Licentiebeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een licentiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheren en controleren van softwarelicenties. Bedrijven, instellingen en overheden die gebruikmaken van softwareprogramma's hebben in steeds meer gevallen een speciale licentiebeheerder in dienst, omdat softwarelicenties belangrijk zijn. Het zomaar iedereen ongelimiteerd laten gebruiken van softwareprogramma's kan bedrijven veel geld kosten, omdat dit in veel gevallen niet toegestaan wordt door de eigenaar. Zonder actief licentiebeheer kan het zomaar zijn dat bedrijven, instellingen en zelfs overheden vroeg of laat een boete krijgen. Een licentiebeheerder bekijkt niet alleen hoeveel mensen een programma gebruiken, maar kent alle licentievoorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat binnen de licentievoorwaarden is opgenomen dat de betreffende software alleen gebruikt mag worden op bepaalde werkplekken in bepaalde gebouwen. Met andere woorden kan het zo zijn dat iemand niet overal de software mag gebruiken. In dat geval is er sprake van onvoldoende softwarelicenties, wat ook problemen kan opleveren. Een andere belangrijke taak als licentiebeheerder is het voorkomen dat er sprake is van dubbele softwarelicenties, omdat dubbele softwarelicenties onnodig geld kosten. Het beroep licentiebeheerder kan een zelfstandig beroep betreffen, echter kan het ook voorkomen dat licentiebeheer onderdeel uitmaak van de afdeling inkoop. Het beroep licentiebeheerder komt over het algemeen alleen voor binnen grotere organisaties, die veel te maken hebben met softwareprogramma's. Een licentie, zoals een softwarelicentie, kan ook gezien worden als een speciale vergunning om bepaalde producten te mogen gebruiken van de eigenaar. Licentiebeheer moet niet onderschat worden, omdat licenties per land kunnen verschillen. Daarnaast zijn er verschillende vormen mogelijk als we spreken van licentiecontracten.

Een licentiebeheerder betreft dus een medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren van alle licenties die de organisatie aangaan. Een licentie of in dit geval softwarelicentie is de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar om het computerprogramma te mogen gebruiken. Computerprogramma's zijn net zo als boeken in veel gevallen auteursrechtelijk beschermd om misbruik te voorkomen. In het geval van computerprogramma's is het zo dat bedrijven niet zomaar iedereen gebruik mogen laten van het computerprogramma omdat de eigenaar hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Als bedrijven meer mensen met een programma wensen te laten werken is het aan de licentiebeheer om dit te regelen. Licentievoorwaarden zijn feitelijk niks anders dan een contract tussen de eigenaar van de software en de eindgebruiker van de software. Binnen dit contract is afgesproken wie wat mag doen met de software. Een bekende term hierbij is “end-user license agreement”.

Gebruikmaken van software

Bedrijven die geen gebruik maken van vrije software en/of opensourcesoftware moeten zich goed realiseren dat het illegaal gebruiken van software met licenties gevolgen kan hebben. Het is in alle gevallen verstandig om legale software te gebruiken omdat het gebruiken van illegale software in steeds meer gevallen afgestraft zal worden door middel van boetes. Softwarepiraten kunnen op diverse manieren betrapt worden zoals door het gebruik van de programma's, maar ook door steekproeven die gehouden kunnen worden door een toezichthouder. In veel gevallen zijn mensen zich niet bewust dat ze illegaal bezig zijn echter maakt dit met betrekking tot de mogelijke gevolgen niet uit. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om bij een officiële dealer de software te kopen die ook de officiële licentie kan overhandigen.

Beheer uw softwarelicenties:

Opleidingen tot licentiebeheerder

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep licentiebeheerder via gewone scholen. Voor zover wij weten zijn er ook geen externe cursussen of opleidingen voor dit beroep. Doorgaans zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door een medewerker met minimaal een Hbo-opleiding, zoals de Hbo-opleiding HBO-ICT of de Hbo-opleiding bedrijfseconomie. Zoals eerder omschreven komt het beroep licentiebeheerder niet binnen alle bedrijven voor en hoeft het beroep licentiebeheerder geen fulltime functie te betreffen. Het is dus goed denkbaar dat een licentiebeheerder over een andere soort opleiding beschikt. Als licentiebeheerder is het wel belangrijk dat je over de nodige juridische kennis en ICT kennis beschikt. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een licentiebeheerder werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een licentiebeheerder werkzaam zijn voor grotere bedrijven, organisaties of overheden, die veel te maken hebben met softwareprogramma's. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeringsbedrijven of bedrijven binnen de ICT-branche. Eigenlijk kan een licentiebeheerder overal wel werkzaam zijn, omdat licentiebeheer voor de meeste bedrijven belangrijk is. Als een licentiebeheerder werkzaam is voor de overheid kan de licentiebeheerder ook aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties licentiebeheerder

De belangrijkste competentie van een licentiebeheerder is dat hij of zij beschikt over de nodige juridische kennis, omdat licenties alles te maken hebben met contracten. Zoals eerder omschreven moet een licentie gezien worden als een soort vergunning, waarbinnen strikte voorwaarden opgenomen kunnen zijn over het gebruik van software. Omdat een licentiebeheerder in sommige gevallen ook verantwoordelijk is voor inkoopwerkzaamheden kan het belangrijk zijn dat een licentiebeheerder beschikt over een commerciële instelling. In dat opzicht kan ook het kunnen onderhandelen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als licentiebeheerder zijn waakzaamheid, controleren, wet- en regelgeving en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als licentiebeheerder

Het arbeidsmarktperspectief als licentiebeheerder is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast hoeft het beroep licentiebeheerder geen fulltime beroep te betreffen. Over het algemeen komt het beroep licentiebeheerder alleen voor binnen de grotere organisaties, die veel te maken hebben met licenties. De doorgroeimogelijkheden als licentiebeheerder kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager. Een andere mogelijkheid is de functie compliance manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris licentiebeheerder

De arbeidsvoorwaarden voor dit beroep zijn niet aan te geven, omdat je bij verschillende soorten bedrijven werkzaam kunt zijn. Een Hbo-opgeleide licentiebeheerder zal doorgaans ergens tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Licentiebeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Licentiebeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl