Arbo specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Arbo specialist is een algemene benaming voor vaklieden die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Een arbo specialist is geen bedrijfsarts of arboarts, maar wel een vakman die alles te maken heeft met het gezond houden van werknemers op de werkvloer. De afkorting Arbo of Arbowet staat voor arbeidsomstandighedenwet. In deze wet staan de regels voor werkgevers en werknemers omtrent de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. De Arbowet is in het leven geroepen om ziekte en ongelukken tijdens het werk te voorkomen. De benaming Arbo specialist is dan ook een algemene benaming voor arbeidsspecialisten. Dit heeft dus geen betrekking op een bedrijfsarts of arboarts, omdat hiervoor speciale opleidingen en studies bestaan. Binnen Nederland zijn er veel verschillende soorten Arbo specialisten werkzaam, die gespecialiseerd kunnen zijn in verschillende veiligheidsonderwerpen of arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidscoördinator, een preventiemedewerker of aan een keurmeester voor werkmaterialen. Daarnaast kan het een interne functie betreffen binnen grotere bedrijven en organisaties. Deze interne medewerkers zijn dan verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van de arbeidsomstandigheden volgens de Arbowet.

Veiligheid op de werkvloer is een ruim begrip dat kan verschillen per bedrijf en organisatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbo specialist het beste omschrijven als het toezien op de veiligheid en de Arbowet. Alle bedrijven in Nederland hebben te maken met Arbowetgeving. Per branche kunnen regels verschillen, en kan de aandacht met betrekking tot de veiligheid verschillen. Op een kantoor zijn de aandachtspunten namelijk heel anders dan op een bouwplaats. Op een kantoor kunnen er verschillende aandachtspunten zijn, zoals de temperatuur op kantoor, bureaustoelen, toetsenbord en hoe lang iemand achter een computer mag zitten. Op een bouwplaats zal de aandacht eerder gaan naar het dragen van veiligheidskleding, zoals werkschoenen en het dragen van een helm. Maar ook steigers hebben de aandacht om ongelukken door vallen tegen te gaan, en zal er gekeken worden of alles wel dubbel geaard is om elektrocutie te voorkomen. Dit zijn maar enkele voorbeelden waar op gelet zal worden. Er zijn natuurlijk veel meer zaken die met gezondheid en veiligheid te maken hebben.

Arbowet

De Arbowet is niet alleen bedoeld om bedrijven of werknemers op hun vingers te tikken wanneer er dingen niet goed gaan. De Arbowet is er ook om preventief gezondheidsrisico's en ongelukken te voorkomen. Een goede adviseur is op de hoogte van mogelijke gevaren en kan werkgevers en werknemers adviseren. Op een kantoor kan het bijvoorbeeld te warm zijn voor de werknemers, en kan de adviseur adviseren om de werktijden te verleggen, de vochtigheidsgraad te verlagen, een dak met water te koelen, te ventileren of het aantal werknemers per ruimte te verminderen. Door het opvolgen van dit soort adviezen kunnen dus gezondheidsklachten voorkomen worden. Ook het voorkomen van een verziekte werksfeer is een belangrijk onderdeel om personeel gezond te houden. Pesten op de werkvloer komt ook vandaag de dag nog steeds voor. Wanneer een werkgever dit merkt of er een bepaalde klacht binnenkomt is het belangrijk voor de werkgever om dit op te pikken en maatregelen te nemen. Wellicht is een goed gesprek met beide werknemers zinvol door een mediator.

Controle op de werkvloer

Het lukt steeds beter om ongelukken en langdurig ziekteverzuim tegen te gaan door de strenge regels van vandaag de dag. Werkgevers weten inmiddels wel dat ze een verantwoordelijke rol hebben om ziekte of ongelukken te voorkomen. Ook bedrijven die zich niets van de regels aantrekken leren uiteindelijk wel, omdat ze anders boetes krijgen die fors kunnen oplopen. Wetten en regels kunnen niet alles voorkomen. Ongelukken op de bedrijfsvloer zullen altijd blijven gebeuren. Wel is het de laatste jaren echt verbeterd met de veiligheid op de werkvloer. Het rondlopen zonder helm of werkschoenen op een bouwlocatie wordt vandaag de dag zelfs door aannemers niet meer geaccepteerd. Ook het werken op een steiger zonder leuningen is vragen om problemen. Maar ook bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur zal het wel uit zijn hoofd laten om 20 uur per dag te gaan rijden.

De gevaarlijkste beroepen

Ondanks dat in de bouw niet de meeste bedrijfsongelukken voorkomen zijn de ongelukken in de bouw meestal wel het meest ernstig. Vaak zijn bepaalde werkzaamheden de oorzaak van een ongeluk, zoals wanneer er met ladders gewerkt moet worden of wanneer er met machines en gereedschap gewerkt moet worden. De meeste bedrijfsongevallen komen voor in de horeca. Wel is het zo dat de ongelukken meestal niet ernstig zijn, en de werknemers maximaal één dag thuis zitten voordat ze weer aan het werk gaan. Ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking heeft jaarlijks te maken met een bedrijfsongeval, wat neerkomt op 478.000 mensen. Van deze 478.000 mensen is de helft één dag thuis om bij te komen van het ongeluk.

Ziek is Ziek:

Opleidingen tot arbo specialist

Het beroep arbo specialist is een algemene benaming voor mensen of bedrijven die actief zijn op het gebied van veiligheid en gezondheidszorg. Het is dan ook niet mogelijk om een gerichte opleiding te benoemen. Zie voor meer informatie de beroepen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, preventiemedewerker en het beroep veiligheidscoördinator. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een arbo specialist werkzaam kan zijn

Een arbo specialist kan voor uiteenlopende soorten bedrijven en organisaties werkzaam zijn in alle denkbare branches. Daarnaast kan een arbo specialist werkzaam zijn voor arbodiensten of werkzaam zijn als arbeidsinspecteur. Het is ook niet ondenkbaar dat een arbo specialist werkzaam is als ondernemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het keuren van arbeidsmiddelen. Als arbo specialist kan je ook intern werkzaam zijn voor bedrijven waarbinnen veiligheid een belangrijke rol speelt, zoals binnen de bouwsector.

Competenties arbo specialist

De competenties als arbo specialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per vakgebied kunnen verschillen. In het algemeen kunnen we stellen dat een arbo specialist over voldoende kennis moet beschikken van wet- en regelgeving die betrekking heeft op zijn vakgebied.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbo specialist

Het arbeidsmarktperspectief als arbo specialist zal geheel afhankelijk zijn van je vakgebied en het opleidingsniveau. Over het algemeen is er voldoende werk te vinden als arbo specialist, omdat alle bedrijven en werknemers hiermee te maken hebben.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbo specialist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als arbo specialist werkzaam kan zijn in uiteenlopende soorten branches. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. Het salaris is geheel afhankelijk van waar je precies werkt en over welke opleiding je beschikt.

Mijnzzp.nl