Digitaal rechercheur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een digitaal rechercheur is een rechercheur die zich gespecialiseerd heeft in het voorkomen, opsporen en stoppen van digitale criminaliteit. Als digitaal rechercheur ben je werkzaam voor de politie of ben je werkzaam binnen het bedrijfsleven. De term digitaal rechercheur is niet alleen voorbehouden aan de politie, omdat de term rechercheur verder geen beroepsbescherming kent. De bevoegdheden waarover een digitaal rechercheur zal beschikken verschillen wel tussen de politie en het bedrijfsleven. Een andere benaming voor digitaal rechercheurs die werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven kan ook zijn particulier digitaal onderzoeker. Een digitaal rechercheur die werkzaam is binnen het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een bedrijfsrecherchebureau dat onderzoek uitvoert bij bedrijven. De echte officiële benaming digitaal rechercheur is voorbehouden aan de politie. De digitale recherche wordt doorgaans ingeschakeld als digitale informatiedragers uitgelezen moeten worden. Denk hierbij aan computers, mobieltjes, digitale fotocamera's en organizers. Een digitaal rechercheur is dan ook een ware computerspecialist, die zelfs gewiste informatie boven water weet te krijgen als dat nodig is. Maar ook het afluisteren van telefoongesprekken en het uitlezen van mails, sms'jes en whatsapp berichten kan tot de mogelijkheden behoren als je werkzaam bent voor de politie. Het beroep digitaal rechercheur is tegenwoordig aan te merken als belangrijk beroep, omdat digitale fraude en criminaliteit op veel manieren voorkomt. Het zijn de digitaal rechercheurs die zich gespecialiseerd hebben in het opsporen en stoppen van digitale fraude en criminaliteit. Digitale criminaliteit heeft niet alleen betrekking op zware en moeilijke zaken. Denk bijvoorbeeld ook aan het stoppen van oplichters, die via een handelsplatform of website mensen proberen op te lichten.

Een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker kan dus voor de politie of het bedrijfsleven werkzaam zijn. Daarnaast is het zo dat bepaalde bedrijven intern gebruik kunnen maken van digitaal rechercheurs. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven die veel te maken hebben met gevoelige digitale informatie, zoals een bank of verzekeraar. In de meeste gevallen zal het om zeer specialistische ICT-werkzaamheden gaan waarbij een uitgebreide kennis van de ICT-branche noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een programmeur die alle benodigde informatie kan vinden op informatiedragers, of aan een data recovery specialist die belangrijke gewiste data van een harde schijf terug kan vinden. Ook kan een digitaal rechercheur binnen het bedrijfsleven en de overheid op andere manieren ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van problemen met betrekking tot informatiesystemen door het opsporen van zwakke plekken in het netwerk, of aan het afslaan van hackers die proberen informatie te stelen of erger. Zoals eerder omschreven moet het beroep digitaal rechercheur niet onderschat worden, omdat het kunnen opsporen, afslaan en stoppen van fraude en criminaliteit via het internet zeer lastig is. Daarnaast is het zo dat digitaal rechercheurs sterk afhankelijk kunnen zijn van internationale samenwerkingsverbanden als het grote zaken betreft.

Particulier digitaal onderzoeker

Er zijn tegenwoordig verschillende specialisten als het om informatiedragers aankomt, die lang niet allemaal als rechercheur voor de politie hoeven te werken. Denk bijvoorbeeld ook aan het beroep informatiebeveiliger, het beroep security specialist ICT en aan het beroep detective. Er is tegenwoordig ook een officiële vierjarige mbo-opleiding particulier digitaal onderzoeker. Als particulier digitaal onderzoeker kan je fraudeonderzoeken uitvoeren in dienst van een recherchebureau. Een digitaal rechercheur kan ingeschakeld worden voor allerlei zaken, zoals bedrijfsfraude, internetfraude en strafrechtelijke onderzoeken. Als particulier digitaal onderzoeker beschik je niet over dezelfde bevoegdheden als een digitaal rechercheur die werkzaam is voor de politie. Regels waaraan een particulier digitaal onderzoekers in Nederland moet voldoen, worden onder andere gesteld in de Wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast moeten recherchebureaus beschikken over een vergunning van het ministerie veiligheid en justitie. Ook kan het nodig zijn om extra toestemming te krijgen van de politie om bepaalde onderzoekmethodes te mogen inzetten.

Wat is cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is een verzamelnaam voor criminaliteit die betrekking heeft op het internet en informatiedragers. Denk bijvoorbeeld aan cyberafpersing, cyberstalking, e-mailfraude, identiteitsfraude en aan het verzenden van spam. Ook het versturen van virussen of het uitvoeren van DDoS-aanvallen behoort tot de cybercriminaliteit. Een DDoS-aanval is een aanval waarbij een server overbelast zal raken door het massaal bezoeken van een website, waardoor een website of internetdienst niet meer zal werken. Dit soort aanvallen zijn voor grote bedrijven en overheden een grote bedreiging, omdat de gevolgen groot kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bank of verzekeraar, die mogelijk dagen niet bereikbaar zijn voor klanten door een DDoS-aanval. Eigenlijk vallen alle vormen van computercriminaliteit onder de noemer cybercriminaliteit. Ook het oplichten van mensen via het internet behoort tot de noemer cybercriminaliteit.

Wat doet een digitaal rechercheur:

Beroep digitaal rechercheur:

Opleidingen tot digitaal rechercheur

Wie als particulier digitaal onderzoeker wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding digitaal onderzoeker volgen, van vier jaar op niveau vier. Tijdens deze opleiding leer je onder andere het ICT-gebruik nauwkeurig in de gaten te houden, onderzoeksbehoeften in kaart te brengen, hoe je omgaat met digitale sporen en hoe je het onderzoeksmateriaal veilig stelt, hoe je relevante digitale sporen selecteert en hoe je een onderzoek uitvoert en een onderzoeksrapportage opmaakt. Maar natuurlijk zal er ook uitgebreid aandacht zijn voor wat je als particulier digitaal onderzoeker nu precies allemaal wel en niet mag doen. Wie uiteindelijk voor de politie wil gaan werken als digitaal rechercheur zal doorgaans nog een vervolgopleiding moeten volgen op Hbo-niveau. Een opvolging van de Mbo-opleiding kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding integrale veiligheid zijn van vier jaar. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een digitaal rechercheur werkzaam kan zijn

Een digitaal rechercheur kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal rechercheur die werkzaam is voor een particulier recherchebureau, of aan een digitaal rechercheur die werkzaam is voor de overheid. In dat geval kan een digitaal rechercheur meestal aangemerkt worden als rechercheur of als recherchekundige. Een recherchekundige is een politieambtenaar die tot de hoger opgeleide politieambtenaren behoort binnen de rechercheafdeling. Daarnaast kan een digitaal rechercheur als ambtenaar voor andere inlichtingsdiensten of ministeries werkzaam zijn. Een particulier digitaal onderzoeker kan ook werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties digitaal rechercheur

De belangrijkste competentie van een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker is de uitgebreide kennis bezit van de IT-wereld en alles wat daar bij komt kijken. Daarnaast moet je een speurneus zijn en over veel doorzettingsvermogen bezitten, omdat het bovenhalen van informatie lang niet altijd even makkelijk is. Ook algemene onderzoeksvaardigheden mogen als digitaal rechercheur niet ontbreken. Omdat de meeste digitaal rechercheurs samenwerken binnen een team van andere specialisten kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook bijscholing moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat cybercriminelen steeds nieuwe technieken toepassen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, waakzaamheid, analyseren, analytisch, stressbestendigheid, wet- en regelgeving, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als digitaal rechercheur

Het arbeidsmarktperspectief van een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker kan erg verschillen. Bij de politie zijn er doorgaans voldoende vacatures te vinden voor het beroep digitaal rechercheur, maar de politie neemt alleen de beste mensen aan. De kansen op een baan als digitaal rechercheur bij de politie zijn daarom sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Om voor de politie te kunnen werken als digitaal rechercheur zal je minimaal over een passende Hbo-opleiding moeten beschikken. Als particulier digitaal onderzoeker zijn er over het algemeen meer banen te vinden, afhankelijk van je eventuele verdere opleidingen en je eigen competenties. Met alleen een afgeronde Mbo-opleiding particulier digitaal onderzoeker zijn je arbeidskansen beperkt. Het doorgroeien als digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker moet dan ook gezien worden in het volgen van een Hbo-opleiding en eventueel voor de politie gaan werken. Maar kan ook het starten van je eigen bedrijf gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris digitaal rechercheur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende bedrijven of overheden werkzaam kan zijn als digitaal onderzoeker. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep erg lastig, omdat je voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn in verschillende functies. De overheid hanteert doorgaans vaste salarisschalen waarbinnen je ingedeeld zal worden. Wat een zelfstandig werkende digitaal onderzoeker precies zal verdienen hangt natuurlijk sterk af van het aantal en soort opdrachten.

Read this information on Digital detective in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Digitaler Detektiv auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Detective digital en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Digitaal rechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Digitaal rechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl