Mediator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een mediator is een beroepsmatige conflictbemiddelaar die probeert om conflicten op te lossen zonder dat er juridische vervolgstappen nodig zijn. De belangrijkste voorwaarde van een mediator is dat dit een onafhankelijk persoon is die als derde partij optreedt in een geschil. Om als bemiddelende partij de mediation op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de mediator door beide partijen geaccepteerd wordt en serieus genomen wordt. Een mediator is dus een onafhankelijke bemiddelaar die van alle betrokken partijen het verhaal zal aanhoren met als doel om naar een oplossing te werken waar alle partijen mee kunnen leven. Wanneer partijen elkaar niet vertrouwen of simpelweg geen oplossing zien kan er gezocht worden naar een mediator. Mediation heeft doorgaans betrekking op burgers onderling of heeft betrekking tussen burgers en de overheid. Ook veel rechters zien mediation in sommige gevallen als de ideale oplossing, omdat er dan geen harde uitspraak gedaan hoeft te worden door de rechter. Mediation is vrijblijvend maar alle partijen moeten wel meewerken om tot een oplossing te kunnen komen. Mediation is een vakgebied dat niet zomaar vergeleken kan worden met bemiddelingswerkzaamheden, omdat een mediator inhoudelijk gezien zich niet zal bemoeien met het conflict. Het is binnen mediation de bedoeling dat de strijdende partijen gezamenlijk tot een passende oplossing komen. Een mediator kan ook weer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van mediation.

Een conflict kan om veel verschillende redenen ontstaan zoals door een arbeidsgeschil. Als beide partijen er niet meer uit komen en de gesprekken onderling vastgelopen zijn in een welles nietes spelletje is het wellicht tijd om andere maatregelen te nemen. Tegenwoordig beginnen steeds meer mensen het nut in te zien van een mediator om een geschil op te lossen. Vaak blijkt dit een wijze keus te zijn omdat het sneller gaat en de resultaten meestal goed zijn en ook nog eens een stuk minder kost dan een gang naar de rechter.

Een mediator zal zijn of haar werkzaamheden altijd onafhankelijk en vertrouwelijk uitvoeren. Wanneer de mediator een oplossing heeft bereikt tussen beide partijen is het tijd om dit in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Hierin wordt omschreven wat de uitkomst is van de bemiddeling. Wanneer beide partijen tevreden zijn kan de vaststellingsovereenkomst ook nog door een notaris officieel gemaakt worden zodat beide partijen zich hieraan moeten houden. Wanneer bepaalde afspraken gemaakt worden in een vaststellingsovereenkomst die wellicht juridische vragen kunnen oproepen zal de mediator in overleg treden met bijvoorbeeld een jurist om de geldigheid van de afspraken te toetsen.

Het kan ook zijn dat een rechter tijdens een rechtszaak nog probeert de partijen over te halen om met een mediator te gaan praten, om ze een laatste kans te geven voordat hij een uitspraak doet over een bepaalde zaak. Een uitspraak hoeft niet altijd voor iedereen gunstig te zijn, en kan anders zijn dan wat iemand verwacht te horen. De uitspraak kan dan wel kloppen, maar is misschien wel niet wat de partijen er van verwachtten. Het aller belangrijkst is dat alle partijen aan een oplossing willen werken voordat men met een mediator gaat praten, omdat het anders eigenlijk geen zin heeft. In Nederland is het beroep mediator een vrij beroep wat betekent dat iedereen zich een mediator mag noemen.

Mediation is conflictbemiddeling:

Opleidingen tot mediator

Er zijn veel mogelijkheden om een opleiding of cursus tot mediator te volgen. Het is echter wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je je als mediator wel kan aansluiten bij de mediators federatie Nederland. Op de website van de mediators federatie Nederland staan linken naar erkende opleidingsscholen voor het beroep mediator, zodat je je na je opleiding als erkend mediator kan laten inschrijven in het MfN-register. Tijdens de basisopleiding mediation leer je onder meer omgaan met conflicten, onderhandelen en het positioneren als mediator. Het beroep mediator is een beroep op minimaal Hbo-niveau. Een cursus of opleiding zal doorgaans negen werkdagen in beslag nemen, en is onder meer geschikt voor mensen die regelmatig met conflicten te maken krijgen binnen hun werk zoals managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de handige boeken: beroepsvaardigheden en interventietechnieken, taal van de mediator en juridische aspecten van mediation.

Bedrijven waar een mediator werkzaam kan zijn

Als mediator ben je doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer. Ook zijn er bedrijven, instellingen of overheden te vinden die mediators in dienst hebben. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die bemiddelt in conflictsituaties of een woningstichting. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat ook een mediator in dienst van een bedrijf, instelling of overheid neutraal is en er geen belangenverstrengeling mag zijn. In dit soort gevallen is het zeer belangrijk om kenbaar te maken voor wie de mediator precies werkt en wie de mediator betaalt, zodat alle partijen hier van af weten en ze hier wel of niet mee akkoord wensen te gaan. Wanneer dit niet het geval is zal er een buitenstaander ingehuurd moeten worden.

Competenties mediator

Als mediator moet je onafhankelijk zijn en je werkzaamheden vrij kunnen uitvoeren, zonder dat je beïnvloed wordt door externe partijen. Daarnaast is het belangrijk dat je zelfkennis bezit, zodat je weet wat je eigen beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Ook bezit je zelfvertrouwen. Omdat je veel gesprekken over conflicten aan zal gaan met verschillende soorten partijen moeten je communicatieve vaardigheden als mediator zeer goed zijn. Maar ook visie en inlevingsvermogen zijn belangrijke competenties als mediator. Het resultaatgericht werken naar een oplossing is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden als mediator. Algemeen belangrijk woorden zijn inspireren, motiveren, doorzettingsvermogen, analytisch, conflictbeheersing en coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mediator

Er is een grote vraag naar mediators, omdat steeds meer bedrijven, instellingen en overheden gebruik maken van mediators. Wel is het natuurlijk belangrijk dat je de juiste opleidingen hebt genoten om kans te maken op werk of opdrachten. Zoals omschreven wordt er steeds vaker een mediator ingeschakeld zoals bijvoorbeeld door een rechtbank. In veel gevallen kan een mediator tot een oplossing komen samen met de betrokken partijen, zonder dat een rechter een uitspraak hoeft te doen. Ook een burenruzie of een conflict met een woningstichting kunnen prima aan een mediator voorgelegd worden. De doorgroeimogelijkheden als mediator moeten gezien worden in het verder specialiseren binnen je vakgebied, zodat je grotere en belangrijkere opdrachten krijgt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mediator

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep mediator, omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en dus je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Een mediator in loondienst zal de werkzaamheden als mediator vaak uitvoeren naast zijn eigenlijke baan. Er zijn relatief veel mediators die oorspronkelijk werken als bijvoorbeeld jurist. Een mediator werkt doorgaans tegen een vaste vergoeding en niet vaak op uurbasis. Dit kan natuurlijk wel verschillen per mediator.

Mijnzzp.nl