Spion

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep spion
Spion in verschillende vormen
Hoe gaat een spion te werk
Moderne spionage
Spion worden
Film over een spion:
Oud F16 piloot voor de rechter:
Opleidingen tot spion
Bedrijven waar een spion werkzaam kan zijn
Competenties spion
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als spion
Arbeidsvoorwaarden en salaris spion
Eigen bedrijf starten als Spion
Boekhoudprogramma vergelijken Spion

Beroep spion

Een spion is een persoon die voor overheden of het bedrijfsleven werkzaam is en zich voornamelijk bezighoudt met het vergaren van inlichtingen, die meestal niet op een legale manier verkregen worden. In de praktijk zal de benaming spion niet vaak meer gebruikt worden door inlichtingendiensten of bedrijven en spreekt men eerder van een inlichtingenofficier of geheim agent. Binnen het bedrijfsleven worden spionnen over het algemeen alleen ingezet als het om zeer grote belangen gaat. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van informatie over een aanbesteding die interessant is voor een bedrijf, of het verkrijgen van belangrijke onderzoeksresultaten. Hoe een spion precies te werk gaat en hoe de spion precies gedefinieerd moet worden kan per spion verschillen. Een spion kan een echte spion zijn in dienst van de overheid, maar kan ook een werknemer van een bedrijf zijn, die overgehaald wordt door een ander bedrijf om bepaalde informatie te delen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een spion het beste omschrijven als het op een heimelijke manier vergaren van bepaalde informatie, met als doel de betreffende informatie te verkopen of om er op een andere manier voordeel mee te behalen. Het is dus niet zo dat alleen overheden gebruik kunnen maken van spionnen, omdat spionnen ook binnen het bedrijfsleven voorkomen als het om grote belangen gaat. Daarnaast is het zo dat in sommige gevallen een reporter, onderzoeksjournalist of detective aangemerkt kunnen worden als spion en/of infiltrant. In dat geval zal een spion of infiltrant zoeken naar bepaalde informatie dat niet op een andere manier verkregen kan worden. In de praktijk zal de benaming spion bijna niet voorkomen. Dit neemt niet weg dat diverse overheidsfunctionarissen, werknemers en vaklieden binnen de media in sommige gevallen wel aangemerkt kunnen worden als spion.

Spion in verschillende vormen

Een spion binnen het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld zoeken naar bepaalde informatie als voorkennis, om voordeel mee op te doen. In de meeste gevallen zal een spion spioneren om financieel voordeel te behalen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Over het algemeen kennen de meeste mensen de zogenaamde spionnen alleen vanuit het nieuws, die voor bepaalde geheime diensten werken, of vanuit speelfilms. Ondanks dat er niet heel vaak nieuws is over spionnen maken de meeste overheidsdiensten wel gebruik van spionnen, die meestal voor de geheime dienst werken van een bepaalde overheid. Binnen Nederland bestaat de geheime dienst uit twee onderdelen, namelijk de veiligheidsdienst en de inlichtingendienst die verschillende taken hebben. Daarnaast kan het zo zijn dat er nog aparte militaire inlichtingendiensten bestaan. Binnen Nederland kennen wij de zogenaamde Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als geheime dienst, die als belangrijkste taak heeft om dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen, die mogelijk grote gevolgen hebben voor ons land te onderkennen en te duiden.

Hoe gaat een spion te werk

Hoe een spion precies te werk gaat, is voor bijna niemand duidelijk. Over het algemeen kunnen we stellen dat een spion niet bekend wil worden en heel voorzichtig te werk gaat, ook omdat de werkzaamheden van een spion internationaal gevoelig kunnen liggen als er bekend wordt dat er een spion actief is binnen een bepaald land. Met andere woorden zullen de overheid, veiligheidsdiensten en de spion zelf er alles aan doen om niet betrapt te worden, omdat de gevolgen groot kunnen zijn. Daarnaast zijn de straffen die spionnen kunnen krijgen als ze betrapt worden niet mild te noemen. Over het algemeen hebben overheden interesse in politieke informatie, wetenschappelijke informatie en militaire technologie, die een land voorsprong kunnen geven. Zoals eerder omschreven kan een spion ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven. In dat geval kan een spion bijvoorbeeld infiltreren binnen een organisatie om bepaalde interessante onderzoeksresultaten te stelen. Een spion die werkzaam is binnen de mediasector, zoals een onderzoeksjournalist of reporter, heeft meestal als doel om bepaalde maatschappelijke misstanden aan het licht te brengen.

Moderne spionage

De echte spionnen zoals wij die allemaal kennen vanuit speelfilms voeren zogenaamd veldwerk uit, om de juiste personen te kunnen benaderen en zo de benodigde informatie te verkrijgen. Ondanks dat deze methode vandaag de dag ook nog gebruikt zal worden, maken geheime diensten tegenwoordig vaak gebruikt van moderne methodes om te kunnen spioneren, zoals internet en satellieten. Bij een mogelijke dreiging speelt de infrastructuur van landen een grote rol, die tegenwoordig allemaal met elkaar verbonden zijn door computers en het internet. Een van de belangrijkste taken van de geheime dienst is dan ook het voorkomen dat andere landen de infrastructuur plat kunnen leggen door computersystemen te hacken. Ook bestaan er tegenwoordig veel meer mogelijkheden op het gebied van afluistertechnieken, zoals het afluisteren van het mobiele telefoonverkeer en het internetverkeer.

Spion worden

Spion worden is niet mogelijk. Daarnaast is spionage meestal strafbaar. Een carrière als spion is dan ook zeker af te raden. Het wordt beschouwd als een schending van de wetten en normen van landen over de hele wereld. Het ongeoorloofd verkrijgen en verzamelen van geheime informatie kan ernstige gevolgen hebben, zowel op juridisch gebied als voor de nationale veiligheid. Als je geïnteresseerd bent in een carrière in een vergelijkbaar vakgebied, zijn er legitieme beroepen waarin je je vaardigheden en interesses kunt inzetten. Overweeg bijvoorbeeld een loopbaan in rechtshandhaving, inlichtingendiensten, cybersecurity, internationale betrekkingen of journalistiek. Deze gebieden bieden mogelijkheden om een verschil te maken en te werken binnen wettelijke en ethische kaders. Geheim agent worden kan meestal alleen wanneer je voor de overheid werkzaam bent.

Film over een spion:

Oud F16 piloot voor de rechter:

Opleidingen tot spion

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep spion. De meeste spionnen worden in het geheim intern opgeleid of zijn vakmensen op het gebied van veiligheid. Het beroep spion kent verder geen vaste omschrijving, omdat iedereen werkzaam kan zijn als spion. Denk bijvoorbeeld aan een CEO die beschikt over een groot internationaal netwerk, of aan een professor die gevraagd wordt voor bepaalde spionagewerkzaamheden. In de praktijk is het denkbaar dat een spion aangemerkt kan worden als inlichtingenofficier of bijvoorbeeld als recherchekundige. Het is niet zo dat alle spionnen hoogopgeleide geheim agenten zijn, omdat spionagewerkzaamheden maatwerk betreft. Ook mensen binnen de mediasector kunnen ingezet worden als spion. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een spion werkzaam kan zijn

Een spion zal over het algemeen voor de overheid werkzaam zijn. In dat geval kan een spion aangemerkt worden als ambtenaar, die bijvoorbeeld voor een miniserie of defensie werkzaam is. Daarnaast kan een spion voor het bedrijfsleven werkzaam zijn en een dubbelrol hebben. Ook een detective die in opdracht werkzaam is voor bedrijven en/of particulieren kan in sommige gevallen aangemerkt worden als spion. Zoals eerder omschreven kan een spion op veel manieren werkzaam zijn. Een spion kan ook gewoon voor een producent werkzaam zijn, die een televisieprogramma aan het maken is. De echte klassieke spionnen zijn werkzaam voor inlichtingendiensten.

Competenties spion

De belangrijkste competentie van een spion is het acteertalent, omdat een spion niet door de mand mag vallen. Daarnaast zal een spion zeer stressbestendig moeten zijn, omdat spionagewerkzaamheden potentieel gevaarlijke werkzaamheden kunnen betreffen. Ook integriteit is een belangrijke competentie van een spion. In algemene zin kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het verkrijgen van informatie alleen mogelijk is door communicatie. Algemeen belangrijke woorden zijn overtuigingskracht, analytisch, zelfstandigheid, innovatie, doorzettingsvermogen, netwerken, motivatie, waakzaamheid, en onafhankelijkheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als spion

Er is geen arbeidsmarktperspectief voor het beroep spion, omdat er geen vacature spion te vinden is voor het beroep. Een spion zal doorgaans gevraagd worden om zijn unieke talenten. Er zijn als spion ook geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat je als spion op de achtergrond werkzaam bent. Daarnaast zul je in dat geval meestal werken bij de inlichtingendienst.

Arbeidsvoorwaarden en salaris spion

Over het algemeen heb je als spion niks te maken met arbeidsvoorwaarden, omdat je in veel gevallen niet op de loonlijst zal staan. Daarnaast kan een spion een andere baan hebben. Dan moet de functie spion als bijbaan gezien worden. Wat een spion precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven. De meeste spionnen die niet in loondienst werken krijgen een vergoeding voor de geleverde informatie. Hoe belangrijker de informatie zal zijn hoe meer de spion zal verdienen.

Eigen bedrijf starten als Spion

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Spion, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Spion

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Spion bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Spion.

Mijnzzp.nl