Boer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boer is een landbouwer en agrariër die in de meeste gevallen ook aangemerkt kan worden als ondernemer. Een boer is dan ook werkzaam op zijn eigen boerderij. Een andere benaming voor boer kan ook zijn herenboer, als de boer over een grote boerderij met veel land beschikt en kapitaalkrachtig genoeg is om personeel in te schakelen. De herenboer is dus niet hele dagen zelf het land aan het bewerken, omdat herenboeren in de meeste gevallen gebruikmaken van agrarisch medewerkers. In vroegere dagen werd een hulp op de boerderij ook wel knecht genoemd, maar tegenwoordig spreken we eerder over agrarisch medewerker. Een boer met een kleine boerderij noemt men ook wel een keuterboer. Als boer kan je actief zijn in de landbouw en/of veeteelt. De meeste boeren hebben eigen landbouwgrond of pachten grond van gemeentes, provincies, natuurorganisaties of van adellijke families, die vanuit vroeger veel land bezitten. In vroegere dagen was het niet ongebruikelijk voor boeren om rond te trekken zonder dat er sprake was van een vaste boerderij. De boeren maakten vroeger bossen kaal door ze plat te branden. Als de grond was uitgeput trokken de boeren naar het volgende bos om opnieuw te beginnen. Pas toen het bemesten van land uitgevonden werd zijn de boeren gestopt met rondtrekken als nomaden, waaruit de boerderijen ontstaan zijn zoals wij ze nu kennen. Het beroep boer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat niet alle boeren dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een akkerbouwer kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met een veehouder. In veel gevallen zijn boerderijen gecombineerde bedrijven, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het houden van vee betreft andere werkzaamheden dan het bewerken van landbouwgrond voor gewassen. Het is wel zo dat alle boeren economische activiteiten ontplooien als ondernemer. Het beroep boer is een mooi beroep, echter is het beroep boer tegenwoordig ook aan te merken als zwaar beroep. Dit heeft vooral betrekking op de economische omstandigheden.

Het werken op een boerderij is tegenwoordig een stuk makkelijker geworden dan in het verleden, door de komst van moderne tractors en machines. De meeste grotere boeren hebben tegenwoordig ook wel personeel in dienst of maken gebruik van een loonbedrijf wanneer dit nodig is. Op een boerderij is er altijd wel wat te doen, omdat er naast het melken of voeren van de dieren ook land bewerkt dient te worden. Daarnaast is het zo dat een boer regelmatig veel tijd kwijt zal zijn aan het onderhoud van de boerderij, of machines die stuk gegaan zijn. Zoals eerder omschreven kan een boer ook gebruikmaken van personeelsleden. In dat geval spreekt men over het algemeen van agrarisch medewerkers. Een agrarisch medewerker kan niet zomaar vergeleken worden met de ouderwetse knecht, omdat agrarisch medewerkers tegenwoordig over een volwaardige beroepsopleiding moeten beschikken. Een ouderwetse knecht kon in veel gevallen gezien worden als ongeschoolde arbeider. Er zijn redelijk veel boeren die tegenwoordig gebruikmaken van personeelsleden, omdat redelijk veel boerderijen tegenwoordig grote ondernemingen zijn. Schaalvergroting is tegenwoordig redelijk belangrijk als we spreken over boerderijen.

Veeteelt en veehouderij

Veeteelt en veehouderij zijn beide een tak van landbouw die uitgeoefend kan worden door boeren. Onder veeteelt en veehouderij verstaan wij onder meer een paardenfokkerij, pluimveehouderij, rendierhouderij, rundveehouderij en varkenshouderij. Al deze verschillende takken van veeteelt en veehouderij worden door een boer gedaan voor de melk, eieren en vlees. In de Nederlandse agrarisch sector worden in totaal ongeveer honderd miljoen dieren gehouden, waaronder ongeveer vier miljoen koeien en kalfjes. In Nederland kennen wij ook de zogenaamde intensieve veehouderij, waaronder de varkenshouderij en pluimveehouderij worden verstaan. Bij de intensieve veehouderij is het grote verschil dat deze niet afhankelijk zijn van veel grond en gras, zoals andere boeren dit doorgaans wel zijn, zodat men op een kleinere oppervlakte veel dieren kan houden.

Landbouw

Onder landbouw bij boeren in Nederland wordt over het algemeen verstaan het verbouwen van piepers, mais of suikerbieten. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten landbouw mogelijk, zoals het telen van fruit, wijngaarden en de glastuinbouw. Bij boeren spreekt men al snel over intensieve landbouw, omdat de boeren de akkers bewerken met grote machines en in veel gevallen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ongeveer vijftien procent van alle landbouwgrond wereldwijd wordt gebruikt om graansoorten te verbouwen zoals mais, rijst, haver, tarwe, gerst en rogge. In Nederland was het vroeger ook gebruikelijk om tabaksplanten te kweken voor de tabaksindustrie, echter wordt dit tegenwoordig niet meer gedaan.

Toekomst boeren en boerderijen

Wat de toekomst precies gaat brengen voor boeren en boerderijen over het algemeen weet niemand precies, maar er zijn redelijk veel boeren die stoppen omdat het rendement te laag is en bij een eventuele overname er moeilijk een financier gevonden kan worden. Vooral de kleinere boeren hebben het doorgaans erg lastig om rond te komen. De tendens is dan ook dat kleinere boeren stoppen en hun land verpachten aan de grotere boeren, die wel kunnen of weten te overleven. Ook zijn er redelijk veel boeren te vinden die een nieuwe boerderij starten in het buitenland zoals in Polen, Canada en Amerika. Er zijn zelfs speciale makelaars te vinden die boeren begeleiden die willen emigreren naar het buitenland. Er zijn ook steeds meer boeren te vinden die een zogenaamde eigen zuivelwinkel beginnen, waar bijvoorbeeld zelfgemaakte kaas wordt verkocht om de opbrengsten te vergroten.

Wat doet een boer:

Een dag op de boerderij:

Opleidingen tot boer

Wie als boer wil gaan werken kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. De meest bekende opleiding tot boer is de Mbo-opleiding dierhouder melkvee (veehouderij). In deze opleiding is het mogelijk om diverse richtingen te kiezen die gericht zijn op dieren, planten, milieu en voedsel. De verschillende richtingen waaruit men kiezen zijn onder meer veehouderij, loonwerk, plantenteelt, dierenverzorger, paardenhouderij, natuur en groene ruimte. De opleidingen zijn op verschillende niveaus te volgen tot het Mbo-niveau vier. Na de opleiding kan je een vervolgopleiding kiezen op Hbo-niveau, zoals de hbo-opleiding dier- en veehouderij, of een universitaire opleiding volgen aan de universiteit van Wageningen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een boer werkzaam kan zijn

Een boer moet aangemerkt worden als ondernemer, die werkzaam is binnen zijn of haar eigen boerderij. Zoals eerder omschreven moet het beroep boer verder wel heel algemeen gezien worden, omdat een boer verschillende activiteiten kan ontplooien als agrariër. Alle boeren hebben wel gemeen dat ze aangemerkt kunnen worden als zelfstandig ondernemer. Het beroep boer kan, zoals eerder omschreven, ook op andere manieren voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan een wijnboer of aan een bloementeler. Een bloementeler kan ook aangemerkt worden als boer, omdat een bloementeler werkzaam is binnen de tuinbouw. De tuinbouw behoort tot de akkerbouw. Redelijk veel boeren kunnen traditioneel gezien ook aangemerkt worden als jager. Als jager heb je meestal ook te maken met een jachtopzichter.

Competenties boer

Als boer is het in de eerste plaats erg belangrijk dat je veel en hard werken niet erg vindt, omdat na de dagelijkse werkzaamheden nog de administratie zal wachten op je. Als boer ben je doorgaans de hele dag aan het werk en zullen vrije dagen over het algemeen zeldzaam zijn. Daarnaast kan het boerenleven wel spanning met zich meebrengen zoals: wat gaat de oogst opbrengen dit jaar en kun je überhaupt wel oogsten dit jaar. Met andere woorden zal een boer stressbestendig moeten zijn. Andere belangrijke competenties van een boer zijn de algemene vakinhoudelijke kennis. Zonder de juiste kennis is het niet mogelijk om te werken als boer. Omdat een boer veel te maken heeft met landbouwmachines en installaties in het algemeen moet een boer aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus. Op boerderijen gaat over het algemeen regelmatig iets stuk. Het zelfstandig kunnen oplossen van storingen en andere soorten onderhoudswerkzaamheden is dan belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, innovatie, commercieel, waakzaamheid, veiligheid, controleren en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boer

Het arbeidsmarktperspectief van een boer is niet echt van toepassing, omdat een boer in de meeste gevallen aangemerkt moet worden als ondernemer. Met andere woorden zal een boer zelf het arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het starten van een eigen boerderij. In dat opzicht is het arbeidsmarktperspectief van een boer niet goed te noemen, omdat het starten van een eigen boerderij tegenwoordig niet makkelijk is. De doorgroeimogelijkheden van een boer kunnen eigenlijk alleen gezien worden in het uitbouwen van de boerderij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het pachten van landbouwgrond van grootgrondbezitters.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boer

Als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je arbeidsvoorwaarden, dus deze zijn deze verder niet van toepassing op dit beroep. Ook is er geen salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het salaris geheel afhankelijk zal zijn van je succes als ondernemer. Heb je een goed jaar dan verdien je meer dan wanneer de opbrengsten laag zijn.

Read this information on Farmer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Landwirt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Agricultor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl