Boer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Boer?

Een boer is een landbouwer en agrariër die in de meeste gevallen ook aangemerkt kan worden als ondernemer. Een boer is dan ook werkzaam op zijn eigen boerderij. Een andere benaming voor boer kan ook zijn herenboer, als de boer over een grote boerderij met veel land beschikt en kapitaalkrachtig genoeg is om personeel in te schakelen. De herenboer is dus niet hele dagen zelf het land aan het bewerken, omdat herenboeren in de meeste gevallen gebruikmaken van agrarisch medewerkers. In vroegere dagen werd een hulp op de boerderij ook wel knecht genoemd, maar tegenwoordig spreken we eerder over agrarisch medewerker. Een boer met een kleine boerderij noemt men ook wel een keuterboer. Als boer kan je actief zijn in de landbouw en/of veeteelt. De meeste boeren hebben eigen landbouwgrond of pachten grond van gemeentes, provincies, natuurorganisaties of van adellijke families, die vanuit vroeger veel land bezitten. In vroegere dagen was het niet ongebruikelijk voor boeren om rond te trekken zonder dat er sprake was van een vaste boerderij. De boeren maakten vroeger bossen kaal door ze plat te branden. Als de grond was uitgeput trokken de boeren naar het volgende bos om opnieuw te beginnen. Pas toen het bemesten van land uitgevonden werd zijn de boeren gestopt met rondtrekken als nomaden, waaruit de boerderijen ontstaan zijn zoals wij ze nu kennen. Het beroep boer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat niet alle boeren dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een akkerbouwer kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met een veehouder. In veel gevallen zijn boerderijen gecombineerde bedrijven, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het houden van vee betreft andere werkzaamheden dan het bewerken van landbouwgrond voor gewassen. Het is wel zo dat alle boeren economische activiteiten ontplooien als ondernemer. Het beroep boer is een mooi beroep, echter is het beroep boer tegenwoordig ook aan te merken als zwaar beroep. Dit heeft vooral betrekking op de economische omstandigheden.

Lees verder...

Opleiding tot Boer

Welke opleiding is nodig om Boer te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Boer? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Boekhoudprogramma vergelijken Boer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl