Arbo specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arbo specialist
Werken als arbo specialist
De Arbowet
Controle op de werkvloer
De gevaarlijkste beroepen
Verscherpte arboregels:
Opleidingen tot arbo specialist
Bedrijven waar een arbo specialist werkzaam kan zijn
Competenties arbo specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbo specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris arbo specialist
Eigen bedrijf starten als Arbo specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Arbo specialist

Beroep arbo specialist

Een arbo specialist is verantwoordelijk voor het controleren van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Een arbo specialist is geen bedrijfsarts of arbo-arts, maar wel een specialist die alles te maken heeft met het gezond houden van werknemers op de werkvloer. De afkorting Arbo staat voor arbeidsomstandighedenwet. In deze wet staan de regels voor werkgevers en werknemers over de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. De Arbowet is in het leven geroepen om ziekte en ongelukken tijdens het werk te voorkomen. De benaming arbo specialist is dan ook een algemene benaming voor arbeidsspecialisten. Dit heeft dus geen betrekking op bedrijfsartsen of arbo-artsen, omdat hiervoor speciale opleidingen en studies bestaan. Binnen Nederland zijn er verschillende soorten arbo specialisten, die gespecialiseerd kunnen zijn in verschillende veiligheidsonderwerpen of arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidscoördinator, preventiemedewerkers of aan keurmeesters voor werkmaterialen. Daarnaast kan het een interne functie betreffen binnen grotere bedrijven en organisaties. Deze interne medewerkers zijn dan verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van de arbeidsomstandigheden volgens de Arbowet. Arbo specialisten zijn belangrijk, omdat ongezonde en onveilige werksituaties voorkomen moeten worden. Ongezonde en onveilige werkplekken kunnen grote nadelige gevolgen hebben voor werknemers en werkgevers door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Binnen de Arbowet is er op verschillende manieren aandacht voor een gezonde werkomgeving, zodat nadelige gezondheidseffecten op de werkvloer voorkomen worden. Dit heeft vooral betrekking op lawaai, klimaat, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke omstandigheden, mechanische trillingen en verlichting. Ook preventie speelt een belangrijke rol binnen het beroep arbo specialist.

Werken als arbo specialist

Een arbo specialist is dus gespecialiseerd in het bestuderen van arbeidslocaties, met als doel onveilige of ongezonde werksituaties te voorkomen. Veiligheid op de werkvloer is een ruim begrip dat kan verschillen per bedrijf en organisatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbo specialist het beste omschrijven als het toezien op de veiligheid en de Arbowet. Alle bedrijven in Nederland hebben te maken met Arbowetgeving. Per branche kunnen regels verschillen, en kan de aandacht met betrekking tot de veiligheid verschillen. Op een kantoor zijn de aandachtspunten namelijk heel anders dan op een bouwplaats. Op een kantoor kunnen er verschillende aandachtspunten zijn, zoals de temperatuur op kantoor, de bureaustoelen en hoe lang iemand achter een computer mag zitten. Op een bouwplaats zal de aandacht eerder gaan naar het dragen van veiligheidskleding, zoals werkschoenen en het dragen van een helm. Maar ook steigers hebben de aandacht om ongelukken door vallen tegen te gaan, en zal er gekeken worden of alles wel dubbel geaard is om elektrocutie te voorkomen. Dit zijn, maar enkele voorbeelden waar op gelet wordt. Er zijn veel meer zaken, die met gezondheid en veiligheid te maken hebben. Afhankelijk van de soort werklocaties kan een arbo specialist ook samenwerken met interne medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidscoördinators en aan preventiemedewerkers.

De Arbowet

De Arbowet is niet alleen bedoeld om bedrijven of werknemers op hun vingers te tikken als er dingen niet goed gaan. De Arbowet is er ook om preventief gezondheidsrisico's en ongelukken te voorkomen. Een goede arbo specialist is op de hoogte van mogelijke gevaren en kan werkgevers en werknemers adviseren. Op een kantoor kan het bijvoorbeeld te warm zijn voor de werknemers, en kan de arbo specialist adviseren om de werktijden te verleggen, de vochtigheidsgraad te verlagen, een dak met water te koelen, te ventileren of het aantal werknemers per ruimte te verminderen. Door het opvolgen van dit soort adviezen kunnen dus gezondheidsklachten voorkomen worden. Ook het voorkomen van een verziekte werksfeer is een belangrijk onderdeel om personeel gezond te houden. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen om het pesten op de werkvloer te voorkomen. Als een werkgever dit merkt, is het belangrijk om dit op te pikken en maatregelen te nemen. In dat geval kan het inschakelen van een mediator zinvol zijn. Zoals eerder omschreven is een arbo specialist juist gespecialiseerd in preventieve maatregelen om problemen te voorkomen.

Controle op de werkvloer

Het lukt steeds beter om ongelukken en langdurig ziekteverzuim tegen te gaan door het nemen van preventieve maatregelen. Werkgevers weten tegenwoordig dat ze een verantwoordelijkheid hebben om ziekte en ongelukken te voorkomen. Ook bedrijven die zich niets van de regels aantrekken leren uiteindelijk wel, omdat ze anders forse boetes krijgen die behoorlijk kunnen oplopen. Ongelukken op de bedrijfsvloer zullen altijd blijven gebeuren, echter is er wel steeds meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Het rondlopen zonder helm of werkschoenen op een bouwlocatie wordt bijvoorbeeld niet meer geaccepteerd door aannemers. Ook binnen de transportsector en de industrie is er tegenwoordig veel meer aandacht aan de arbeidsomstandigheden en de veiligheid in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs die te maken hebben met de rijtijdenwet, en aan machineoperators die alleen met goedgekeurde machines mogen werken.

De gevaarlijkste beroepen

Ondanks dat in de bouw niet de meeste bedrijfsongelukken voorkomen zijn de ongelukken in de bouw meestal wel het meest ernstig. Vaak zijn bepaalde werkzaamheden de oorzaak van een ongeluk, zoals wanneer er met ladders gewerkt moet worden of wanneer er met machines en gereedschap gewerkt moet worden. De meeste bedrijfsongevallen komen voor in de horeca. Wel is het zo dat de ongelukken meestal niet ernstig zijn, en de werknemers maximaal één dag thuis zitten voordat ze weer aan het werk gaan. Ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking heeft jaarlijks te maken met een bedrijfsongeval, wat neerkomt op 478.000 mensen. Van deze 478.000 mensen is de helft één dag thuis om bij te komen van het ongeluk.

Verscherpte arboregels:

Opleidingen tot arbo specialist

Het beroep arbo specialist is te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Een arbo specialist zal over het algemeen minimaal over een passende hbo-opleiding beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding arbeidsrecht of aan een universitaire studie arbeidsrecht. Over welke opleiding een arbo specialist precies moet beschikken is afhankelijk van de soort werkzaamheden en werkgever. Een arbo specialist kan gespecialiseerd zijn binnen verschillende vakdisciplines. Zie voor meer informatie ook de beroepen arbeidshygiënist, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts. Ook de boekhouding correct bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende arbo specialist. Dit kan gedaan worden met behulp van een goed online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een arbo specialist werkzaam kan zijn

Een arbo specialist kan voor verschillende bedrijven, organisaties en adviesbureaus werkzaam zijn in alle denkbare branches. Daarnaast kan een arbo specialist werkzaam zijn voor arbodiensten. Het is ook denkbaar dat een arbo specialist werkzaam is als ondernemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor het keuren van arbeidsmiddelen. Als arbo specialist kan je ook intern werkzaam zijn voor bedrijven, waarbinnen veiligheid een belangrijke rol speelt, zoals binnen de bouwsector. In veel gevallen zal een arbo specialist werkzaam zijn als consultant voor een adviesbureau.

Competenties arbo specialist

De competenties van een arbo specialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per vakgebied kunnen verschillen. In het algemeen kunnen we stellen dat een arbo specialist over voldoende kennis moet beschikken van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op zijn vakgebied. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende werknemers, managers en directieleden te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, coachen, inzicht, onderzoeken, controleren, stimuleren, overleggen, plannen, betrokkenheid en oplossingsgericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbo specialist

Het arbeidsmarktperspectief van een arbo specialist is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau. Over het algemeen is er voldoende werk te vinden als arbo specialist, omdat alle bedrijven en werknemers hiermee te maken hebben. De doorgroeimogelijkheden van een arbo specialist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager. Dit kan wel per werkgever verschillen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbo specialist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als arbo specialist werkzaam kan zijn in uiteenlopende soorten branches. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. Het salaris is geheel afhankelijk vanwaar je precies werkt en over welke opleiding je beschikt.

Eigen bedrijf starten als Arbo specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arbo specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arbo specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbo specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arbo specialist.

Mijnzzp.nl