Boer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een ander woord voor boer is ook wel agrariër. Een boer is in de meeste gevallen werkzaam op zijn eigen boerderij. Hij wordt ook wel een herenboer genoemd, wanneer de boer over een grote boerderij met veel land beschikt en kapitaalkrachtig genoeg is om personeel in te schakelen. De herenboer is dus niet hele dagen zelf het land aan het bewerken. Een boer met een kleine boerderij noemt men ook wel een keuterboer. Als boer kan je actief zijn in de landbouw en/of veeteelt. In vroegere dagen werd een hulp op de boerderij ook wel een knecht genoemd, maar tegenwoordig spreken we eerder over een agrarisch medewerker. De meeste boeren hebben eigen landbouwgrond of pachten grond van gemeentes, provincies, natuurorganisaties of van adellijke families die vanuit vroeger veel land bezitten. In vroegere dagen was het niet ongebruikelijk voor boeren om rond te trekken en dus geen vaste boerderij te bezitten. De boeren maakten vroeger bossen kaal door deze plat te branden. Als de grond was uitgeput trokken de boeren weer naar het volgende bos om opnieuw te beginnen. Pas toen het bemesten van land uitgevonden werd zijn de boeren gestopt met rondtrekken als nomaden, waaruit de boerderijen ontstaan zijn zoals wij die nu kennen.

Het werken op een boerderij is tegenwoordig een stuk makkelijker geworden dan in het verleden, door de komst van moderne tractors en machines. De meeste grotere boeren hebben tegenwoordig ook wel personeel in dienst of maken gebruik van een loonbedrijf wanneer dit nodig is. Op een boerderij is er altijd wel wat te doen, omdat er naast het melken of voeren van de dieren ook land bewerkt dient te worden. Daarnaast is het zo dat een boer regelmatig veel tijd kwijt zal zijn aan het onderhoud van de boerderij, of machines die stuk gegaan zijn.

Veeteelt en veehouderij

Veeteelt en veehouderij zijn beide een tak van landbouw die uitgeoefend kan worden door boeren. Onder veeteelt en veehouderij verstaan wij onder meer een paardenfokkerij, pluimveehouderij, rendierhouderij, rundveehouderij en varkenshouderij. Al deze verschillende takken van veeteelt en veehouderij worden door een boer gedaan voor de melk, eieren en vlees. In de Nederlandse agrarisch sector worden in totaal ongeveer honderd miljoen dieren gehouden, waaronder ongeveer vier miljoen koeien en kalfjes. In Nederland kennen wij ook de zogenaamde intensieve veehouderij, waaronder de varkenshouderij en pluimveehouderij worden verstaan. Bij de intensieve veehouderij is het grote verschil dat deze niet afhankelijk zijn van veel grond en gras, zoals andere boeren dit doorgaans wel zijn, zodat men op een kleinere oppervlakte veel dieren kan houden.

Landbouw

Onder landbouw bij boeren in Nederland wordt over het algemeen verstaan het verbouwen van piepers, mais of suikerbieten. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten landbouw mogelijk, zoals het telen van fruit, wijngaarden en de glastuinbouw. Bij boeren spreekt men al snel over intensieve landbouw, omdat de boeren de akkers bewerken met grote machines en in veel gevallen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ongeveer vijftien procent van alle landbouwgrond wereldwijd wordt gebruikt om graansoorten te verbouwen zoals mais, rijst, haver, tarwe, gerst en rogge. In Nederland was het vroeger ook gebruikelijk om tabaksplanten te kweken voor de tabaksindustrie, echter wordt dit tegenwoordig niet meer gedaan.

Toekomst boeren en boerderijen

Wat de toekomst precies gaat brengen voor boeren en boerderijen over het algemeen weet niemand precies, maar er zijn redelijk veel boeren die stoppen omdat het rendement te laag is en bij een eventuele overname er moeilijk een financier gevonden kan worden. Vooral de kleinere boeren hebben het doorgaans erg lastig om rond te komen. De tendens is dan ook dat kleinere boeren stoppen en hun land verpachten aan de grotere boeren, die wel kunnen of weten te overleven. Ook zijn er redelijk veel boeren te vinden die een nieuwe boerderij starten in het buitenland zoals in Polen, Canada en Amerika. Er zijn zelfs speciale makelaars te vinden die boeren begeleiden die willen emigreren naar het buitenland. Er zijn ook steeds meer boeren te vinden die een zogenaamde eigen zuivelwinkel beginnen, waar bijvoorbeeld eigen gemaakte kaas wordt verkocht om de opbrengsten te vergroten.

De Boer op:

Een dag op de boerderij:

Opleidingen tot boer

Wie als boer wil gaan werken kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. De meest bekende opleiding tot boer is de Mbo-opleiding dierhouder melkvee (veehouderij). In deze opleiding is het mogelijk om diversen richtingen te kiezen die gericht zijn op dieren, planten, milieu en voedsel. De verschillende richtingen waaruit men kiezen zijn onder meer veehouderij, loonwerk, plantenteelt, dierenverzorger, paardenhouderij, natuur en groene ruimte. De opleidingen zijn op verschillende niveaus te volgen tot het Mbo niveau vier. Na de opleiding kan je een vervolgopleiding kiezen op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding dier- en veehouderij, of een universitaire opleiding volgen aan de universiteit van Wageningen.

Bedrijven waar een boer werkzaam kan zijn

Als boer gaan wij er vanuit dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer binnen je eigen boerderij.

Competenties boer

Als boer is het in de eerste plaats natuurlijk erg belangrijk dat je veel en hard werken niet erg zal vinden, omdat na de dagelijkse werkzaamheden ook nog de administratie zal wachten op je. Als boer ben je doorgaans de hele dag aan het werk en zullen vrije dagen over het algemeen zeldzaam zijn. Daarnaast kan het boerenleven ook wel spanning met zich meebrengen zoals: wat gaat de oogst opbrengen dit jaar en kun je überhaupt wel oogsten dit jaar. Stressbestendigheid is dan ook belangrijk als boer, omdat zeker niet alles zal lukken of succesvol zal zijn. Daarnaast ben je als boer ondernemer en moet je een goede commerciële instelling bezitten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boer

Als boer is er geen arbeidsmarktperspectief omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer binnen je eigen bedrijf. De doorgroeimogelijkheden als boer moeten gezien worden in het uitbreiden van je bestaande boerderij door het pachten van extra land, zodat de boerderij kan groeien en je meer omzet weet te behalen als ondernemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boer

Als zelfstandig ondernemer bepaal je zelf je arbeidsvoorwaarden, dus deze zijn deze verder niet van toepassing op dit beroep. Ook is er geen salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het salaris geheel afhankelijk zal zijn van je succes als ondernemer. Heb je een goed jaar dan verdien je meer dan wanneer de opbrengsten laag zijn.

Mijnzzp.nl