Filmoperateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep filmoperateur
Werken als filmoperateur komt bijna niet meer voor
De klassieke filmoperateur
Wat doet een filmoperateur:
Beroepsfilm filmoperateur:
Opleidingen tot filmoperateur
Bedrijven waar een filmoperateur werkzaam kan zijn
Competenties filmoperateur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filmoperateur
Arbeidsvoorwaarden en salaris filmoperateur
Eigen bedrijf starten als Filmoperateur
Boekhoudprogramma vergelijken Filmoperateur

Beroep filmoperateur

Een filmoperateur is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met films en geluid te maken hebben. In de meeste gevallen zal het beroep filmoperateur betrekking hebben op bioscopen of filmhuizen, die gebruikmaken van filmoperateurs. Het beroep filmoperateur is de laatste jaren wel erg veranderd door de opkomst van moderne technieken en komt ook steeds minder vaak voor in de oorspronkelijke vorm. Een filmoperateur is onder andere verantwoordelijk voor het bedrijfsklaar maken van films, het bedienen van de projector, het bedienen van de geluidsinstallatie, het opbergen van de films en het onderhouden van de apparatuur. Daarnaast ziet de filmoperateur er op toe dat alles verloopt tijdens de voorstelling zoals dit de bedoeling is. Ook het monteren van de trailers en de reclame voorafgaand aan de film is een taak van de filmoperateur. Zoals eerder omschreven komt het beroep filmoperateur niet veel meer voor, omdat door de opkomst van moderne technieken de werkzaamheden van een filmoperateur minder belangrijk zijn geworden. Het op de juiste manier afspelen van beeldmateriaal is nog steeds belangrijk, echter zijn de werkzaamheden van een filmoperateur tegenwoordig stukken makkelijker geworden dan dit in het verleden het geval was. Tegenwoordig kan een filmoperateur ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden dan het alleen bedienen van de filmapparatuur. Over het algemeen zal een filmoperateur tijdens de voorstelling in de cabine verblijven om mogelijke fouten snel op te kunnen lossen. Ook is het belangrijk dat een filmoperateur goed in de gaten houdt of beeld en geluid wel synchroon lopen tijdens de voorstelling. Als dit niet het geval is kan de filmoperateur dit aanpassen. In de meeste gevallen zal de filmoperateur dit meerdere keren controleren tijdens de voorstelling. Een andere benaming voor filmoperateur kan tegenwoordig zijn computertechnicus, omdat het meestal digitale projecties (films) zal betreffen.

Werken als filmoperateur komt bijna niet meer voor

Een filmoperateur is dus verantwoordelijk voor het op de juiste manier vertonen van films of andere producties. Omdat de meeste bioscopen en filmhuizen geen gebruik meer maken van analoge projectoren is het vakgebied van de filmoperateur veranderd. Door de opkomst van digitale films en computers zijn de werkzaamheden veel makkelijk geworden en is het denkbaar dat een filmoperateur geen specifieke opleiding heeft genoten. Een ervaren bioscoopmedewerker kan na het volgen van een uitgebreide cursus meestal ook ingezet worden als filmoperateur. Het is dus niet meer zo dat het beroep filmoperateur alleen is voorbehouden aan specialisten die beschikken over een jarenlange opleiding. Een filmoperateur kan dus ook een servicemedewerker bioscoop betreffen, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, omdat met de opkomst van moderne systemen de werkzaamheden veel makkelijk zijn geworden. Dit kan wel per bioscoop of filmhuis verschillen, omdat deze niet allemaal op dezelfde manier werken. Binnen de grote bioscopen zal de filmoperateur eerder aangemerkt moeten worden als computertechnicus of netwerkbeheerder, omdat het digitale films betreft.

De klassieke filmoperateur

De klassieke filmoperateur was verantwoordelijk voor het bedienen van de filmprojector. Ook het inleggen van films en het gebruiksklaar maken van de filmprojector waren taken die toebehoorden tot de werkzaamheden van de filmoperateur. Ook algemene dagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de filmprojector werden uitgevoerd door de filmoperateur. Daarnaast was de filmoperateur verantwoordelijk voor het geluid en het bedienen van de verlichting. Zoals eerder omschreven komt het klassieke beroep filmoperateur tegenwoordig eigenlijk niet meer voor. Bioscopen en filmzalen maken bijna allemaal gebruik van digitale producties, waardoor het beroep filmoperateur bijna niet meer voorkomt. Het beroep filmoperateur is niet uitgestorven, echter betreft dit tegenwoordig wel andere werkzaamheden. Een filmoperateur kon in sommige gevallen ook aangemerkt worden als editor.

Wat doet een filmoperateur:

Beroepsfilm filmoperateur:

Opleidingen tot filmoperateur

Er bestaan uiteenlopende soorten geschikte opleidingen tot filmoperateur die kunnen variëren van een volwaardige passende hbo-opleiding tot uitgebreide cursussen. Het operateurs-vak is de laatste jaren erg veranderd door de opkomst van moderne technieken. Een moderne filmoperateur is dan ook vandaag de dag wellicht meer een computerspecialist dan een filmspecialist, afhankelijk van de soort bioscoop of filmhuis. Om als zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf op te richten, is het ook nodig om de zzp administratie op te zetten. Dit kun je het beste doen met behulp van online software voor de boekhouding.

Bedrijven waar een filmoperateur werkzaam kan zijn

Een filmoperateur is werkzaam voor een bioscoop of een filmhuis. Wanneer we spreken van bioscopen betreft dit in de meeste gevallen landelijke bioscoopketens. Filmhuizen zijn over het algemeen kleiner en regionaler. Zoals eerder omschreven maken lang niet alle bioscopen en filmhuizen gebruik van een fulltime filmoperateur. Dit is het geval, omdat het bedienen van filmapparatuur tegenwoordig veel makkelijker is geworden.

Competenties filmoperateur

De belangrijkste competentie van een filmoperateur is toch wel technische kennis in zijn algemeenheid. Daarnaast moet een filmoperateur beschikken over discipline en verantwoordelijkheidsgevoel, zodat de bezoekers optimaal van de film kunnen genieten zonder vertragingen of storingen. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, flexibiliteit, samenwerken, bijscholing en stressbestendigheid. Zoals eerder omschreven komt het beroep filmoperateur bijna niet meer voor. Een moderne filmoperateur moet eerder over goede ICT-vaardigheden beschikken met betrekking tot de competenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als filmoperateur

Het arbeidsmarktperspectief als filmoperateur is over het algemeen niet heel goed te noemen. Dit komt vooral door de opkomst van moderne systemen en technieken die veel werkzaamheden uit handen nemen van de filmoperateur. Er bestaan als filmoperateur verder geen echte doorgroeimogelijkheden anders dan het krijgen van meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris filmoperateur

Een filmoperateur zal over het algemeen onder de cao Bioscoopbedrijf vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een fulltime filmoperateur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1500 en 2200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Lang niet alle filmoperateurs zijn fulltime werkzaam.

Eigen bedrijf starten als Filmoperateur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Filmoperateur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Filmoperateur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Filmoperateur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Filmoperateur.

Mijnzzp.nl