Licentiebeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep licentiebeheerder
Werken als licentiebeheerder
Wat doet een licentiebeheerder?
Gebruikmaken van software
Beheer uw softwarelicenties:
Opleidingen tot licentiebeheerder
Bedrijven waar een licentiebeheerder werkzaam kan zijn
Competenties licentiebeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als licentiebeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris licentiebeheerder
Eigen bedrijf starten als Licentiebeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Licentiebeheerder

Beroep licentiebeheerder

Een licentiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheren en controleren van softwarelicenties. Bedrijven, instellingen en overheden die gebruikmaken van softwareprogramma's hebben in steeds meer gevallen een speciale licentiebeheerder in dienst, omdat softwarelicenties belangrijk zijn. Het zomaar iedereen ongelimiteerd laten gebruiken van softwareprogramma's kan bedrijven veel geld kosten, omdat dit in veel gevallen niet toegestaan wordt door de eigenaar. Zonder actief licentiebeheer kan het zomaar zijn dat bedrijven, instellingen en zelfs overheden vroeg of laat een boete krijgen. Een licentiebeheerder bekijkt niet alleen hoeveel mensen een programma gebruiken, maar kent alle licentievoorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat binnen de licentievoorwaarden is opgenomen dat de betreffende software alleen gebruikt mag worden op bepaalde werkplekken in bepaalde gebouwen. Met andere woorden kan het zo zijn dat iemand niet overal de software mag gebruiken. In dat geval is er sprake van onvoldoende softwarelicenties, wat ook problemen kan opleveren. Een andere belangrijke taak als licentiebeheerder is het voorkomen dat er sprake is van dubbele softwarelicenties, omdat dubbele softwarelicenties onnodig geld kosten. Het beroep licentiebeheerder kan een zelfstandig beroep betreffen, echter kan het ook voorkomen dat licentiebeheer onderdeel uitmaakt van de afdeling inkoop. Het beroep licentiebeheerder komt over het algemeen alleen voor binnen grotere organisaties, die veel te maken hebben met softwareprogramma's. Een licentie, zoals een softwarelicentie, kan ook gezien worden als een speciale vergunning om bepaalde producten te mogen gebruiken van de eigenaar. Licentiebeheer moet niet onderschat worden, omdat licenties per land kunnen verschillen. Daarnaast zijn er verschillende vormen mogelijk als we spreken van licentiecontracten.

Werken als licentiebeheerder

Een licentiebeheerder betreft dus een medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren van alle licenties die de organisatie aangaan. Een licentie of in dit geval softwarelicentie is de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar om het computerprogramma te mogen gebruiken. Computerprogramma's zijn net zo als boeken in veel gevallen auteursrechtelijk beschermd om misbruik te voorkomen. In het geval van computerprogramma's is het zo dat bedrijven niet zomaar iedereen gebruik mogen laten van het computerprogramma omdat de eigenaar hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Als bedrijven meer mensen met een programma wensen te laten werken, is het aan de licentiebeheer om dit op de juiste manier mogelijk te maken. Licentievoorwaarden zijn feitelijk niks anders dan een contract tussen de eigenaar van de software en de eindgebruiker van de software. Binnen dit contract is afgesproken wie wat mag doen met de software. Een bekende term hierbij is “end-user license agreement”.

Wat doet een licentiebeheerder?

Een licentiebeheerder is dus verantwoordelijk voor het beheren en controleren van softwarelicenties binnen een organisatie. Hun hoofddoel is ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de licentieovereenkomsten van de gebruikte software en dat er geen sprake is van licentie-inbreuken. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een licentiebeheerder kunnen variëren, maar omvatten over het algemeen het volgende:

  • Licentieovereenkomsten beoordelen: Een licentiebeheerder is verantwoordelijk voor het begrijpen en analyseren van softwarelicentie overeenkomsten. Ze evalueren de voorwaarden en beperkingen die aan de licenties zijn verbonden, zoals het aantal gebruikers, het toegestane gebruik en de duur van de licentie.
  • Licenties inventariseren: De licentiebeheerder houdt een nauwkeurige inventaris bij van alle softwarelicenties binnen de organisatie. Ze identificeren welke softwarelicenties er zijn, welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd en welke licenties zijn toegewezen aan individuele gebruikers of apparaten.
  • Licentiegebruik controleren: Een licentiebeheerder bewaakt het gebruik van softwarelicenties om ervoor te zorgen dat de organisatie binnen de licentiebeperkingen blijft. Ze controleren het aantal gelijktijdige gebruikers, het aantal geïnstalleerde exemplaren en andere relevante licentie parameters om licentie-inbreuken te voorkomen.
  • Licentiebeleid ontwikkelen: De licentiebeheerder ontwikkelt en implementeert licentiebeleid binnen de organisatie. Ze stellen richtlijnen op voor het aanschaffen, installeren, gebruiken en vernieuwen van softwarelicenties. Ze adviseren ook over de meest kosteneffectieve licentieopties en mogelijke alternatieven.
  • Licentieaudits uitvoeren: Licentiebeheerders voeren regelmatig licentieaudits uit om de naleving van licentieovereenkomsten te waarborgen. Ze controleren of het licentiegebruik in overeenstemming is met de aangeschafte licenties en nemen corrigerende maatregelen als er licentie-inbreuken worden geconstateerd.
  • Rapportage en budgettering: Licentiebeheerders genereren rapporten met betrekking tot softwarelicenties, licentiegebruik en licentiekosten. Ze verstrekken informatie aan het management om inzicht te krijgen in de licentiestatus en ondersteuning te bieden bij budgettering en planning van licentie-uitgaven.
  • Onderhandelen over licentieovereenkomsten: In samenwerking met de inkoopafdeling onderhandelt een licentiebeheerder met softwareleveranciers over licentieovereenkomsten. Ze zorgen voor gunstige voorwaarden en tarieven bij het aanschaffen of vernieuwen van softwarelicenties.

Het beheer van softwarelicenties is belangrijk om ervoor te zorgen dat een organisatie wettelijk en ethisch gebruikmaakt van de gebruikte software en om onnodige kosten of juridische problemen als gevolg van licentie-inbreuken te voorkomen. Software licentiebeheer kan erg belangrijk zijn voor bedrijven

Gebruikmaken van software

Bedrijven die geen gebruik maken van vrije software en/of opensourcesoftware moeten zich goed realiseren dat het illegaal gebruiken van software voorzien van licenties nadelige gevolgen kan hebben. Het is in alle gevallen verstandig om legale software te gebruiken, omdat het gebruiken van illegale software in steeds meer gevallen afgestraft zal worden door middel van boetes. Softwarepiraten kunnen op diverse manieren betrapt worden, zoals door het gebruik van de programma's, maar ook door steekproeven die gehouden kunnen worden door een toezichthouder. In veel gevallen zijn mensen zich niet bewust dat ze illegaal bezig zijn, echter maakt dit met betrekking tot de mogelijke gevolgen niet uit. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om bij een officiële dealer de software te kopen die ook de officiële licentie kan overhandigen.

Beheer uw softwarelicenties:

Opleidingen tot licentiebeheerder

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep licentiebeheerder via gewone scholen. Voor zover wij weten zijn er ook geen externe cursussen of opleidingen voor dit beroep. Doorgaans zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door een medewerker met minimaal een hbo-opleiding, zoals de hbo-opleiding HBO-ICT of de Hbo-opleiding bedrijfseconomie. Zoals eerder omschreven komt het beroep licentiebeheerder niet binnen alle bedrijven voor en hoeft het beroep licentiebeheerder geen fulltime functie te betreffen. Het is dus goed denkbaar dat een licentiebeheerder over een andere soort opleiding beschikt. Als licentiebeheerder is het wel belangrijk dat je over de nodige juridische kennis en ICT-kennis beschikt. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier organiseren is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een licentiebeheerder werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een licentiebeheerder werkzaam zijn voor grotere bedrijven, organisaties of overheden, die veel te maken hebben met softwareprogramma's. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeringsbedrijven of bedrijven binnen de ICT-branche. Eigenlijk kan een licentiebeheerder overal wel werkzaam zijn, omdat licentiebeheer voor de meeste bedrijven belangrijk is. Als een licentiebeheerder werkzaam is voor de overheid kan de licentiebeheerder ook aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties licentiebeheerder

De belangrijkste competentie van een licentiebeheerder is dat hij of zij beschikt over de nodige juridische kennis, omdat licenties alles te maken hebben met contracten. Zoals eerder omschreven moet een licentie gezien worden als een soort vergunning, waarbinnen strikte voorwaarden opgenomen kunnen zijn over het gebruik van software. Omdat een licentiebeheerder in sommige gevallen ook verantwoordelijk is voor inkoopwerkzaamheden kan het belangrijk zijn dat een licentiebeheerder beschikt over een commerciële instelling. In dat opzicht kan ook het kunnen onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als licentiebeheerder zijn waakzaamheid, controleren, wet- en regelgeving en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als licentiebeheerder

Het arbeidsmarktperspectief als licentiebeheerder is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast hoeft het beroep licentiebeheerder geen fulltime beroep te betreffen. Over het algemeen komt het beroep licentiebeheerder alleen voor binnen de grotere organisaties, die veel te maken hebben met licenties. De doorgroeimogelijkheden als licentiebeheerder kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager. Een andere mogelijkheid is de functie compliance manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris licentiebeheerder

De arbeidsvoorwaarden voor dit beroep zijn niet aan te geven, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kunt zijn. Een Hbo-opgeleide licentiebeheerder zal doorgaans ergens tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Licentiebeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Licentiebeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Licentiebeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Licentiebeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Licentiebeheerder.

Mijnzzp.nl