Advocaat (privaatrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat privaatrecht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in privaatrecht. Andere benamingen voor privaatrecht zijn ook wel civiel recht of burgerlijk recht. Als advocaat privaatrecht heb je te maken met burgers, die een juridisch conflict hebben met elkaar. Dit kunnen zowel privépersonen of bedrijven zijn. Dit is een belangrijk verschil met het publiekrecht, omdat publiekrecht betrekking heeft op de overheid tegenover burgers en bedrijven. Privaatrecht heeft dus betrekking op procedures die burgers tegen elkaar kunnen aanspannen. Enkele voorbeelden van privaatrecht zijn het consumentenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, vennootschapsrecht, vermogensrecht, huurrecht en de regels rondom echtscheidingen. Mensen die problemen ondervinden met andere mensen of bedrijven kunnen dus terecht bij een advocaat privaatrecht. Omdat privaatrecht een breed rechtsgebied is, kan een advocaat privaatrecht ook gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van het privaatrecht. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingsadvocaten of aan advocaten, die zich gespecialiseerd hebben in het huurrecht. In alle gevallen is een advocaat privaatrecht verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten en het behartigen van de belangen van cliënten. Binnen het privaatrecht worden geen zaken aangespannen vanuit de overheid, zoals vanuit justitie of een andere overheidsinstantie. Het privaatrecht heeft betrekking op burgers of bedrijven, die een zaak aanhangig maken. Denk bijvoorbeeld aan een consument, die het niet eens is met een winkelier na de aankoop van een product of dienst. Dit soort zaken hoort thuis in het privaatrecht. Als burgers of bedrijven het niet met elkaar eens zijn is de advocaat privaatrecht de aangewezen specialist. Het is niet zo dat het inschakelen van een advocaat meteen zal leiden tot een rechtszaak, omdat advocaten ook een bemiddelende rol kunnen spelen bij juridische conflicten.

Een advocaat privaatrecht is dus gespecialiseerd in de onderlinge verhoudingen tussen personen. Zoals eerder omschreven is het privaatrecht een breed rechtsgebied, omdat burgers verschillende juridische conflicten met elkaar kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan huurders die een probleem hebben met hun huurbaas, aan consumenten die een conflict hebben met een middenstander of aan een consument die niet tevreden zijn over een nieuwe auto. Bij dit soort civiele procedures zijn het burgers, die een zaak aanspannen tegen een andere burger. Bij civiele conflicten is een rechter verplicht om uitspraak te doen als burgers er onderling niet uitkomen. Een rechter heeft wel de mogelijkheid om mediation voor te stellen. Een advocaat privaatrecht zal in de meeste gevallen juridische conflicten proberen op te lossen zonder het opstarten van een rechtszaak. Pas als alle bemiddeling niet werkt kan er overwogen worden om een rechtszaak te voeren als dit zinvol is. Lang niet alle zaken worden voorgelegd aan een rechter, omdat bijvoorbeeld de schade of het onrecht niet groot genoeg is. De advocaat privaatrecht kan hierin een gedegen en goede afweging maken. Eigenlijk heeft iedereen te maken met het privaatrecht, omdat privaatrecht alle burgers aangaat. Denk bijvoorbeeld ook aan algemene familiezaken, zoals een scheiding. Ook burgers die een arbeidsconflict hebben met hun werkgever vallen onder het privaatrecht.

Privaatrecht

Een specialisatie in het privaatrecht biedt een gedegen toekomst, die vele mogelijkheden zal bieden. Met de specialisatie privaatrecht kan je naast een advocatenkantoor bij andere bedrijven werkzaam zijn, zoals een rechtsbijstandmaatschappij. In dat geval ben je meestal werkzaam als jurist en niet als advocaat. Tijdens de opleiding privaatrecht verdiep je je in het Nederlandse privaatrecht en in juridische vraagstukken die hierbij horen. Het zoeken naar mogelijke oplossingen speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de verdieping wordt ook aandacht besteed aan het internationaal en Europees recht, omdat dat rechtstreeks van invloed is op het Nederlandse recht. Ook zal er tijdens de opleiding aandacht zijn voor de volgende onderdelen: effectenrecht, verzekeringsrecht, bankrecht, bouwrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Privaatrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als advocaat privaatrecht, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat privaatrecht is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een jurist privaatrecht werkzaam zijn voor een verzekeringsmaatschappij of een gemeente. Als je werkzaam bent voor een gemeente zal je meestal werkzaam zijn als juridisch adviseur. Binnen het bedrijfsleven kan ook de benaming bedrijfsjurist van toepassing zijn. In de meeste gevallen zal een advocaat privaatrecht werkzaam zijn voor een advocatenkantoor of als ondernemer.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat privaatrecht is goed te noemen. Het privaatrecht is een breed rechtsgebied, waarbinnen je op veel verschillende manieren werkzaam kan zijn. Een advocaat privaatrecht zal dan ook geen enkele moeite hebben bij het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat privaatrecht kunnen gezien worden in het worden van partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor. Vanzelfsprekend kan een advocaat ook een opleiding volgen tot rechter of bijvoorbeeld promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (privaatrecht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (privaatrecht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl