Hacker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hacker
Een hacker zoekt actief naar zwakheden
Crackers of Black-Hat hackers
Bekende vormen van hackers zijn:
White-Hat
Gray-Hat
Black-Hat
Wat is hacken precies:
Wat doet een hacker:
Opleidingen tot hacker
Bedrijven waar een hacker werkzaam kan zijn
Competenties hacker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hacker
Arbeidsvoorwaarden en salaris hacker
Eigen bedrijf starten als Hacker
Boekhoudprogramma vergelijken Hacker

Beroep hacker

Een hacker is een persoon die beschikt over veel kennis van programmeren en computernetwerken. In het kort komen de werkzaamheden van een hacker neer op het heimelijk binnendringen van computernetwerken of computerprogramma's door het omzeilen van de beveiliging of door het opsporen van mogelijke zwakheden in de programmering waardoor de hacker kan binnentreden. Een hacker probeert dan ook toegang te verschaffen tot bepaalde computernetwerken of computerprogramma's met of zonder toestemming van de eigenaren of beheerders, van websites of netwerken. Het is niet zo dat alle hackers automatisch kwade bedoelingen hebben, omdat er verschillende soorten hackers bestaan. Er zijn bijvoorbeeld ook hackers actief die alleen maar beveiligingsproblemen willen aantonen. Daarnaast bestaan er hackers die wel kwade bedoelingen hebben en bepaalde informatie proberen te stelen om de informatie te kunnen gebruiken of door te kunnen verkopen. Hackers met kwade bedoelingen noemt men ook wel eens crackers. Het is dus niet zo dat alle hackers criminelen zijn, omdat bedrijven en andere organisaties ook hackers kunnen inschakelen om juist mogelijke zwakheden aan te kunnen tonen, zodat deze bedrijven en organisaties uiteindelijk geen beveiligingsproblemen ondervinden. Er bestaan dus verschillende soorten hackers die om verschillende redenen kunnen proberen te hacken. Het beroep hacker is omstreden te benoemen, omdat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat nu precies de bedoeling is van een hack. Daarnaast komt het voor dat hackers niet meteen melden aan de webmaster dat er een hack heeft plaatsgevonden. In dat soort situaties is er al snel sprake van illegale praktijken. Bedrijven die te maken hebben gehad met een hack behoren dat officieel te melden aan de overheid of de betreffende toezichtouder.

Een hacker zoekt actief naar zwakheden

Een hacker is dus meestal een handige programmeur die over veel ICT-kennis beschikt. Afhankelijk van wat de hackers precies zal doen na het binnentreden van computernetwerken en computerprogramma's kan een hacker aangemerkt worden als white-hat hacker (goede bedoelingen), gray-hat hacker (zelfstandig zoeken naar fouten zonder kwade bedoelingen) en black-hat hacker (kwade bedoelingen). Er bestaan dus verschillende soorten hackers. Andere benamingen voor een hacker kunnen ook zijn cracker en kraker. Tegenwoordig is er veel aandacht om computernetwerken en websites beter te beveiligen, zodat hackers of crackers geen kans meer maken. Voor hackers blijft het natuurlijk wel een uitdaging om die ene fout te vinden, waardoor ze toch toegang krijgen tot bepaalde informatie. Hacken is dan ook een bezigheid die nooit zal stoppen, omdat informatie nu eenmaal geld waard is. Ondanks dat hacken over het algemeen als een illegale bezigheid wordt gezien, worden hackers steeds vaker uitgedaagd door bedrijven om beveiligingsproblemen aan te tonen om toekomstige problemen te voorkomen. Er bestaat dus wel degelijk een grens tussen illegale activiteiten en legale activiteiten met betrekking tot hacken. Deze grens is overigens wel heel vaag, omdat het binnendringen op een netwerk of computer waarvan je geen eigenaar bent wel degelijk illegaal is. Met andere woorden is hacken moet goede bedoelingen in de meeste gevallen ook illegaal.

Crackers of Black-Hat hackers

De foute hackers noemt men crackers of Black-Hat hackers. Dit zijn de hackers die verkeerde bedoelingen hebben en meestal veel schade toebrengen. Hacken is heel breed en hoeft niet alleen van toepassing te zijn op computers of computernetwerken, ondanks dat de meeste mensen alleen aan computers denken. Hacken is bijvoorbeeld ook het achterhalen van iemands zijn gegevens op een bankpas. Hacken is voor particuliere, bedrijven en overheden een serieus probleem, omdat hackers vaak gevoelige informatie proberen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens of het verkrijgen van veel mailadressen. Mailadressen zijn geld waard voor hackers, omdat er altijd wel iemand te vinden is die de mailadressen wil kopen, zodat de mailadressen gebruikt kunnen worden om te spammen. Bedrijven zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een toezichthouder van de overheid.

Bekende vormen van hackers zijn:

White-Hat

  • Dit zijn hackers met goede bedoelingen, die gevraagd of ongevraagd beveiligingsproblemen proberen te vinden en melden aan de eigenaren. White-Hat hackers krijgen soms zelfs een vergoeding van bedrijven, omdat ze belangrijke fouten gevonden hebben en deze netjes gemeld hebben aan de eigenaar. Een White-Hat hacker kan dus ook legaal hacken, als hij of zij toestemming heeft om te hacken.

Gray-Hat

  • Dit zijn hackers die over het algemeen geen kwade bedoelingen hebben, maar er wel alles aan doen om fouten te vinden. Ondanks dat deze hackers over het algemeen geen kwade bedoelingen hebben, zijn ze wel illegaal bezig, omdat het ongevraagd binnendringen niet mag.

Black-Hat

  • Dit zijn hackers die alles proberen te hacken om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan het hacken om een website plat te kunnen leggen, of aan het stelen van informatie om deze informatie te kunnen gebruiken of om er financieel beter van te worden. Black-Hat hackers hebben nooit goede bedoelingen en proberen alles om schade toe te brengen. Het doel maakt verder niet uit, omdat dit soort hackers alleen maar schade toe willen brengen ongeacht de gevolgen.

Wat is hacken precies:

Wat doet een hacker:

Opleidingen tot hacker

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor een hacker. Een hacker is over het algemeen een programmeur, die over veel kennis beschikt met betrekking tot programmeren en beveiligingssystemen. De meeste hackers zijn natuurtalenten, die een grote uitdaging zien in het hacken van websites of computernetwerken. Het is wel denkbaar dat allround ICT-medewerkers door bedrijven of overheden ingezet zullen worden om de bestaande ICT-beveiliging binnen de organisaties te toetsen. In dat opzicht kan het hacken ook gezien worden als een aanvulling op een ander ICT-beroep. Het leren hacken is verder niet gebonden aan specifieke opleidingen, omdat het leren hacken in de meeste gevallen betrekking heeft op het opdoen van praktijkervaring. Zoals eerder omschreven zijn er verschillende soorten hackers, omdat niet alle hackers automatisch verkeerde bedoelingen hebben. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een hacker werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een hacker niet werkzaam zijn voor bedrijven, omdat de meeste hackers niet beroepsmatig actief zijn. Als een hacker wel beroepsmatig werkzaam is kan de hacker wellicht ook gezien worden als netwerkbeheerder, die juist het hacken probeert tegen te gaan. Het is ook denkbaar dat een goede hacker werkzaam is als consultant, om binnen verschillende organisaties de bestaande beveiliging te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan een compliance manager, die te maken heeft met strikte regels met betrekking tot het voorkomen van reputatieschade. Het is denkbaar dat een compliance manager gebruikmaakt van een hacker om mogelijke zwakheden binnen de organisatie te toetsen.

Competenties hacker

De belangrijkste competentie als hacker is dat een hacker gezien kan worden als allround programmeur, omdat hacken alles te maken heeft met het kunnen programmeren. In dat opzicht kan ook wiskundig inzicht aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een goede programmeur moet beschikken over wiskundig inzicht. Daarnaast is het zo dat een hacker aangemerkt kan worden als echte speurneus, omdat het vinden van mogelijke zwakheden over het algemeen niet heel makkelijk is. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, doorzettingsvermogen, energie, passie en creativiteit. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het hacken illegaal is of juist niet. Ethiek als hacker is meestal alleen van toepassing als een hacker legaal bezig is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hacker

Het arbeidsmarktperspectief als hacker is niet echt van toepassing, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Daarnaast zijn lang niet alle hackers beroepsmatig actief. Het is wel zo dat de meeste hackers gezien moeten worden als allround ICT-specialisten, waardoor het eventueel verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem is. De doorgroeimogelijkheden als hacker kunnen dan ook gezien worden in het verkrijgen van een legale baan binnen de ICT-sector. Het is goed denkbaar dat een goede hacker ook werkzaam is als security specialist om kwaadwillige hackers tegen te gaan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hacker

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing voor een hacker. Wel krijgen sommige hackers een vergoeding van bedrijven, wanneer ze echte problemen gevonden hebben.

Eigen bedrijf starten als Hacker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hacker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hacker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hacker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hacker.

Mijnzzp.nl