Vogelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vogelaar
Een hobby van veel natuurliefhebbers
Wat doet een vogelaar?
Vogels observeren
Film: dwerguil laat zich niet zien:
Opleidingen tot vogelaar
Bedrijven waar een vogelaar werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Vogelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Vogelaar

Beroep vogelaar

Een vogelaar is een hobbyist die het vogelen beoefent. Vogelen heeft betrekking op het bekijken van vogels, het tellen van vogels, het op naam brengen van vogels en het inventariseren van vogels per gebied. Een andere benaming voor vogelaar is ook wel ornitholoog, maar een ornitholoog is beroepsmatig werkzaam en niet hobbymatig. Het vogelen noemt men ook wel eens vogelkunde. Vogelkunde kan ook betrekking hebben op het gedrag van vogels en ecologie. Ecologie is een onderdeel van biologie, dat breder is dan alleen vogelkunde. Als vogelaar ben je hobbymatig actief, maar ook is het denkbaar dat je de wetenschap en/of natuurorganisaties helpt met betrekking tot vogels en vogelonderzoek. Vogelaars worden bijvoorbeeld ieder jaar gevraagd om bepaalde vogels in woonwijken of in natuurgebieden te tellen, zodat de gegevens verwerkt kunnen worden door de betreffende organisatie. Zonder vogelaars is het tellen van de vogelpopulatie niet mogelijk. De term vogelaar moet als een algemene term gezien worden, omdat een vogelaar verschillende soorten vogels kan bestuderen afhankelijk van de voorkeuren. Vogelaars kunnen verschillende werkzaamheden uitvoeren afhankelijk van hun doel, zoals het observeren van vogels, het onderzoeken van het trekgedrag van vogels of het tellen van vogels. Al deze gegevens kunnen voor diverse vogelaars en organisaties interessant zijn. Een vogelaar maakt doorgaans gebruik van een verrekijker, telescoop en een vogelboekje. Ook het gebruiken van moderne apparatuur kan tot de mogelijkheden behoren, zoals camera's of geluidsapparatuur om vogelgeluiden op te nemen. Vogelaars zijn meestal natuurliefhebbers, die een passie hebben voor vogels. Het hoeft overigens niet alleen te gaan om bijzondere vogels, omdat het vogelen zelf al leuk genoeg is. Een vogelaar kan bijvoorbeeld ook een gids zijn voor andere geïnteresseerde vogelaars of natuurliefhebbers.

Een hobby van veel natuurliefhebbers

Een vogelaar is dus een hobbyist, die vogelkunde op verschillende manieren kan beoefenen. Daarnaast kunnen andere vaklieden en/of wetenschappers aangemerkt worden als vogelaar. Denk bijvoorbeeld aan boswachters en aan ecologen, die als gids fungeren en meer kunnen vertellen over vogels. In algemene zin zal een vogelaar in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als natuurliefhebber, die een grote passie heeft voor vogels. Zoals eerder omschreven noemt men professionele vogelaars geen vogelaar, maar ornitholoog. Een ornitholoog is een bioloog, die zich gespecialiseerd heeft in vogelkunde. Een andere benaming voor vogelaar kan wel zijn amateur-ornitholoog. Vogelaars zijn voor natuurorganisaties en andere onderzoeksinstellingen belangrijk, omdat vogelaars belangrijke informatie over vogels kunnen aanleveren. Daarnaast dragen vogelaars voor een belangrijk deel bij aan vogelbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van bedreigde vogelsoorten, waardoor natuurorganisaties heel gericht maatregelen kunnen nemen. Natuurorganisaties kunnen bijvoorbeeld met boeren afspreken om bepaalde maatregelen te nemen, zodat vogels in alle rust kunnen broeden.

Wat doet een vogelaar?

Een vogelaar is iemand die zich bezighoudt met vogels observeren, bestuderen en identificeren. Vogelen, ook bekend als vogelobservatie of vogelspotten, is een populaire hobby onder natuurliefhebbers. Hier zijn enkele activiteiten die een vogelaar doorgaans onderneemt:

  • Vogels observeren: Een vogelaar besteedt veel tijd aan het observeren van vogels in hun natuurlijke omgeving. Dit kan zowel in het wild als in stedelijke gebieden, parken, bossen, wetlands of andere vogelrijke habitats zijn. Ze letten op kenmerken zoals grootte, vorm, kleur, gedrag en zang van de vogels.
  • Identificeren van vogels: Een belangrijk aspect van vogelen is het kunnen identificeren van verschillende vogelsoorten. Vogelaars ontwikkelen kennis en ervaring in het herkennen van vogels aan de hand van hun uiterlijke kenmerken, zoals verenkleed, snavelvorm, vleugelspanwijdte en andere fysieke eigenschappen. Ze maken vaak gebruik van veldgidsen, vogelboeken, mobiele apps of online bronnen om hen te helpen bij het identificatieproces.
  • Registreren van waarnemingen: Vogelaars houden vaak een logboek bij van hun vogelwaarnemingen. Ze noteren de soorten vogels die ze hebben gezien, de datum, locatie en andere relevante details. Dit helpt hen bij het bijhouden van hun vogellijst en kan ook worden gedeeld met andere vogelaars en bijdragen aan onderzoeks- en monitoringprogramma's.
  • Bezoeken van vogelrijke gebieden: Vogelaars zoeken specifiek naar gebieden die bekend staan om hun diversiteit aan vogelsoorten. Ze kunnen reizen naar natuurgebieden, vogelreservaten, trektelposten of andere speciale vogelobservatie plekken om zeldzame of interessante vogels te zien. Ze kunnen ook deelnemen aan georganiseerde vogelreizen of excursies met andere vogelliefhebbers.
  • Studeren van vogelgedrag en ecologie: Vogelaars hebben vaak interesse in het gedrag, de ecologie en de leefgebieden van vogels. Ze bestuderen de voortplanting, migratiepatronen, voedingsgewoonten, communicatie en andere aspecten van het leven van vogels. Dit kan hen helpen om een dieper begrip te krijgen van vogelsoorten en hun interactie met de omgeving.
  • Bijdragen aan vogelonderzoek en bescherming: Vogelaars spelen een belangrijke rol in vogelonderzoek en bescherming. Ze kunnen betrokken zijn bij tellingen, monitoringprogramma's en citizen science-projecten die gegevens verzamelen over vogelpopulaties en trends. Ze kunnen ook actief deelnemen aan initiatieven voor het behoud van vogelhabitat, educatie en bewustmaking over vogels en hun leefomgeving.

Over het algemeen draait het bij vogelen om het genieten van de natuur, het ontwikkelen van kennis over vogels en het waarderen van hun schoonheid en diversiteit. Het is een activiteit die zowel individueel als in groepsverband kan worden beoefend, en die een connectie met de natuur en een gevoel van verwondering en ontdekking kan bieden.

Vogels observeren

Een vogelaar is verantwoordelijk voor het observeren van vogels, wat betrekking heeft op observeren van het trekgedrag, de zang van vogels, de vliegwijze van vogels en het proberen te verklaren van mogelijke veranderingen in het gedrag. Dit soort informatie is erg belangrijk om vogels op de juiste manier te kunnen beschermen. Ook het tellen van vogels speelt een belangrijke rol binnen de vogelkunde. Een ander belangrijk punt als vogelaar is het geven van educatie over vogels, zodat andere mensen ook geïnteresseerd raken in vogelkunde. Het worden van een goede vogelaar is niet heel makkelijk, omdat de betere vogelaar vogels meteen kunnen herkennen aan hun geluid of silhouet. Bijna alle vogelaars maken gebruik van een vogelgids, omdat het kunnen herkennen van alle vogels bijna niet mogelijk is. Ook het maken van bijzondere foto's als fotograaf behoort tot de hobby vogelaar. Een vogelaar is meestal niet iemand die werkt met volgens. In dat geval hebben we het bijvoorbeeld over een valkenier.

Film: dwerguil laat zich niet zien:

Opleidingen tot vogelaar

Er bestaan geen erkende opleidingen voor de hobby vogelaar. Wel zijn er uiteraard voldoende cursussen te vinden voor geïnteresseerde vogelaars. Wie beroepsmatig werkzaam wil zijn als vogelaar kan ook bij het beroep ornitholoog kijken waar meer informatie te vinden is over geschikte opleidingen. De hobby vogelaar is verder vrij voor iedereen. Het leren vogelen is een kwestie van praktijkervaring opdoen en passie. Er zijn binnen Nederland redelijk veel hobbymatige vogelaars actief, die in veel gevallen aangesloten zijn bij een vereniging. Zie voor meer informatie de website Dutch Birding Association en de website van de Nederlandse Vogelbescherming. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als vogelaar.

Bedrijven waar een vogelaar werkzaam kan zijn

Een vogelaar werkt niet voor bedrijven omdat deze hobbymatig actief is. Een ornitholoog kan wel een betaalde baan hebben. Een vogelaar kan wel als vrijwilliger betrokken zijn bij belangrijke vogelonderzoeken. Daarnaast kunnen andere natuurliefhebbers, die beroepsmatig actief zijn, in sommige gevallen aangemerkt worden als vogelaar. In de meeste gevallen zal een vogelaar alleen hobbymatig actief zijn binnen de vogelkunde.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als vogelaar zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Vogelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Vogelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Vogelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vogelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Vogelaar.

Mijnzzp.nl