Valkenier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep valkenier
Werken als valkenier
Jagen met roofvogels
Vogels verjagen
Meeuwen verjagen met roofvogels
Valken africhten
Wat doet een valkenier:
Roofvogels verjagen meeuwen:
Opleidingen tot valkenier
Bedrijven waar een valkenier werkzaam kan zijn
Competenties valkenier
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als valkenier
Arbeidsvoorwaarden en salaris valkenier
Eigen bedrijf starten als Valkenier
Boekhoudprogramma vergelijken Valkenier

Beroep valkenier

Een valkenier is een vogelaar, die hobbymatig of beroepsmatig valkerij beoefent. Valkerij heeft van oorsprong betrekking op het jagen op prooien door middel van getrainde roofvogels, zoals een valk. Tegenwoordig worden er ook demonstratievluchten gehouden met roofvogels waarbij de jacht geen rol meer speelt. Demonstratievluchten behoren dan ook eigenlijk niet toe tot de valkerij, omdat het jagen daarbij geen doel is. Over het algemeen kan men pas van valkerij spreken als een valkenier een getrainde roofvogel gebruikt om op een prooi te jagen. De meeste valkeniers zijn niet beroepsmatig werkzaam maar eerder hobbymatig actief. Het jagen met roofvogels komt tegenwoordig niet veel meer voor, maar kan nog steeds een belangrijke rol spelen tijdens de jacht. De meeste valkeniers geven alleen demonstratievluchten voor publiek of gebruiken hun roofvogels om andere vogels te verjagen, zoals meeuwen. Het verjagen van vogels kan nodig zijn om verschillende redenen, zoals het beschermen van gewassen of het verjagen van vogels bij een luchthaven. Het beroep valkenier is niet voor iedereen weggelegd, omdat een valkenier moet beschikken over een ijzersterke discipline. Een goede valkenier is iedere dag bezig met zijn of haar roofvogels. Het verzorgen van roofvogels kan in de meeste gevallen niet overgelaten worden aan vreemden, waardoor de valkenier zelf iedere dag verantwoordelijk is voor de verzorging en de trainingen van de roofvogels. Daarnaast kunnen de trainingen, de verzorging en de eventuele jacht in de meeste gevallen alleen overdag uitgevoerd worden. Het worden van valkenier is dus niet makkelijk, omdat het trainen van roofvogels om specialistische kennis vraagt. Zoals eerder omschreven moeten de meeste valkeniers tegenwoordig aangemerkt worden als gepassioneerde hobbyisten, die wel op een professionele manier werkzaam kunnen zijn. Valkeniers kunnen door verschillende organisaties ingeschakeld worden om bijvoorbeeld vogels te verjagen.

Werken als valkenier

Een valkenier is dus een vogelaar, die gebruikmaakt van roofvogels om de hobby valkerij te kunnen beoefen. De term hobby moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat het op een goede manier trainen van roofvogels om veel kennis en doorzettingsvermogen vraagt. Daarnaast is het zo dat valkeniers inschakelt kunnen worden door professionele partijen. Denk bijvoorbeeld aan een valkenier, die namens de luchtverkeersleiding de opdracht krijgt om vogels rond een luchthaven te verjagen. Ook boeren en akkerbouwers kunnen gebruikmaken van een valkenier om hun gewassen te beschermen tegen vogels. Dit soort valkeniers kan dus ook beroepsmatig werkzaam zijn. In de meeste gevallen zal een valkenier wel hobbymatig actief zijn. Valkeniers kunnen in veel gevallen ook aangemerkt worden als educatief medewerker, omdat valkeniers ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het vertellen over roofvogels. Valkerij kan aangemerkt worden als oude ambacht. Moderne valkerij heeft tegenwoordig een commerciële positie.

Jagen met roofvogels

Jagers die willen jagen met roofvogels mogen binnen Nederland alleen gebruikmaken van een slechtvalk of een havik. Daarnaast moet de jager beschikken over een valkeniersakte, omdat het jagen met roofvogels anders verboden is. De meeste jagers maken geen gebruik van roofvogels. De meeste jagers maken tegenwoordig eerder gebruik van een jachthond om te kunnen jagen. Het jagen met roofvogels is meer iets vanuit het verleden. Dit neemt niet weg dat er nog wel jagers zijn, die ook gebruik kunnen maken van een roofvogel. Het jagen met roofvogels is overigens moeilijk te noemen, omdat de slechtvalk en de havik geen makkelijke vogels zijn.

Vogels verjagen

Het verjagen van vogels is niet alleen van toepassing op luchthavens of akkervelden. Ook op grote vuilnisstortplaatsen kan gebruikgemaakt worden van roofvogels. Dit is belangrijk, omdat vogels veel vuilnis kunnen oppikken en verspreiden in de omgeving. Ook het verjagen van duiven kan gedaan worden door middel van roofvogels. Een ander voorbeeld is het verjagen vogels rond een fruitteeltbedrijf om schade aan fruit te voorkomen. Bedrijven maken over het algemeen gebruik van valkeniers, omdat wilde vogels in veel gevallen niet op een andere manier bestreden mogen worden. Valkenier kan gezien worden als uitgestorven beroep, met de belangrijke aanvulling dat er wel steeds meer vraag is naar valkeniers.

Meeuwen verjagen met roofvogels

Het verjagen van meeuwen met behulp van roofvogels is een natuurlijke en diervriendelijke methode die soms wordt toegepast om overlast van meeuwen te verminderen. Roofvogels, zoals valken of haviken, worden getraind om te vliegen in de omgeving waar meeuwen overlast veroorzaken. De aanwezigheid van de roofvogels schrikt de meeuwen af en zorgt ervoor dat ze een andere plek zoeken om te verblijven. Deze methode maakt gebruik van het natuurlijke gedrag van meeuwen, die van nature bang zijn voor roofvogels. Het doel is om een tijdelijke verstoring te creëren, zodat de meeuwen een andere locatie kiezen waar ze zich veiliger voelen.

Het gebruik van roofvogels als verjagers vereist wel de deskundige begeleiding van ervaren valkeniers of roofvogeltrainers. Zij zorgen ervoor dat de roofvogels op een veilige en effectieve manier worden ingezet en dat het welzijn van zowel de roofvogels als de meeuwen wordt gewaarborgd. Het inzetten van roofvogels als verjagers is een ecologisch verantwoorde methode, omdat het geen schade toebrengt aan de meeuwen of hun omgeving. Het verjagen van meeuwen met behulp van roofvogels is wel een tijdelijke oplossing. Merels verjagen is overigens ook mogelijk door middel van roofvogels.

Valken africhten

Valken africhten komt tegenwoordig nog steeds veel voor, zowel voor recreatie als voor de jacht. Sommige valkeniers trainen hun vogels om van heel ver naar hen toe te vliegen, terwijl anderen werken aan het ontwikkelen van een wederzijdse band met hun vogel. Het is belangrijk dat de valkenier goed begrijpt hoe een vogel denkt, en wat zijn natuurlijke instincten zijn, om hem goed te kunnen trainen. In het wild gevangen roofvogels africhten is overigens heel moeilijk. Gevangen roofvogels werden vroeger wel vaak afgericht om voor de mens te jagen.

Wat doet een valkenier:

Roofvogels verjagen meeuwen:

Opleidingen tot valkenier

Wie binnen Nederland wenst te jagen met roofvogels moet beschikken over een valkeniersakte die erkend is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zonder deze valkeniersakte mag een valkenier niet jagen met roofvogels. Ook voor beheer- en schadebestrijding is een valkeniersakte verplicht. Zie voor meer informatie over de regels, de website Stichting Jachtopleidingen Nederland en de website Orde der Nederlandse Valkeniers waar meer informatie te vinden is. Er zijn door het hele land voldoende mogelijkheden te vinden met betrekking tot trainingen en workshops. Ook zijn er plannen om een algemene opleiding op te richten tot valkenier. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een valkenier werkzaam kan zijn

Een professionele valkenier zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het beroep valkenier komt verder niet voor binnen bedrijven. Daarnaast is het zo dat de meeste valkeniers aangemerkt moeten worden als hobbyist, die een grote voorliefde hebben voor roofvogels. Dit neemt niet weg dat ook hobbymatige valkeniers ingezet kunnen worden voor externe partijen.

Competenties valkenier

De belangrijkste competentie van een valkenier is de verzorging van de roofvogels en dierenwelzijn. Daarnaast moet een valkenier over een ijzersterke discipline beschikken met betrekking tot het trainen van roofvogels. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat de meeste valkeniers ook te maken hebben met andere valkeniers en eventuele opdrachtgevers. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, gedrevenheid, motivatie en doorzettingsvermogen. Als een valkenier werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken belangrijk zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als valkenier

Arbeidsmarktperspectief is niet echt van toepassing op een valkenier omdat het beroep valkenier in de meeste gevallen niet gezien kan worden als een gebruikelijk beroep. De doorgroeimogelijkheden als valkenier moeten gezien worden in het dagelijks trainen met de roofvogels en het wellicht krijgen van betaalde opdrachten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris valkenier

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op een valkenier. Een valkenier kan wel een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden, maar dit kan meestal niet gezien worden als een gewoon salaris.

Eigen bedrijf starten als Valkenier

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Valkenier, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Valkenier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Valkenier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Valkenier.

Mijnzzp.nl