Boer

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Boer?

Een ander woord voor boer is ook wel agrariër. Een boer is in de meeste gevallen werkzaam op zijn eigen boerderij. Hij wordt ook wel een herenboer genoemd, wanneer de boer over een grote boerderij met veel land beschikt en kapitaalkrachtig genoeg is om personeel in te schakelen. De herenboer is dus niet hele dagen zelf het land aan het bewerken. Een boer met een kleine boerderij noemt men ook wel een keuterboer. Als boer kan je actief zijn in de landbouw en/of veeteelt. In vroegere dagen werd een hulp op de boerderij ook wel een knecht genoemd, maar tegenwoordig spreken we eerder over een agrarisch medewerker. De meeste boeren hebben eigen landbouwgrond of pachten grond van gemeentes, provincies, natuurorganisaties of van adellijke families die vanuit vroeger veel land bezitten. In vroegere dagen was het niet ongebruikelijk voor boeren om rond te trekken en dus geen vaste boerderij te bezitten. De boeren maakten vroeger bossen kaal door deze plat te branden. Als de grond was uitgeput trokken de boeren weer naar het volgende bos om opnieuw te beginnen. Pas toen het bemesten van land uitgevonden werd zijn de boeren gestopt met rondtrekken als nomaden, waaruit de boerderijen ontstaan zijn zoals wij die nu kennen.

Lees verder...

Opleiding tot Boer

Welke opleiding is nodig om Boer te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Boer? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...


Mijnzzp.nl