Documentairemaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een documentairemaker is een persoon die documentaires maakt over een bepaald thema. Bijvoorbeeld over een maatschappelijk onderwerp of over andere onderwerpen, zoals het maken van een natuurdocumentaire. Het is als documentairemaker eerst belangrijk om het onderwerp te bepalen en daar uitgebreid onderzoek naar te doen. Het doel van een documentaire is namelijk het weergeven van een situatie of gebeurtenis in een breed perspectief. Het is mogelijk dat een documentairemaker personen in een documentaire centraal stelt, maar het onderwerp kan ook gaan om situaties die zich in werkelijkheid voordoen. Denk maar aan een onderwerp als milieuvervuiling of de situatie in een gevangenis. Het doen van research naar het uitgekozen onderwerp maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden. Indien er sprake is van personen die onderdeel vormen van de documentaire geldt uiteraard dat er interviews aan de orde komen. Dat kan ook het geval zijn bij het interviewen van professionals op een bepaald vakgebied. Het is mogelijk dat een documentairemaker in eigen beheer een documentaire maakt of dat in opdracht doet. Je werkt het onderwerp uit tot een scenario en werkt daarbij onder meer samen met anderen, zoals met een cameraman die verantwoordelijk is voor de opnames. Een documentairemaker is vaak onderweg naar locaties om opnames te maken. Het zijn vaak lange dagen en het is ook belangrijk om de voortgang te bewaken. Bijvoorbeeld als er verschillende locaties zijn om te bezoeken en als er meerdere interviews dienen plaats te vinden. Het behoort dan ook tot de taken van een documentairemaker om locaties uit te zoeken en afspraken te maken. Verder is het van belang om een uitgangspunt te nemen van waaruit een documentairemaker het verhaal vertelt.

Het is overigens niet zo dat een documentairemaker is aan te merken als een reporter. Een reporter heeft namelijk meer weg van een verslaggever die inspeelt op de actualiteit en van nieuws situaties verslag doet. Bij het maken van een documentaire hoeft er geen relatie te zijn met actueel nieuws, maar gaat het vaak om verdieping van een bepaald onderwerp of thema. Denk maar aan een documentairemaker die als het ware als natuurgids een documentaire maakt over een bepaald natuurgebied of over dieren om een natuurfilm uit te brengen. Zo is het ook mogelijk dat een documentairemaker een documentaire maakt over de geschiedenis, zoals over een oorlog of over de historie van een bepaald dorp. In dat geval kan er ook een educatief doeleinde aan verbonden zijn. In het kader van het doen van research is er sprake van een relatie met het beroep onderzoeksjournalist die diepgaand onderzoek verricht. Bijvoorbeeld als een documentaire gemaakt wordt waar eerdere nieuwsberichten de basis voor vormen. Een documentairemaker is doorgaans zelf regisseur met betrekking tot de artistieke leiding en werkt samen met een cameraman. Het kan zijn dat een documentairemaker bovendien zelf als filmproductie specialist aan het werk is en daarbij ook eigen producent is van de documentaire. Overigens kan er ook sprake zijn van een uitgebreider team met onder meer een redactiemedewerker en editor die de beelden monteert.

WAT DOET EEN DOCUMENTAIREMAKER?

Een documentairemaker is een professional die verantwoordelijk is voor het creëren en produceren van documentaires, dat zijn non-fictie films die als doel hebben om de realiteit en waarheidsgetrouwe verhalen te portretteren. De taken en verantwoordelijkheden van een documentairemaker kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke project en de aard van de documentaire, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Conceptontwikkeling: Documentairemakers bedenken het concept en de thematiek van de documentaire. Ze identificeren een onderwerp, een verhaal of een probleem dat ze willen onderzoeken en presenteren aan het publiek. Dit omvat het uitvoeren van onderzoek, het verzamelen van bronnen en het ontwikkelen van een overkoepelend idee of een narratieve structuur voor de documentaire.
 • Planning en preproductie: Documentairemakers stellen een productieplan op, waarbij ze de benodigde middelen, het budget en de planning bepalen. Ze kunnen locaties bezoeken, toestemming krijgen om te filmen, interviews plannen en andere voorbereidende taken uitvoeren voordat de feitelijke opnames beginnen.
 • Opnames en interviews: Documentairemakers zijn betrokken bij het filmen en vastleggen van de inhoud van de documentaire. Dit omvat het opnemen van interviews met betrokkenen, het vastleggen van gebeurtenissen of processen in real-time en het verzamelen van beeldmateriaal dat relevant is voor het onderwerp van de documentaire.
 • Postproductie: Na het voltooien van de opnames begint de documentairemaker met de postproductiefase. Dit omvat het selecteren en bewerken van beeldmateriaal, het samenstellen van de verhaallijn, het toevoegen van geluid, muziek en eventueel animatie of visuele effecten. Ze werken nauw samen met editors om de documentaire te monteren en vorm te geven.
 • Narratieve structuur en storytelling: Documentairemakers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een sterke narratieve structuur die het verhaal of de boodschap van de documentaire overbrengt. Ze selecteren en ordenen beeldmateriaal en interviews op een manier die de kijkervaring versterkt en het publiek betrokken houdt.
 • Distributie en promotie: Nadat de documentaire is voltooid, zijn documentairemakers betrokken bij de distributie en promotie ervan. Dit kan het indienen van de documentaire bij filmfestivals, het onderhandelen over distributieovereenkomsten, het organiseren van vertoningen en het promoten van de documentaire via marketing- en publiciteitsinspanningen omvat.

Een documentairemaker is dus verantwoordelijk voor het hele proces van het maken van een documentaire, van conceptontwikkeling en planning tot opnames, postproductie en distributie. Ze streven ernaar waarheidsgetrouwe verhalen te vertellen en het publiek te informeren, inspireren of bewust te maken van bepaalde onderwerpen of kwesties.

BELANG VAN DOCUMENTAIRES

Documentaires zijn om meerdere redenen belangrijk, zoals om te zorgen voor verdieping in een specifiek thema. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een onderwerp, zoals een uitstervend ambacht om daar aandacht voor te vragen. Het is dan mogelijk om een ambachtsman aan het woord te laten en in beeld aan het werk te laten zien. Een documentaire kan ook gaan om de situatie waarin het aantal of soort vogels in Nederland afneemt en wat daar de achtergrond van is. Een documentairemaker kan voor het maken van een documentaire dan onder meer een vogelaar interviewen. Vaak is het doel van documentaires om aandacht te vragen voor een bepaalde situatie of om een bepaald thema aan de orde te stellen bij een breed publiek. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan politieke onderwerpen, waarbij een standpunt van een politicus het uitgangspunt vormt. Of aan een thema als waterwerken, waarbij een waterbouwkundige op de voet wordt gevolgd. Naast dat het doel bestaat om op een gerichte manier informatie te verstrekken en delen met mensen, is het ook de bedoeling om vragen los te maken. Of om mensen zelf aan de hand van een documentaire een bepaald standpunt in te laten nemen. Overigens zijn er ook documentaires die gericht zijn op beroemde personen, denk daarbij aan bekende voetballers of aan andere topsporters die een rol van betekenis hebben gespeeld.

WAT MOET ER IN EEN DOCUMENTAIRE?

Het is belangrijk om in een documentaire in achtergrondinformatie te voorzien. Daarbij is het belangrijk om de inhoud zo interessant mogelijk te maken voor de kijker. Het hangt daarbij van het onderwerp af op welke manier dat gerealiseerd wordt. Zo is het mogelijk om in een documentaire over de natuur emoties bij de kijker op te roepen. Dat kan door de voice-over, maar ook door situaties in beeld te brengen waardoor een kijker geëmotioneerd raakt. Bij een documentaire over personen is het ideaal als deze een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Het is voor elke documentaire verder van belang om verdieping te brengen en daarbij boeiende en overtuigende informatie te vertellen. Een goede documentairemaker zorgt ervoor dat de aandacht bij de kijker constant aanwezig blijft. Daarom is het belangrijk om geen saaie beelden of verhalen te laten vertellen. Het verhaal moet goed zijn om een positief oordeel van een criticus te krijgen. Het is niet zo dat een documentairemaker automatisch aangemerkt kan worden als filmmaker.

ONDERWERPEN VOOR EEN DOCUMENTAIRE

Er komen allerlei soorten onderwerpen in aanmerking om een documentaire over te maken. Het kan dan ook over alles gaan, waarbij er overigens wel een aantal populaire onderwerpen te onderscheiden zijn. Denk maar aan een documentaire die een documentairemaker maakt over de Tweede Wereldoorlog. Het kan dan gaan om interviews met overlevenden van de holocaust, maar ook over nazi-jagers of over nazi’s die een wrede rol hebben gespeeld in de oorlog. Andere populaire onderwerpen zijn onder meer de zorg net als muziek, sociologie, criminaliteit, kunst en sport.

TAKEN ALS DOCUMENTAIREMAKER:

 • Onderwerp bepalen
 • Research doen
 • Scenario vastleggen
 • Draaiboek maken
 • Interviews regelen
 • Locaties uitzoeken
 • Afspraken vastleggen
 • Samenwerken met cameraman
 • Reizen naar locaties
 • Reizen naar afspraken

Baan als documentairemaker:

Documentairemaker zoekt wolf:

OPLEIDINGEN TOT DOCUMENTAIREMAKER

Er bestaat geen officiële opleiding die tot documentairemaker opleidt, maar de hbo-opleiding Regie vormt een uitstekende basis. Deze opleiding sluit namelijk goed op het beroep documentaire aan. Zo is het mogelijk om aan de filmacademie de richting regie documentaire te volgen. Daarbij leer je alle belangrijke aspecten van het maken voor een documentaire, zoals een filmplan schrijven, net als de productie en camerapositie. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp documentairemaker, dan is het nodig om de financiële administratie bij te houden. Voor de zzp administratie kun je het beste goede online boekhoudsoftware gebruiken.

BEDRIJVEN WAAR EEN DOCUMENTAIREMAKER WERKZAAM KAN ZIJN

Een documentairemaker kan zelfstandig werkzaam zijn als ondernemer, maar het is ook mogelijk om in dienst van een bedrijf te werken. Denk daarbij aan een productiemaatschappij. Het is overigens ook mogelijk om zelf documentairefilms te maken en deze online te zetten voor het publiek.

COMPETENTIES DOCUMENTAIREMAKER

Een van de belangrijke competenties van een documentairemaker is zelfstandig zijn en over veelzijdige eigenschappen te beschikken. Je doet namelijk veel zelf, van het maken van afspraken voor interviews tot het uitzoeken van locaties. Ook het bewerken van een documentairefilm kan namelijk tot de werkzaamheden behoren. Bovendien is creativiteit van groot belang om ideeën te bedenken en een filmplan te maken. Empathisch vermogen is belangrijk als er in de documentaire een persoon centraal staat. Verder is het van belang om punctueel te zijn in het nakomen van afspraken en is goed zijn in de sociale omgang met mensen een voordeel.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS DOCUMENTAIREMAKER

Documentairemakers komen doorgaans zelf met ideeën of krijgen ideeën aangereikt om een documentaire te maken. In dat opzicht is er een goed arbeidsmarktperspectief en vooral als een documentairemaker het maken van documentaires in eigen hand heeft. Het is echter wel belangrijk om een goede naam op te bouwen. Dan kan je uitgroeien tot een bekende documentairemaker die vaker gevraagd wordt om belangrijke documentaires te maken.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS DOCUMENTAIREMAKER

Er is geen concreet voorbeeld te geven van het salaris van een documentairemaker. De hoogte van de inkomsten is namelijk van vele factoren afhankelijk, zoals van de werkgever of opdrachtgever. Ook speelt de duur van de documentairefilms een rol net als het aantal documentaires dat gemaakt wordt.

Read this information on Documentary maker in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Dokumentarfilmer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Documentalista en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Documentairemaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Documentairemaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl