Mediator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep mediator
Mediator als onafhankelijke bemiddelaar
Wanneer is mediation zinvol
Wanneer heeft mediation geen zin
Film: Wat doet een mediator:
Film: Conflictbemiddeling:
Opleidingen tot mediator
Bedrijven waar een mediator werkzaam kan zijn
Competenties mediator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mediator
Arbeidsvoorwaarden en salaris mediator
Eigen bedrijf starten als Mediator
Boekhoudprogramma vergelijken Mediator

Beroep mediator

Een mediator is een beroepsmatige conflictbemiddelaar, die probeert om conflicten op te lossen tussen partijen zonder dat er juridische vervolgstappen nodig zijn. De belangrijkste voorwaarde van een mediator is dat dit een onafhankelijk persoon is, die als derde partij optreedt in een geschil. Om als bemiddelende partij de mediation op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de mediator door beide partijen geaccepteerd en serieus genomen wordt. Een mediator is dus een onafhankelijke bemiddelaar, die van alle betrokken partijen het verhaal zal aanhoren met als doel om naar een oplossing te werken waarmee alle partijen kunnen leven. Als partijen elkaar niet vertrouwen of simpelweg geen oplossing zien kan er gezocht worden naar een mediator. Mediation heeft meestal betrekking op burgers onderling of heeft betrekking op geschillen tussen burgers en de overheid. Ook rechters zien mediation in steeds meer gevallen als oplossing, omdat een rechter bij mediation geen harde uitspraak hoeft te doen. Mediation is vrijblijvend, maar alle partijen moeten wel meewerken om tot een oplossing te kunnen komen. Mediation is een vakgebied dat in de kern niet vergeleken kan worden met bemiddelingswerkzaamheden, omdat een mediator inhoudelijk gezien zich niet zal bemoeien met het conflict. Het is binnen mediation de bedoeling dat de strijdende partijen gezamenlijk tot een passende oplossing komen. Een mediator kan ook gespecialiseerd zijn in bepaalde vormen van mediation. Als partijen er onderling niet meer uit komen en de gesprekken vastgelopen zijn is het meestal raadzaam om gebruik te maken van een mediator. Een groot voordeel van mediation is dat de kosten van mediation lager zijn dan een eventuele juridische procedure. Bij mediation is het wel belangrijk dat de onderlinge relatie niet duurzaam verstoord is. In dat geval heeft mediation in de meeste gevallen geen zin, omdat mensen niet meer openstaan voor de argumenten van de tegenpartij.

Mediator als onafhankelijke bemiddelaar

Een mediator is dus een conflictbemiddelaar, die zich gespecialiseerd heeft in mediation. Een mediator zal zijn of haar werkzaamheden altijd onafhankelijk en vertrouwelijk uitvoeren. Als een mediator een oplossing bereikt heeft, zal de mediator een vaststellingsovereenkomst opstellen. In de vaststellingsovereenkomst staat omschreven wat de uitkomst is van de bemiddeling. Als beide partijen tevreden zijn kan de vaststellingsovereenkomst ook nog door een notaris officieel gemaakt worden, zodat beide partijen zich hieraan moeten houden. Als gemaakte afspraken juridische vragen oproepen kan een mediator de afspraken ook nog laten toetsen door een jurist. Zoals eerder omschreven is het bij mediation wel belangrijk dat strijdende partijen redelijk zijn en naar elkaars argumenten willen luisteren. Als dit niet het geval is, heeft mediation in de meeste gevallen geen zin. Het kan ook zijn dat een rechter tijdens een rechtszitting probeert de partijen over te halen om met een mediator te gaan praten, om ze een laatste kans te geven voordat de rechter een uitspraak doet. Dit is vaak het geval als we spreken van partijen, die beide iets te verliezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding waarbij een harde uitspraak voor beide partijen op belangrijke punten ongunstig is. In Nederland is het beroep mediator een vrij-beroep, wat betekent dat iedereen zich een mediator mag noemen.

Wanneer is mediation zinvol

Mediation is vooral nuttig voor partijen, die na het oplossen van een conflict een goede verstandhouding willen overhouden. Denk bijvoorbeeld aan conflicten waarbij kinderen in het spel zijn, of aan ondernemers die contractueel aan elkaar verbonden zijn. Ook bij handhavingszaken kan mediation nuttig zijn om de relatie met de gemeente goed te houden. Een ander voorbeeld zijn arbeidsrelaties. Bij arbeidsgeschillen kan het nuttig zijn om gebruik te maken van een mediator, omdat arbeidsgeschillen via de rechter vaak uitmonden in een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval zijn het meestal beide partijen die veel te verliezen hebben. Zoals eerder omschreven is mediation vooral nuttig voor partijen die geen baat hebben bij harde juridische uitspraken van een rechter.

Wanneer heeft mediation geen zin

Mediation heeft geen zin als partijen geen belang hechten aan een goede verstandhouding na het conflict. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die iets gekocht hebben bij een middenstander. In dit soort gevallen is het meestal raadzaam om gebruik te maken van een advocaat privaatrecht of van een rechtshulpverlener. Ook als de tegenpartij simpelweg niet wil meewerken of niet wil onderhandelen heeft mediation geen zin. Daarnaast kan er sprake zijn van juridische geschillen waarbij iemand simpelweg gelijk heeft. Denk bijvoorbeeld aan een garagehouder, die zich niet wil houden aan de wettelijke garantie. Als het een burenruzie betreft kan mediation wel nuttig zijn, ondanks dat iemand gewoon gelijk heeft. In dat geval speelt de goede verstandhouding een belangrijke rol, waardoor mediation nuttig is. Een laatste voorbeeld waarbij mediation meestal geen zin heeft is bij grote machtsverschillen. Denk bijvoorbeeld aan een arts, die een medische fout gemaakt heeft. Ziekenhuizen beschikken over bedrijfsjuristen, die in de meeste gevallen niet zomaar toegeven. In dat geval is het meestal nodig om een letselschade advocaat in te schakelen.

Film: Wat doet een mediator:

Film: Conflictbemiddeling:

Opleidingen tot mediator

Er zijn veel mogelijkheden om een opleiding of cursus tot mediator te volgen. Het is echter wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je je als mediator wel kan aansluiten bij de mediators federatie Nederland. Op de website van de mediators federatie Nederland staan linken naar erkende opleidingsscholen voor het beroep mediator, zodat je je na je opleiding als erkend mediator kan laten inschrijven in het MfN-register. Tijdens de basisopleiding mediation leer je onder meer omgaan met conflicten, onderhandelen en het positioneren als mediator. Het beroep mediator is een beroep op minimaal Hbo-niveau. Een cursus of opleiding zal doorgaans negen werkdagen in beslag nemen, en is onder meer geschikt voor mensen die regelmatig met conflicten te maken krijgen binnen hun werk zoals managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als zzp mediator, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een mediator werkzaam kan zijn

Een mediator kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, woningstichtingen, gemeentes en aan juridisch advieskantoren. Het is belangrijk dat een mediator in dienst van een bedrijf, instelling of overheid neutraal is. Daarnaast mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. In dit soort gevallen is het belangrijk om kenbaar te maken voor wie de mediator werkzaam is en wie de mediator betaalt, zodat alle partijen dit weten. Als partijen niet accepteren dat een mediator werkzaam is voor een betrokken organisatie is het belangrijk om een buitenstaander in te huren. Er zijn relatief gezien veel mediators werkzaam als ondernemer, die kunnen optreden als onafhankelijk bemiddelaar.

Competenties mediator

De belangrijkste competentie van een mediator is onafhankelijkheid, omdat je de werkzaamheden vrij moet kunnen uitvoeren zonder beïnvloeding van buitenaf. Daarnaast is het belangrijk dat je over zelfkennis beschikt, zodat je weet wat je eigen beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Omdat je veel gesprekken over conflicten zal aangaan met verschillende partijen moeten je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Het resultaatgericht werken naar een oplossing is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn coachen, inlevingsvermogen, luisteren, overtuigingsvermogen, inspireren, motiveren, analytisch, doorzettingsvermogen, plannen, organiseren, onderhandelen en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mediator

Het arbeidsmarktperspectief van een mediator is niet zomaar aan te geven, omdat eigenlijk iedereen werkzaam kan zijn als mediator. Wel is het zo dat overheden en andere organisaties alleen gebruikmaken van erkende mediators. In de praktijk kan dus niet iedereen zomaar werkzaam zijn als mediator. In het algemeen is de vraag naar erkende mediators relatief groot te noemen. Het is niet zo dat alleen juristen of advocaten werkzaam kunnen zijn als mediator. Denk bijvoorbeeld ook een huismeester, die namens een woningstichting werkzaam is als mediator. De doorgroeimogelijkheden van een mediator zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van de werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mediator

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep mediator, omdat wij er vanuit gaan dat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en dus je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Een mediator in loondienst zal de werkzaamheden als mediator vaak uitvoeren naast zijn eigenlijke baan. Er zijn relatief veel mediators die oorspronkelijk werken als bijvoorbeeld jurist. Een mediator werkt doorgaans tegen een vaste vergoeding en niet vaak op uurbasis. Dit kan natuurlijk wel verschillen per mediator.

Eigen bedrijf starten als Mediator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Mediator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Mediator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Mediator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Mediator.

Mijnzzp.nl