Digitaal rechercheur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een digitaal rechercheur is werkzaam voor de politie of is werkzaam binnen het bedrijfsleven. De term digitaal rechercheur is niet alleen voorbehouden aan de politie, omdat de term verder geen bescherming kent. De bevoegdheden waarover een digitaal rechercheur zal beschikken verschillen wel tussen de politie en het bedrijfsleven. Een ander woord voor een digitaal rechercheur die werkzaam is binnen het bedrijfsleven kan ook zijn particulier digitaal onderzoeker. Een digitaal rechercheur die werkzaam is binnen het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een bedrijfsrecherchebureau dat onderzoek uitvoert bij bedrijven. De echte officiële benaming digitaal rechercheur is voorbehouden aan de politie. De digitale recherche wordt doorgaans ingeschakeld als digitale informatiedragers uitgelezen moeten worden. Denk hierbij aan computers, mobieltjes, digitale fotocamera's en organizers. Een digitaal rechercheur is dan ook een ware computerspecialist, die zelfs zal proberen om gewiste informatie boven water te krijgen als dit nodig mocht zijn. Maar ook het afluisteren van telefoongesprekken en het uitlezen van mails, sms en Whatsapp verkeer kan tot de mogelijkheden behoren als je voor de politie werkzaam bent als digitaal rechercheur.

Een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker kan voor het bedrijfsleven en voor de overheid werkzaam zijn. In de meeste gevallen zal het om zeer specialistische ICT-werkzaamheden gaan waarbij een uitgebreide kennis van de ICT-branche noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een top programmeur die alle benodigde informatie kan vinden op informatiedragers of aan een data recovery specialist die alle belangrijke data van een harde schijf terug kan vinden.

Ook kan een digitaal rechercheur binnen het bedrijfsleven en de overheid op andere manieren ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van problemen met betrekking tot informatiesystemen door het opsporen van zwakke plekken in het netwerk of aan het afslaan van hackers die proberen informatie te stelen of erger.

Particulier digitaal onderzoeker

Er zijn veel soorten specialisten als het om informatiedragers aankomt, die lang niet allemaal als rechercheur voor de politie hoeven te werken. Denk ook aan het beroep informatiebeveiliger, het beroep security specialist ICT en natuurlijk aan het beroep detective. Er is tegenwoordig ook een officiële vierjarige mbo-opleiding particulier digitaal onderzoeker. Als particulier digitaal onderzoeker kan je bijvoorbeeld fraudeonderzoeken uitvoeren in dienst van een recherchebureau. Een digitaal rechercheur kan ingeschakeld worden voor allerlei zaken zoals bedrijfsfraude, internetfraude en strafrechtelijke onderzoeken. Het moge duidelijk zijn dat de werkzaamheden van een particulier digitaal onderzoeker anders zullen zijn dan het beroep digitaal rechercheur voor de politie. Regels waar aan een particulier digitaal onderzoeker in Nederland moet voldoen, worden onder andere gesteld in de Wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beroep digitaal rechercheur:

Opleidingen tot digitaal rechercheur

Wie als particulier digitaal onderzoeker wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding digitaal onderzoeker volgen, van vier jaar op niveau vier. Tijdens deze opleiding leer je onder andere het ICT gebruik nauwkeurig in de gaten te houden, onderzoeksbehoeften in kaart te brengen, hoe je omgaat met digitale sporen en hoe je het onderzoeksmateriaal veilig stelt, hoe je relevante digitale sporen selecteert en hoe je een onderzoek uitvoert en een onderzoeksrapportage opmaakt. Maar natuurlijk zal er ook uitgebreid aandacht zijn voor wat je als particulier digitaal onderzoeker nu precies allemaal wel en niet mag doen. Wie uiteindelijk voor de politie wil gaan werken als digitaal rechercheur zal doorgaans nog een vervolgopleiding moeten volgen op Hbo-niveau. Een opvolging van de Mbo-opleiding kan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding integrale veiligheid zijn van vier jaar.

Bedrijven waar een digitaal rechercheur werkzaam kan zijn

Als digitaal rechercheur kan je voor een particulier recherchebureau werkzaam zijn zoals een bedrijfsrecherchebureau of ben je werkzaam voor de rechercheafdeling van de politie. De term recherche kent verder geen bescherming en kan dus ook gebruikt worden binnen het bedrijfsleven. De bevoegdheden waarover een digitaal rechercheur beschikt hebben wel met de soort recherche te maken.

Competenties digitaal rechercheur

De belangrijkste competentie van een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker is natuurlijk dat je uitgebreide kennis bezit van de IT-wereld en alles wat daar bij komt kijken. Daarnaast moet je een speurneus zijn en doorzettingsvermogen bezitten, omdat het bovenhalen van informatie lang niet altijd even makkelijk zal zijn. Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat je kennis bezit betreffende wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als digitaal rechercheur

Het arbeidsmarktperspectief van een digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker kan erg verschillen. Bij de politie zijn er doorgaans voldoende vacatures voor dit beroep, maar de politie neemt alleen de beste mensen aan. De kansen op een baan als digitaal rechercheur bij de politie zijn daarom gering. Om voor de politie te kunnen werken als digitaal rechercheur zal je minimaal over een gepaste Hbo-opleiding moeten beschikken. Als particulier digitaal onderzoeker zijn er over het algemeen meer banen te vinden, afhankelijk van je eventuele verder opleidingen en je eigen competenties. Met alleen een afgeronde Mbo-opleiding particulier digitaal onderzoeker zijn je arbeidskansen beperkt. Het doorgroeien als digitaal rechercheur of particulier digitaal onderzoeker moet dan ook gezien worden in het volgen van een Hbo-opleiding en eventueel voor de politie gaan werken. Maar natuurlijk kan ook het starten van je eigen bedrijf gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris digitaal rechercheur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende bedrijven of overheden werkzaam kan zijn als digitaal onderzoeker. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep erg lastig, omdat je voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn in verschillende functies. De overheid hanteert doorgaans vaste salarisschalen waarbinnen je ingedeeld zal worden. Wat een zelfstandig werkende digitaal onderzoeker precies zal verdienen hangt natuurlijk sterk af van het aantal en soort opdrachten.

Mijnzzp.nl