Advocaat (privaatrecht)

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat (privaatrecht)?

Een advocaat privaatrecht is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in privaatrecht en privaatrechtelijke procedures. Een advocaat privaatrecht houdt zich bezig met cliënten en bedrijven die onderling procedures tegen elkaar aanspannen. Dit kunnen zowel privépersonen als bedrijven zijn. Dit is een belangrijk verschil met het publiekrecht, omdat publiekrecht juist betrekking heeft op de overheid tegenover burgers en bedrijven. Privaatrecht heeft dus alleen betrekking op procedures die burgers onderling en/of tussen burgers en bedrijven kunnen spelen. Enkele voorbeelden van privaatrecht zijn bijvoorbeeld het consumentenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en de regels rondom echtscheidingen. Een gespecialiseerde advocaat in het privaatrecht kan burgers en bedrijven bijstaan met procedures die te maken hebben met uiteenlopende soorten onderwerpen. Privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge verhoudingen tussen personen en heeft geen betrekking op de overheid. Andere benamingen voor privaatrecht kunnen ook zijn burgerlijk recht, civiel recht of administratief recht. Mensen die problemen ondervinden met andere mensen en/of bedrijven kunnen dus terecht bij een advocaat privaatrecht. Omdat privaatrecht een breed rechtsgebied is, kan een advocaat privaatrecht ook weer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van het privaatrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. In alle gevallen is een advocaat privaatrecht verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten en het behartigen van de belangen van cliënten.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat (privaatrecht)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat (privaatrecht)

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat (privaatrecht)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat (privaatrecht) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl