Vogelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vogelaar is een hobbyist die het vogelen beoefent. Vogelen heeft betrekking op het bekijken van vogels, het tellen van vogels, het op naam brengen van vogels en het inventariseren van vogels per gebied. Een andere benaming voor vogelaar is ook wel ornitholoog, maar een ornitholoog is beroepsmatig werkzaam en niet hobbymatig. Het vogelen noemt men ook wel eens vogelkunde. Vogelkunde kan ook betrekking hebben op het gedrag van vogels en ecologie. Ecologie is een onderdeel van biologie, dat breder is dan alleen vogelkunde. Als vogelaar ben je hobbymatig actief, maar ook is het denkbaar dat je de wetenschap en/of natuurorganisaties helpt met betrekking tot vogels en vogelonderzoek. Vogelaars worden bijvoorbeeld ieder jaar gevraagd om bepaalde vogels in woonwijken of in natuurgebieden te tellen, zodat de gegevens verwerkt kunnen worden door de betreffende organisatie. Zonder vogelaars is het tellen van de vogelpopulatie niet mogelijk. De term vogelaar moet als een algemene term gezien worden, omdat een vogelaar verschillende soorten vogels kan bestuderen afhankelijk van de voorkeuren. Vogelaars kunnen verschillende werkzaamheden uitvoeren afhankelijk van hun doel, zoals het observeren van vogels, het onderzoeken van het trekgedrag van vogels of het tellen van vogels. Al deze gegevens kunnen voor diverse vogelaars en organisaties interessant zijn. Een vogelaar maakt doorgaans gebruik van een verrekijker, telescoop en een vogelboekje. Ook het gebruiken van moderne apparatuur kan tot de mogelijkheden behoren, zoals camera's of geluidsapparatuur om vogelgeluiden op te nemen. Vogelaars zijn meestal natuurliefhebbers, die een passie hebben voor vogels. Het hoeft overigens niet alleen te gaan om bijzondere vogels, omdat het vogelen zelf al leuk genoeg is. Een vogelaar kan bijvoorbeeld ook een gids zijn voor andere geïnteresseerde vogelaars of natuurliefhebbers.

Een vogelaar is dus een hobbyist, die vogelkunde op verschillende manieren kan beoefenen. Daarnaast kunnen andere vaklieden en/of wetenschappers aangemerkt worden als vogelaar. Denk bijvoorbeeld aan boswachters en aan ecologen, die als gids fungeren en meer kunnen vertellen over vogels. In algemene zin zal een vogelaar in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als natuurliefhebber, die een grote passie heeft voor vogels. Zoals eerder omschreven noemt men professionele vogelaars geen vogelaar, maar ornitholoog. Een ornitholoog is een bioloog, die zich gespecialiseerd heeft in vogelkunde. Een andere benaming voor vogelaar kan wel zijn amateur-ornitholoog. Vogelaars zijn voor natuurorganisaties en andere onderzoeksinstellingen belangrijk, omdat vogelaars belangrijke informatie over vogels kunnen aanleveren. Daarnaast dragen vogelaars voor een belangrijk deel bij aan vogelbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van bedreigde vogelsoorten, waardoor natuurorganisaties heel gericht maatregelen kunnen nemen. Natuurorganisaties kunnen bijvoorbeeld met boeren afspreken om bepaalde maatregelen te nemen, zodat vogels in alle rust kunnen broeden.

Wat doet een vogelaar

Een vogelaar is verantwoordelijk voor het observeren van vogels, wat betrekking heeft op observeren van het trekgedrag, de zang van vogels, de vliegwijze van vogels en het proberen te verklaren van mogelijke veranderingen in het gedrag. Dit soort informatie is erg belangrijk om vogels op de juiste manier te kunnen beschermen. Ook het tellen van vogels speelt een belangrijke rol binnen de vogelkunde. Een ander belangrijk punt als vogelaar is het geven van educatie over vogels, zodat andere mensen ook geïnteresseerd raken in vogelkunde. Het worden van een goede vogelaar is niet heel makkelijk, omdat de betere vogelaar vogels meteen kunnen herkennen aan hun geluid of silhouet. Bijna alle vogelaars maken gebruik van een vogelgids, omdat het kunnen herkennen van alle vogels bijna niet mogelijk is. Ook het maken van bijzondere foto's als fotograaf behoort tot de hobby vogelaar. Een vogelaar is meestal niet iemand die werkt met volgens. In dat geval hebben we het bijvoorbeeld over een valkenier.

Dwerguil laat zich niet zien:

Opleidingen tot vogelaar

Er bestaan geen erkende opleidingen voor de hobby vogelaar. Wel zijn er uiteraard voldoende cursussen te vinden voor geïnteresseerde vogelaars. Wie beroepsmatig werkzaam wil zijn als vogelaar kan ook bij het beroep ornitholoog kijken waar meer informatie te vinden is over geschikte opleidingen. De hobby vogelaar is verder vrij voor iedereen. Het leren vogelen is een kwestie van praktijkervaring opdoen en passie. Er zijn binnen Nederland redelijk veel hobbymatige vogelaars actief, die in veel gevallen aangesloten zijn bij een vereniging. Zie voor meer informatie de website Dutch Birding Association en de website van de Nederlandse Vogelbescherming.

Bedrijven waar een vogelaar werkzaam kan zijn

Een vogelaar werkt niet voor bedrijven omdat deze hobbymatig actief is. Een ornitholoog kan wel een betaalde baan hebben. Een vogelaar kan wel als vrijwilliger betrokken zijn bij belangrijke vogelonderzoeken. Daarnaast kunnen andere natuurliefhebbers, die beroepsmatig actief zijn, in sommige gevallen aangemerkt worden als vogelaar. In de meeste gevallen zal een vogelaar alleen hobbymatig actief zijn binnen de vogelkunde.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als vogelaar zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vogelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vogelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl