Groenteteler

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Groenteteler?

Een groenteteler is een agrariër en/of tuinbouwer, die groente teelt. Een ander benaming voor groenteteler is soms ook wel tuinder. Ondanks dat de meeste mensen bij het beroep groenteteler denken aan de bekende glastuinbouw, kan een groenteteler ook groenten kweken in de volle grond. Een groenteteler hoeft dus niet altijd in de glastuinbouw werkzaam te zijn. Groentetelers, die telen in de volle grond noemt men ook wel vollegrondsgroenteteler. Groenteteelt kan in het kort het beste omschreven worden als het telen van groente voor menselijke consumptie. Groenteteelt is te onderscheiden in grove en fijne groenteteelt. Grove groenteteelt, zoals uien en peen, is meestal afkomstig van akkerbouwbedrijven, die gezien kunnen worden als vollegrondsgroentetelers. Tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de zogenaamde biologische groenteteelt, omdat steeds meer mensen geen vergif of andere bestrijdingsmiddelen binnen willen krijgen via hun groenten. Het beroep groenteteler moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep betrekking kan hebben op verschillende soorten groentetelers, die op verschillende manieren kunnen werken. Afhankelijk van de soort groenteteler kunnen ook andere benamingen van toepassing zijn op een groenteteler, zoals de benaming landbouwer of akkerbouwer. Tegenwoordig zal een groenteteler in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer, die op een commerciële manier groente zal verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het telen van komkommers, tomaten of aan het telen van aardbeien. Als een groenteteler voor eigen gebruik kweekt, spreekt men ook wel van een groentetuin of moestuin. Het kweken van eigen groente als groenteteler kan niet zomaar vergeleken worden met de professionele groentetelers en/of glastuinbouwers. Kennis is in alle gevallen belangrijk wanneer we het hebben over het telen van groente.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Groenteteler

Wat is het salaris en tarief van een Groenteteler? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Groenteteler in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Groenteteler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Groenteteler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl