. Denk bijvoorbeeld ook aan online video's voor het internet. Ook acteurs die willen acteren binnen een commercial kunnen te maken krijgen met een casting director. Over het algemeen zal de casting director niet zelfstandig beslissen over de meest geschikte kandidaat. In de meeste gevallen zal een casting director een video-opname maken van alle auditiekandidaten en de opnames van de meest geschikte kandidaten opsturen naar de betreffende regisseur en/of producent.

Wat doet een casting director allemaal:

  • Het doornemen van het script of scenario.
  • Het selecteren van auditiekandidaten.
  • Het informeren van auditiekandidaten.
  • Het houden van audities.
  • Het sparren met auditiekandidaten.
  • Het maken van castingtapes van de auditie.
  • Het doen van voorstellen aan de regisseur en/of producent.

Beroep casting director:

Wat doet een casting director:

Opleidingen tot casting director

Het beroep casting director is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Daarnaast bestaan er geen echter volwaardige beroepsopleidingen tot casting director. Een casting director is meestal een ervaren docent en/of acteur die vanuit praktijkervaring is doorgegroeid tot casting director. Het beroep casting director moet in alle gevallen gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Er zijn overigens wel cursussen te vinden voor mensen die willen werken als casting director. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een casting director werkzaam kan zijn

Een casting director is in veel gevallen werkzaam voor een gespecialiseerd castingbureau, dat in opdracht van bijvoorbeeld programmamakers zoekt naar talentvolle acteurs, dansers of modellen. Daarnaast kan een casting director werkzaam zijn voor productiebedrijven. Het is denkbaar dat een casting director werkzaam is als ondernemer. In dat geval kan een casting director ook aangemerkt worden als consultant. Een consultant moet gezien worden als belangrijke adviseur, die beschikt over veel specifieke kennis. Het is denkbaar dat een casting director ook andere diensten aanbiedt, zoals het bemiddelen tussen bekende artiesten als artiestenbemiddelaar. Ook theatermakers maken regelmatig gebruik van een casting director.

Competenties casting director

De belangrijkste competentie van een casting director is vakkennis, omdat het selecteren van de juiste talentvolle kandidaten over het algemeen alleen mogelijk is als je zelf beschikt over de benodigde vakkennis. Daarnaast is luisteren aan te merken als een belangrijke competentie, omdat een casting director in opdracht zal werken van iemand anders. De gekozen kandidaten moeten passen bij de verwachtingen van de opdrachtgever. In zijn algemeenheid is communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt tijdens de audities. Ook inspiratie en motivatie mogen niet ontbreken als casting director. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, kennis, oordeelvorming, analytisch, plannen en organiseren. Als laatste is het ook belangrijk om het netwerken te benoemen. Het netwerken is binnen de creatieve sector in de meeste gevallen belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als casting director

Het arbeidsmarktperspectief als casting director is niet zomaar aan te geven, omdat een casting director verantwoordelijk kan zijn voor verschillende castingsessies. Daarnaast betreft het beroep casting director een zeer specifiek beroep waarvoor niet heel snel vacatures te vinden zullen zijn. De doorgroeimogelijkheden als casting director kunnen gezien worden in het mogen begeleiden van belangrijke castingsessies.

Arbeidsvoorwaarden en salaris casting director

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als casting director, omdat een casting director werkzaam kan zijn voor verschillende soorten werkgevers. Ook is het niet mogelijk om een salaris te benoemen als casting director, omdat een casting director in veel gevallen meer gezien moet worden als een bemiddelaar die een bepaalde vergoeding zal ontvangen voor de bemiddelingswerkzaamheden.

Read this information on Casting director in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Casting Director auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Director de casting en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Casting director

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Casting director bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl