Netwerkbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep netwerkbeheerder
Beheren van computernetwerken als netwerkbeheerder
Wat doet een netwerkbeheerder nog meer?
Werken als netwerkbeheerder
Taken van een netwerkbeheerder:
Beroepsfilm netwerkbeheerder:
Opleidingen tot netwerkbeheerder
Bedrijven waar een netwerkbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties netwerkbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als netwerkbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris netwerkbeheerder
Eigen bedrijf starten als Netwerkbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Netwerkbeheerder

Beroep netwerkbeheerder

Een netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het beheren van een of meerdere computernetwerken. De belangrijkste taken van een netwerkbeheerder zijn het beschermen en het draaiend houden van computernetwerken. Alle apparatuur die onderdeel uitmaakt van een netwerk zoals een printer, telefoon, modem en computers zijn afhankelijk van een goed werkend netwerk. Het is ook de taak van de netwerkbeheerder om het netwerk zo te installeren dat iedereen hier goed mee kan werken. Het goed onderhouden van het netwerk is dan ook erg belangrijk om de continuïteit van een organisatie te kunnen garanderen. Wanneer er toch een storing aan het licht komt zal de netwerkbeheerder een oplossing zoeken voor het probleem. Dit kan ook betekenen dat mogelijke aanvallen van buitenaf tegengegaan worden. Als er nieuwe updates worden geïnstalleerd zal de netwerkbeheerder de mensen informeren over de veranderingen en ze hier bekend mee te maken. Als werknemers problemen hebben met het netwerk zullen ze over het algemeen hun klacht bij de netwerkbeheerder melden. Een netwerk kan betrekking hebben op ethernet (Local Area Network) (LAN). Binnen ethernet is een aantal computers met elkaar verbonden waarbinnen de netwerkbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van het netwerk. Een netwerkbeheerder is dus verantwoordelijk voor een intern netwerk en niet voor het internet in het algemeen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een netwerkbeheerder het beste omschrijven als het implementeren en onderhouden van datacommunicatie en alles wat daarbij komt kijken. Het beroep netwerkbeheerder komt over het algemeen alleen voor binnen grotere bedrijven, organisaties en overheden, die te maken kunnen hebben met complexe computernetwerken. Binnen kleinere organisaties kan een netwerkbeheerder ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden, omdat in dat geval het beroep netwerkbeheerder in de meeste gevallen niet gezien kan worden als fulltime functie.

Beheren van computernetwerken als netwerkbeheerder

Een netwerkbeheerder is dus verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van interne computernetwerken. Een computernetwerk is meestal alleen bestemd voor een specifiek bedrijf of gebouw. Deze beperking verdwijnt als iedereen bij dit netwerk kan, zoals het internet. Als netwerkbeheerder ben je dus binnen ICT-branche werkzaam met betrekking tot interne computernetwerken en niet het internet in het algemeen. Een netwerkbeheerder heeft wel met het internet te maken, omdat netwerken en internet alles met elkaar te maken hebben. Een netwerkbeheerder kan ook gezien worden als een beheerder, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het computernetwerk. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van preventieve beveiligingsmaatregelen, waardoor eventuele hackers geen kans maken om schade te veroorzaken. In dat opzicht kan een netwerkbeheerder dus ook gezien worden als een security specialist met betrekking tot computernetwerken. Als werknemers die gebruikmaken van een computernetwerk eventuele technische problemen ondervinden is het ook de netwerkbeheerder, die de problemen zal oplossen voor de werknemers. In sommige gevallen kan een netwerkbeheerder ook gezien worden als een licentiebeheerder als een organisatie gebruikmaakt van veel verschillende computerprogramma's.

Wat doet een netwerkbeheerder nog meer?

Een netwerkbeheerder is een IT-medewerker die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en optimalisatie van computernetwerken binnen een organisatie. Hun belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat het netwerk efficiënt werkt, betrouwbaar is en voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een netwerkbeheerder:

 • Netwerkconfiguratie: Ze zijn verantwoordelijk voor het plannen, ontwerpen en implementeren van netwerkconfiguraties op basis van de behoeften van de organisatie. Dit omvat het opzetten van netwerkapparatuur zoals routers, switches, firewalls en draadloze toegangspunten, en het configureren van netwerkprotocollen en instellingen.
 • Netwerkmonitoring en onderhoud: Ze houden toezicht op de prestaties van het netwerk, bewaken de netwerkactiviteit, analyseren netwerkproblemen en voeren proactief onderhoud uit om de netwerkprestaties te optimaliseren. Ze maken gebruik van netwerk monitoring tools om de beschikbaarheid, bandbreedtegebruik, verkeerspatronen en andere statistieken te controleren.
 • Netwerkbeveiliging: Ze implementeren beveiligingsmaatregelen om het netwerk te beschermen tegen externe bedreigingen en ongeautoriseerde toegang. Dit omvat het instellen van firewalls, het configureren van VPN's (Virtual Private Networks), het toepassen van beveiligingspatches en het implementeren van authenticatie- en autorisatieprotocollen.
 • Netwerk probleemoplossing: Ze identificeren en diagnosticeren netwerkstoringen en problemen en nemen maatregelen om ze op te lossen. Ze analyseren netwerk logs, voeren tests uit, identificeren de oorzaak van problemen en implementeren oplossingen om de netwerkconnectiviteit en prestaties te herstellen.
 • Netwerk upgrades en capaciteitsplanning: Ze evalueren de netwerkbehoeften van de organisatie, plannen upgrades en uitbreidingen van het netwerk en voeren deze uit. Ze beoordelen de capaciteit van het netwerk, voorspellen toekomstige groei en stellen plannen op voor capaciteitsuitbreiding om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.
 • Netwerkdocumentatie: Ze documenteren netwerkconfiguraties, wijzigingen, problemen en oplossingen. Dit omvat het bijhouden van netwerkdiagrammen, configuratiebestanden, netwerktopologieën en andere relevante documentatie, wat nuttig is voor toekomstige referenties en samenwerking met andere IT-teams.
 • Gebruikerstraining en ondersteuning: Ze bieden technische ondersteuning en begeleiding aan gebruikers bij netwerkgerelateerde problemen. Ze dienen als aanspreekpunt voor netwerkgerelateerde vragen, lossen problemen op en bieden gebruikerstraining om hen te helpen bij het gebruik van het netwerk en de daarbij behorende bronnen.

Over het algemeen is een netwerkbeheerder verantwoordelijk voor het plannen, implementeren, onderhouden en beveiligen van computernetwerken om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar, veilig en efficiënt werken binnen de organisatie.

Werken als netwerkbeheerder

Het beroep netwerkbeheerder kent verder geen echte vaste omschrijving, omdat het beroep in de praktijk op verschillende manieren kan voorkomen. Zoals eerder omschreven werken fulltime netwerkbeheerders over het algemeen alleen voor de grotere organisaties, die te maken kunnen hebben met complexe computernetwerken. Binnen dit soort grotere organisaties kan er ook sprake zijn van een speciale netwerkmanager, omdat het goed functioneren van netwerken zo belangrijk is voor de organisatie. Binnen kleinere organisaties kan het beroep netwerkbeheerder over het algemeen niet gezien worden als fulltime functie. In sommige gevallen is er sprake van een gecombineerde functie als netwerk- en mediabeheerder.

Taken van een netwerkbeheerder:

 • Het beveiligen van computernetwerken.
 • Het eventueel autoriseren van medewerkers (licentie).
 • Het doorvoeren van updates en andere aanpassingen.
 • Het informeren van computernetwerk gebruikers.
 • Het onderhouden van computernetwerken.
 • Het onderhouden van contacten met toeleveranciers.
 • Het oplossen van technische problemen.

Beroepsfilm netwerkbeheerder:

Opleidingen tot netwerkbeheerder

Wie een carrière ambieert als netwerkbeheerder kan het beste kiezen voor Mbo-opleiding medewerker beheer ICT op niveau drie. Tijdens de Mbo-opleiding medewerker beheer ICT leer je onder andere hoe netwerken werken en hoe mensen informatie uitwisselen via netwerken. Daarnaast is er tijdens de opleiding onder meer aandacht voor het opstellen van netwerken, beheren van netwerken, apparatuur aansluiten en het beveiligen van netwerken. Daarnaast leer je hoe storingen snel en effectief verholpen kunnen worden. Wie nog wil doorleren na de Mbo-opleiding medewerker beheer ICT kan kiezen voor de Mbo-opleiding applicatieontwikkelaar. Op Hbo-niveau is de hbo-opleiding HBO-ICT aan te merken als geschikte opleiding. De hbo-opleiding HBO-ICT zal over het algemeen nog eens vier jaar in beslag nemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en goed bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een netwerkbeheerder werkzaam kan zijn

Een netwerkbeheerder is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven, instellingen en overheden, die gebruikmaken van een of meerdere computernetwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken, verzekeringsmaatschappijen, advocatenkantoren of aan grote ICT-bedrijven. Eigenlijk kan een netwerkbeheerder voor alle denkbare bedrijven werkzaam zijn, die gebruikmaken van een intern computernetwerk. Omdat een netwerkbeheerder ook voor de overheid werkzaam is, is de netwerkbeheerder in sommige gevallen ook aan te merken als ambtenaar. Het is ook denkbaar dat een netwerkbeheerder werkzaam is als consultant, omdat organisaties te maken kunnen hebben met complexe computernetwerken, waardoor er behoefte is aan specifieke kennis van buitenaf.

Competenties netwerkbeheerder

De belangrijkste competentie van een netwerkbeheerder is de vakinhoudelijke kennis van computernetwerken en computersoftware. Daarnaast moet een netwerkbeheerder aan te merken zijn als allround technicus en monteur, omdat een netwerkbeheerder zelfstandig in staat moet zijn om alle voorkomende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Een andere belangrijke competentie is dat een netwerkbeheerder gezien kan worden als informatiebeveiliger. Het beveiligen van computernetwerken maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden van een netwerkbeheerder. Omdat een netwerkbeheerder over het algemeen veel te maken heeft met collega's en externe bedrijven kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn bijscholing, presteren, waakzaamheid, controleren, samenwerken, flexibiliteit, plannen en organiseren. Als laatste is het nog belangrijk om verantwoordelijkheidsgevoel te benoemen, omdat de meeste organisaties sterk afhankelijk zijn van een goed computernetwerk. Met andere woorden mag het niet voorkomen dat er problemen ontstaan, waardoor de organisatie niet meer goed kan functioneren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als netwerkbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief als netwerkbeheerder is over het algemeen redelijk goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel kan het belangrijk zijn om aanvullende opleidingen te volgen, omdat het beroep netwerkbeheerder in sommige gevallen ook gezien kan worden als een beroep op Hbo-niveau. Zoals eerder omschreven komt het beroep netwerkbeheerder over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties. Binnen kleinere organisaties zal een netwerkbeheerder over het algemeen ook verantwoordelijk zijn voor andere ICT-werkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden van een netwerkbeheerder moeten gezien worden in het verder specialiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beroep systeembeheerder.

Arbeidsvoorwaarden en salaris netwerkbeheerder

Er zijn geen duidelijke voorbeelden te geven van je arbeidsvoorwaarden, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kunt zijn als netwerkbeheerder. Het salaris als netwerkbeheerder met een Mbo-diploma zal doorgaans tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd en verantwoordelijkheden. Met een Hbo-diploma zal je salaris doorgaans stukken hoger zijn. Als freelancer kunnen je inkomsten stukken hoger zijn dan in loondienst, mits je voldoende opdrachten binnen weet te halen.

Eigen bedrijf starten als Netwerkbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Netwerkbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Netwerkbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Netwerkbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Netwerkbeheerder.

Mijnzzp.nl