Groenteteler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep groenteteler
Werken als groenteteler
Biologische groenteteelt
Eigen kwekerij als groenteteler
Boerenkool, vers van de bron:
Opleidingen tot groenteteler
Bedrijven waar een groenteteler werkzaam kan zijn
Competenties groenteteler
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als groenteteler
Arbeidsvoorwaarden en salaris groenteteler
Eigen bedrijf starten als Groenteteler
Boekhoudprogramma vergelijken Groenteteler

Beroep groenteteler

Een groenteteler is een agrariër en/of tuinbouwer, die groente teelt. Een ander benaming voor groenteteler is soms ook wel tuinder. Ondanks dat de meeste mensen bij het beroep groenteteler denken aan de bekende glastuinbouw, kan een groenteteler ook groenten kweken in de volle grond. Een groenteteler hoeft dus niet altijd in de glastuinbouw werkzaam te zijn. Groentetelers, die telen in de volle grond noemt men ook wel vollegrondsgroenteteler. Groenteteelt kan in het kort het beste omschreven worden als het telen van groente voor menselijke consumptie. Groenteteelt is te onderscheiden in grove en fijne groenteteelt. Grove groenteteelt, zoals uien en peen, is meestal afkomstig van akkerbouwbedrijven, die gezien kunnen worden als vollegrondsgroentetelers. Tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de zogenaamde biologische groenteteelt, omdat steeds meer mensen geen vergif of andere bestrijdingsmiddelen binnen willen krijgen via hun groenten. Het beroep groenteteler moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende soorten groentetelers, die op verschillende manieren kunnen werken. Afhankelijk van de soort groenteteler kunnen ook andere benamingen van toepassing zijn op een groenteteler, zoals de benaming landbouwer of akkerbouwer. Tegenwoordig zal een groenteteler in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die op een commerciële manier groente zal verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het telen van komkommers, tomaten of aan het telen van aardbeien. Als een groenteteler voor eigen gebruik kweekt, spreekt men ook wel van een groentetuin of moestuin. Het kweken van eigen groente als groenteteler kan niet zomaar vergeleken worden met de professionele groentetelers en/of glastuinbouwers. Kennis is in alle gevallen belangrijk wanneer we het hebben over het telen van groente.

Werken als groenteteler

Er bestaan dus verschillende soorten groentetelers, die allemaal groenten kweken, maar dat dus op verschillende manieren doen. De meest bekende vorm van groente kweken is nog steeds de glastuinbouw, omdat dit het meeste rendement oplevert voor groentekwekers. Glastuinbouwbedrijven kweken onder glas omdat de omstandigheden daar beter zijn voor de planten, waardoor de groenten sneller en beter groeien. Deze betere omstandigheden hebben betrekking op meer zonlicht, meer warmte en de bescherming van de weersinvloeden van buitenaf, zoals hagel. Ook fruit en bloemen kunnen gekweekt worden in kassen. Ondanks dat groentetelers veel groenten moeten oogsten gebeurt het oogsten van de groenten in veel gevallen nog met de hand, omdat lang niet alle groente automatische geoogst kan worden door machines. Het beroep groenteteler is dan ook aan te merken als een arbeidsintensief beroep. Over het algemeen zal een groenteteler gebruikmaken van verschillende hulpkrachten, zoals plukkers en seizoenarbeiders om te kunnen oogsten. De groenteteler zelf zal in de meeste gevallen eerder gezien moeten worden als bedrijfsleider en/of als operationeel manager van de groentekwekerij. Dit kan wel verschillen per groentekwekerij, omdat niet alle groentetelers op dezelfde manier werkzaam zijn.

Biologische groenteteelt

Biologische groenteteelt is een grote groeimarkt, omdat steeds meer consumenten alleen nog groenten wensen te eten die op een biologische manier gekweekt zijn. Biologische landbouw en biologische tuinbouw worden ook wel gezien als de meest duurzame vorm van landbouw en tuinbouw, omdat op deze manier het milieu wordt gespaard, de natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden worden en dit de biodiversiteit bevordert. Ook binnen de glastuinbouw is er tegenwoordig steeds vaker sprake van het op een biologische manier bestrijden van plagen. In dat geval kunnen er bijvoorbeeld natuurlijke vijanden gebruikt worden om plagen te bestrijden. Binnen de glastuinbouw is het erg belangrijk om de natuurlijke balans te kunnen behouden. Zie voor meer informatie over biologische groenteteelt de website Bionext.

Eigen kwekerij als groenteteler

Zoals eerder omschreven moet een groenteteler in de meeste gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Een groenteteler zal in dat geval ook verantwoordelijk zijn voor de algemene bedrijfsvoering, zoals administratieve werkzaamheden en voor het verkopen van de groenten. In dat geval zal een groenteteler in veel gevallen te maken hebben met de groenteveiling, waarbinnen de groeten verkocht wordt. Het zijn de marktkooplieden, supermarktketens en groentemannen, die hun groente inkopen op de groenteveiling. Het is ook denkbaar dat groentekwekerijen beschikken over een eigen groentewinkel. Dit is vaak het geval als we spreken van de kleinere biologische groentekwekerijen. In dat geval kan een groenteteler meestal ook aangemerkt worden als verkoopmedewerker.

Boerenkool, vers van de bron:

Opleidingen tot groenteteler

Wie een carrière ambieert als groenteteler kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt of de Mbo-opleiding akkerbouw. Welke opleiding het beste zal passen als groenteteler is verder wel heel persoonlijk, omdat een groenteteler op verschillende manieren werkzaam is. Het is dan ook prima denkbaar dat een groenteteler over een passende hbo-opleiding moet beschikken, zoals de hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw. Dit zal vooral het geval zijn als een groenteteler werkzaam is binnen een grote groentekwekerij. Omdat groentetelers in veel gevallen werkzaam zijn als ondernemer is er verder geen sprake van verplichte opleidingen. Iedereen kan, namelijk een eigen groentekwekerij beginnen. Het beroep groentetelers kent verder geen beroepsbescherming. Dit neemt niet weg dat een groenteteler over veel kennis moet beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is belangrijk als startende ondernemer. Hiervoor kun je het beste een goed boekhoudprogramma voor gebruiken.

Bedrijven waar een groenteteler werkzaam kan zijn

Een groenteteler zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die beschikt over een eigen groentekwekerij. Als een groenteteler werkzaam is in loondienst kunnen er ook andere benamingen van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de benamingen plantenteelt medewerker of aan de benaming agrarisch medewerker. De benaming agrarisch medewerker heeft in de meeste gevallen geen betrekking op de glastuinbouw. In dat geval zal er meer sprake zijn van landbouw en/of akkerbouw. Zoals eerder omschreven komt het beroep groenteteler in de praktijk op verschillende manieren voor. In de meeste gevallen zal een groenteteler wel gezien moeten worden als ondernemer of als bedrijfsleider.

Competenties groenteteler

Als groenteteler moet je in de eerste plaats over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken met betrekking tot groente en het telen van groente. Daarnaast zal je als groenteteler over bepaalde managementvaardigheden moeten beschikken, omdat de meeste groentetelers personeel in dienst hebben of andere arbeidskrachten zullen inhuren. Omdat je de hele dag met verschillende mensen te maken krijgt, is het belangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Ook het onderhandelen en netwerken kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, presteren, veiligheid, waakzaamheid en innovatie. Innovatie is belangrijk met betrekking tot vernieuwing en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van restwarmte of aan het toepassen van windenergie. In sommige gevallen zal een groenteteler ook aangemerkt moeten kunnen worden als educatief medewerker. Dit is vooral het geval als er sprake is van rondleidingen binnen de groentekwekerij.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als groenteteler

Het arbeidsmarktperspectief van een groenteteler is niet echt van toepassing, omdat groentetelers in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als zelfstandig ondernemers. In dat opzicht is er dus geen sprake van arbeidsmarktperspectief. Als ondernemer zul je zelf het arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het opstarten van een eigen groentekwekerij. De doorgroeimogelijkheden van een groenteteler moeten gezien worden in het opbouwen van een mooie groentekwekerij en het steeds verder uitbreiden van de groentekwekerij. In de praktijk is dit niet heel makkelijk, omdat de meeste groentekwekerijen het niet makkelijk hebben.

Arbeidsvoorwaarden en salaris groenteteler

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een groenteteler in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende groenteteler precies verdient is niet zomaar aan te geven, omdat dat geheel afhankelijk zal zijn van de oogst, de verkopen en andere kosten zoals personeel en mogelijke hypotheekkosten.

Eigen bedrijf starten als Groenteteler

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Groenteteler, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Groenteteler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Groenteteler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Groenteteler.

Mijnzzp.nl