Agrarisch medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep agrarisch medewerker
Werken als agrarisch medewerker
Veeteelt
Werken in de agrarische sector
Beroepsfilm agrarisch medewerker:
Opleidingen tot agrarisch medewerker
Bedrijven waar een agrarisch medewerker werkzaam kan zijn
Competenties agrarisch medewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agrarisch medewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris agrarisch medewerker
Eigen bedrijf starten als Agrarisch medewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Agrarisch medewerker

Beroep agrarisch medewerker

Een agrarisch medewerker is iemand die voor een boerenbedrijf werkzaam is binnen de agrarische sector. Een ander woord voor agrarisch kan ook zijn agricultuur of landbouw. Als agrarisch medewerker kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven binnen de agrarische sector, zoals op een boerderij, maar kan je ook werkzaam zijn in de tuinbouw. Over het algemeen zal een agrarisch medewerker veel op het land werken om bijvoorbeeld een boer te ondersteunen tijdens zijn werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen verschillen van ploegen, zaaien, maaien, oogsten en melken tot het uitmesten van de stallen. Meestal zijn de specifieke werkzaamheden van een agrarisch medewerker seizoensgebonden. Als agrarisch medewerker kan je dus verschillende beroepen uitoefenen bij verschillende soorten bedrijven binnen de agrarische sector. Een opleiding volgen tot agrarisch medewerker kan in Nederland bij het agrarische opleidingscentrum (AOC). Dit opleidingsinstituut is opgericht in de jaren negentig na een fusie van de lagere agrarische scholen. Tijdens deze opleiding zal de agrarisch medewerker veel lesstof krijgen met betrekking tot dieren, planten, milieu en voedsel. Een agrarisch medewerker is bij voorkeur iemand, die geen negen-tot-vijfmentaliteit heeft en het dus niet erg vindt om onregelmatig te werken. De verantwoordelijkheid waarmee een agrarisch medewerker te maken krijgt, is over het algemeen groot te noemen. Ook het doen van zwaar en smerig werk mag als agrarisch medewerker geen probleem zijn. Het beroep agrarisch medewerker is een mooi beroep, maar is ook een beroep dat bij je moet passen. Zoals eerder omschreven moet het beroep agrarisch medewerker vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende beroepen zijn binnen de agrarische sector. Het is niet zo dat een agrarisch medewerker alleen werkzaam kan zijn op een boerderij.

Werken als agrarisch medewerker

Een agrarisch medewerker is in de meeste gevallen werkzaam voor een boer. Een agrarisch medewerker is eigenlijk niks anders als een boer met het belangrijke verschil dat de boer de eigenaar is van een boerderij met opstallen, land en vee. Een boer verdient zijn geld dan ook met zijn veeteelt of akkerbouw. Een boer die weinig land heeft, noemt men ook wel een keuterboer. Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is de laatste 30 jaar aanzienlijk minder geworden. Waren er in 1980 nog 145.000 agrarische bedrijven, inmiddels zijn dit er ongeveer nog maar 75.000 bedrijven. Ook het aantal mensen dat werkzaam is in de agrarische sector is in deze periode met ongeveer 100.000 verminderd. Een agrarisch medewerker kan om verschillende redenen een uitkomst zijn voor een boer die zelf geen personeel in dienst heeft. Omdat het vaak om seizoensgebonden arbeid gaat, is het niet het hele jaar nodig om gebruik te maken van agrarisch medewerkers. Eerder tijdelijk, zoals wanneer er geoogst moet worden. Een andere benaming voor agrarisch medewerkers die boeren helpen was in het verleden ook wel knecht. Een knecht was een arbeider die over het algemeen alleen verantwoordelijk was voor ondersteunende werkzaamheden. Hedendaagse agrarisch medewerkers kunnen niet meer gezien worden als knecht, omdat agrarisch medewerkers moeten beschikken over een beroepsopleiding. Vanzelfsprekend kan een agrarisch medewerker ook werkzaam zijn binnen andere agrarische bedrijven zoals de bloementeelt.

Veeteelt

Veeteelt wordt gehouden op een boerderij om eieren, melk, vlees of bont te verkrijgen. In Nederland kennen wij de volgende veeteelt: rundveehouderij, varkenshouderij, rendierhouderij, pluimveehouderij, pelsdierfokkerij en paardenfokkerij. Op een melkveehouderij worden de koeien iedere dag gemolken. Het melken van koeien is ondanks de moderne techniek nog vaak handwerk en moet zorgvuldig gedaan worden. Koeien die ziek zijn en penicilline in hun lichaam hebben moeten apart gemolken worden, zodat de melk niet in de melktank kan komen. Mocht dit fout gaan dan kan de boer alle melk weggooien. Het melken van koeien is dan ook iets, wat over alleen overgelaten wordt aan ervaren vaklieden. Binnen zuivelfabrieken zal de melk gecontroleerd worden om de kwaliteit van de melk te kunnen bepalen. Denk hierbij aan een procestechnoloog of aan een laborant, die werkzaam kan zijn voor een zuivelfabriek.

Werken in de agrarische sector

Wie in de agrarische sector gaat werken moet zich goed realiseren dat de werkdagen lang kunnen zijn. Dit is meestal het geval als de gewassen van het land moeten. Daartegen is het wel een vrij-beroep, en zal men iedere dag weer in de buitenlucht werken. Ook het voeren van de beesten is een dagelijkse bezigheid op een boerderij. Naast het voeren kan het ook nodig zijn de stallen schoon te maken en de mest automatisch of met de hand in de gierkelder te doen laten vallen. Deze mest mag in bepaalde tijden van het jaar door de boer uitgereden worden over het land. Na het uitrijden van de mest moet de mest meteen ondergewerkt worden. Op een boerderij hoef je je nooit te vervelen, omdat er altijd wel werk is. In de drukke seizoenen, wanneer er geoogst of juist geplant moet worden, is er vaak geen tijd voor onderhoud. Dat zal dan ook vaak gedaan worden in de rustigere periodes. Ook de vele soorten machines waar een boer mee werkt gaan regelmatig stuk of hebben onderhoud nodig, zodat ze werken wanneer ze nodig zijn.

Beroepsfilm agrarisch medewerker:

Opleidingen tot agrarisch medewerker

Wie als agrarisch medewerker wil gaan werken kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. De meest bekende opleiding tot agrarisch medewerker is de Mbo-opleiding akkerbouw. Deze opleiding is op verschillende niveaus te volgen tot Mbo-niveau vier. Zoals eerder omschreven moet het beroep agrarisch medewerker vrij algemeen gezien worden, omdat je als agrarisch medewerker verschillende richtingen kan volgen binnen de opleiding. Het werken als loonwerker kan niet zomaar verbleken worden met werken binnen een veehouderij. Als loonwerker zal de nadruk juist veel meer liggen op het leren besturen van verschillende landbouwvoertuigen als landbouwmachinist. Over het algemeen kiezen veel leerlingen voor een praktijkgerichte beroepsopleiding, waarbinnen je vier dagen in de week zal werken onder begeleiding van ervaren medewerkers, die in dat geval gezien kunnen worden als leermeester. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als agrarisch medewerker, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een agrarisch medewerker werkzaam kan zijn

Een agrarisch medewerker kan afhankelijk van de specifieke opleiding voor verschillende bedrijven binnen de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw werkzaam zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boerderijen, loonbedrijven, hoveniersbedrijven, tuincentrums, bloementelers en aan plantentelers. Enkele andere voorbeelden kunnen zijn grote groentetelers en wijnboeren. Dit zijn allemaal voorbeeld van bedrijven binnen de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Een meer algemene benaming voor dit soort agrarische activiteiten kan ook zijn landbouw.

Competenties agrarisch medewerker

Als agrarisch medewerker kunnen de competenties verschillen per richting, maar over het algemeen moet je veel doorzettingsvermogen en discipline hebben, zoals bij het melken van de koeien. Daarnaast mag het geen probleem zijn als je smerige handen krijgt of tot laat moet werken. Als agrarisch medewerker komt het voor dat je tijdens bepaalde jaargetijden heel vroeg moet beginnen en tot laat door moet gaan om je werkzaamheden af te krijgen. Ook is het belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig te werken. Ook het hygiënisch werken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties kunnen zijn dat je aangemerkt kan worden als allround monteur en technicus, omdat je als agrarisch medewerker te maken hebt met verschillende machines en landbouwvoertuigen. Algemeen belangrijke woorden voor een agrarisch medewerker zijn milieu, motivatie, stressbestendigheid, communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agrarisch medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een agrarisch medewerker is over het algemeen redelijk goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat steeds meer boeren en andere soorten agrarische ondernemers ermee stoppen vanwege economische omstandigheden. Ook kan het voorkomen dat agrarische ondernemers hierdoor minder werkzaamheden uitbesteden. In het algemeen is het zo dat een goede agrarisch medewerker vroeg of laat werk moet kunnen vinden. De doorgroeimogelijkheden van een agrarisch medewerker moeten over het algemeen gezien worden in het blijven volgen van opleidingen of het starten van een eigen onderneming binnen de agrarische sector. Het starten van een eigen bedrijf binnen de agrarische sector is over het algemeen niet heel makkelijk meer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris agrarisch medewerker

Als agrarisch medewerker zijn geen arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat deze per bedrijf zullen verschillen. Wel is het zo dat je als agrarisch medewerker verschillende werktijden kunt hebben per seizoen, en zul je in de zomer langere dagen maken dan in de winter. Wel kan dit per bedrijf natuurlijk verschillen. Als agrarisch medewerker in loondienst verdien je doorgaans tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en dienstjaren. Wel kan het salaris behoorlijk oplopen tijdens de zomer wanneer er veel gewerkt zal worden.

Eigen bedrijf starten als Agrarisch medewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Agrarisch medewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Agrarisch medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Agrarisch medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Agrarisch medewerker.

Mijnzzp.nl