Agrarisch medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Agrarisch medewerker is een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de agrarische sector. Een ander woord voor agrarisch kan ook zijn agricultuur of landbouw.  Als agrarisch medewerker kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven binnen de agrarische sector, zoals op een boerderij maar bijvoorbeeld ook in de tuinbouw. Over het algemeen zal een agrarisch medewerker veel op het land werken om bijvoorbeeld een boer te ondersteunen tijdens zijn werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen verschillen van ploegen, zaaien, maaien, oogsten en melken tot het uitmesten van de stallen. Meestal zijn de specifieke werkzaamheden als agrarisch medewerker seizoensgebonden. Als agrarisch medewerker kan je dus verschillende beroepen uitoefenen bij verschillende soorten bedrijven binnen de agrarische sector.

Een opleiding tot agrarisch medewerker kan in Nederland bij het agrarische opleidingscentrum (AOC). Dit opleidingsinstituut is opgericht in de jaren 90 na een fusie van de lagere agrarische scholen. Tijdens deze opleiding zal de leerling veel stof krijgen met betrekking tot dieren, planten, milieu en voedsel. Een agrarisch medewerker is bij voorkeur iemand die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en het dus niet erg vindt om onregelmatig te werken. De verantwoordelijkheid die een agrarisch medewerker krijgt is groot te noemen. Ook het doen van zwaar en smerig werk mag geen probleem zijn.

Een agrarisch medewerker is eigenlijk niks anders als een boer met het verschil dat de boer ook de eigenaar is van een boerderij met opstallen, land en vee. Een boer verdient zijn geld dan ook met zijn veeteelt of landbouw. Een boer die weinig land heeft noemt men ook wel een keuterboer. Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is de laatste 30 jaar aanzienlijk minder geworden. Waren er in 1980 nog 145.000 agrarische bedrijven, inmiddels zijn dit er ongeveer nog maar 75.000 bedrijven. Ook het aantal mensen dat werkzaam is in de agrarische sector is in deze periode met ongeveer 100.000 verminderd.

Een agrarisch medewerker kan om bovenstaande redenen een uitkomst zijn voor een boer die zelf geen personeel in dienst heeft. Omdat het vaak om seizoensgebonden arbeid gaat is het niet het hele jaar nodig om iemand te hebben lopen. Eerder tijdelijk, zoals wanneer er geoogst moet worden. Veeteelt wordt gehouden op een boerderij om eieren, melk, vlees of bont te verkrijgen. In Nederland kennen wij de volgende veeteelt: rundveehouderij, varkenshouderij, rendierhouderij, pluimveehouderij, pelsdierfokkerij en paardenfokkerij.

Op een boerderij hoef je je nooit te vervelen, omdat er altijd wel werk is. In de drukke seizoenen, wanneer er geoogst of juist geplant moet worden, is er vaak geen tijd voor onderhoud. Dat zal dan ook vaak gedaan worden in de rustigere periodes. Ook de vele soorten machines waar een boer mee werkt gaan regelmatig stuk of hebben onderhoud nodig, zodat ze werken wanneer ze nodig zijn.

Op een melkveehouderij zullen de koeien iedere dag gemolken moeten worden. Het melken van de koeien is ondanks de moderne techniek nog vaak handwerk en moet zorgvuldig gedaan worden. Koeien die ziek zijn en penicilline in hun lichaam hebben moeten apart gemolken worden, zodat de melk niet in de melktank kan komen. Mocht dit fout gaan dan kan de boer alle melk weggooien.

Wie in de agrarische sector gaat werken moet zich goed realiseren dat de werkdagen erg lang kunnen zijn. Dit is meestal het geval als de gewassen van het land moeten. Daarentegen is het wel een heel vrij beroep, en zal men iedere dag weer in de buitenlucht werken.

Ook het voeren van de beesten is een dagelijkse bezigheid op een boerderij. Naast het voeren kan het ook nodig zijn de stallen schoon te maken en de mest automatisch of met de hand in de gierkelder te doen laten vallen. Deze mest mag in bepaalde tijden van het jaar door de boer uitgereden worden over het land. Na het uitrijden van de mest moet de mest meteen ondergewerkt worden.

Informatie over een agrarisch medewerker:

Opleidingen tot agrarisch medewerker

Wie als agrarisch medewerker wil gaan werken kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. De meest bekende opleiding tot agrarisch medewerker is de Mbo-opleiding akkerbouw. Deze opleiding is op verschillende niveaus te volgen tot het Mbo niveau vier. Na de opleiding kan je een vervolgopleiding kiezen op Hbo niveau.

Bedrijven waar een agrarisch medewerker werkzaam kan zijn

Als agrarisch medewerker kan je bij verschillende bedrijven werken, die afhankelijk zijn van je gekozen richting, zoals op een boerderij, loonbedrijf, hoveniersbedrijf, tuincentrum of bij een dierenarts.

Competenties agrarisch medewerker

Als agrarisch medewerker zijn je competenties verschillend per richting, maar over het algemeen moet je doorzettingsvermogen en discipline hebben, zoals bij het melken van de koeien. Daarnaast mag het geen probleem zijn als je smerige handen krijgt of tot laat moet werken. Als agrarisch medewerker komt het voor dat je tijdens bepaalde jaargetijden heel vroeg moet beginnen en tot laat door moet gaan, om je werkzaamheden af te krijgen. Ook is het belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig te werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agrarisch medewerker

Als agrarisch medewerker is het vinden van werk niet altijd even makkelijk, omdat er steeds meer boeren mee stoppen. Ook is het zo dat de kleinere boeren veel werkzaamheden zelf uitvoeren of alleen mensen inhuren wanneer dit nodig mocht zijn, en dus geen vast personeel meer willen. Doorgroeien als agrarisch medewerker is niet mogelijk zonder verdere opleidingen. Wie wil doorgroeien zal als vervolgopleiding een Hbo-studie moeten kiezen, of zijn eigen boerderij moeten starten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris agrarisch medewerker

Als agrarisch medewerker zijn geen arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat deze per bedrijf zullen verschillen. Wel is het zo dat je als agrarisch medewerker verschillende werktijden kunt hebben per seizoen, en zal je in de zomer langere dagen maken dan in de winter. Wel kan dit per bedrijf natuurlijk verschillen. Als agrarisch medewerker in loondienst verdien je doorgaans tussen de 1500 en 2400 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en dienstjaren. Wel kan het salaris behoorlijk oplopen tijdens de zomer wanneer er veel gewerkt zal worden.

Mijnzzp.nl