Advocaat (privaatrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat privaatrecht is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in privaatrecht en privaatrechtelijke procedures. Een advocaat privaatrecht houdt zich bezig met cliënten en bedrijven die onderling procedures tegen elkaar aanspannen. Dit kunnen zowel privépersonen als bedrijven zijn. Dit is een belangrijk verschil met het publiekrecht, omdat publiekrecht juist betrekking heeft op de overheid tegenover burgers en bedrijven. Privaatrecht heeft dus alleen betrekking op procedures die burgers onderling en/of tussen burgers en bedrijven kunnen spelen. Enkele voorbeelden van privaatrecht zijn bijvoorbeeld het consumentenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en de regels rondom echtscheidingen. Een gespecialiseerde advocaat in het privaatrecht kan burgers en bedrijven bijstaan met procedures die te maken hebben met uiteenlopende soorten onderwerpen. Privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge verhoudingen tussen personen en heeft geen betrekking op de overheid. Andere benamingen voor privaatrecht kunnen ook zijn burgerlijk recht, civiel recht of administratief recht. Mensen die problemen ondervinden met andere mensen en/of bedrijven kunnen dus terecht bij een advocaat privaatrecht. Omdat privaatrecht een breed rechtsgebied is, kan een advocaat privaatrecht ook weer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van het privaatrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. In alle gevallen is een advocaat privaatrecht verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten en het behartigen van de belangen van cliënten.

Binnen het privaatrecht worden geen zaken aangespannen vanuit de overheid, zoals vanuit justitie of een andere overheidsinstantie. Het privaatrecht heeft betrekking op burgers en/of bedrijven die een zaak aanhangig maken. Denk bijvoorbeeld aan een consument die het niet eens is met een winkelier of bedrijf na de aankoop van een product of dienst. Dit soort zaken hoort thuis in het privaatrecht. Het privaatrecht bestaat uit meerdere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht, huurrecht, personen- en familierecht, vennootschapsrecht en vermogensrecht. Eigenlijk hebben alle burgers met privaatrecht te maken, omdat bijna alle burgers dagelijks aankopen doen die onder het privaatrecht vallen.

Als burgers of bedrijven om wat voor reden dan ook het ergens niet mee eens zijn is de advocaat privaatrecht de aangewezen specialist. Het is niet zo dat het inschakelen van een advocaat meteen zal leiden tot een rechtszaak, omdat advocaten ook kunnen helpen om recht te halen zonder dat er een rechtszaak gevoerd zal moeten worden. Pas als alle bemiddeling niet werkt kan er overwogen worden om een rechtszaak te voeren als dit zinvol is. Lang niet alle zaken worden voorgelegd aan een rechter, omdat bijvoorbeeld de schade of het onrecht niet groot genoeg is. De advocaat privaatrecht kan hierin een gedegen en goede afweging maken.

Privaatrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Een specialisatie in het privaatrecht als jurist of aspirant advocaat biedt een gedegen toekomst, die vele mogelijkheden zal bieden. Met de specialisatie privaatrecht kan je naast het werken op een advocatenkantoor ook bij andere bedrijven werkzaam zijn, zoals een rechtsbijstandsmaatschappij of andere bedrijven met een juridische afdeling. Tijdens de opleiding privaatrecht verdiep je je in het Nederlandse privaatrecht en in juridische vraagstukken. Het zoeken naar mogelijke oplossingen speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de verdieping wordt ook aandacht besteed aan het Europese en internationale recht, omdat dat rechtstreeks van invloed is op Nederland. Ook zal er tijdens de opleiding aandacht zijn voor de volgende onderdelen: effectenrecht, verzekeringsrecht, bankrecht, bouwrecht en intellectueel eigendomsrecht. Maar ook het op een juiste manier opstellen van een dagvaarding of brieven zal uitgebreid aan bod komen tijdens de opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl