Casting director

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Casting director?

Casting director is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het selecteren van de juiste artiesten voor een bepaalde rol of activiteit. Daarnaast kan een casting director verantwoordelijk zijn voor het selecteren van andere geschikte kandidaten, zoals fotomodellen. Een casting director kan dus verantwoordelijk zijn voor het selecteren van verschillende artiesten en andere personen, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Het is de casting director die de castingsessies zal organiseren en het is de casting director die de verschillende artiesten en/of andere personen zal uitnodigen om deel te nemen aan de castingsessie. Een casting director werkt over het algemeen in opdracht van een televisieproducent, theaterproducent of in opdracht van een modemerk die zoeken naar geschikte modellen. Afhankelijk van de soort casting kan een casting director ook weer gebruikmaken van andere specialisten, zoals een choreograaf als het dansers betreft. Het beroep casting director moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een casting director gespecialiseerd kan zijn in een of meerdere vakgebieden afhankelijk van de soort casting. De werkzaamheden van een casting director zijn belangrijke werkzaamheden, omdat het de casting director is die de uiteindelijke cast zal samenstellen. Over het algemeen zal de casting director mogelijke geschikte kandidaten selecteren, die passen binnen het betreffende script of scenario. Binnen het script of scenario staat niet alleen het verhaallijn omschreven. Binnen het script of scenario kan ook omschreven staan waaraan acteurs of toneelspelers moeten voldoen. In dat geval zal de casting director het script of scenario als leidraad hanteren. Dit kan wel per opdracht verschillen, omdat niet alle casting directors te maken hebben met een script of scenario. Het beroep casting director moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een casting director gespecialiseerd is in een of meerdere vakgebieden afhankelijk van de soort casting.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Casting director

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Casting director bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl