Advocaat (privaatrecht)

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat (privaatrecht)?

Een advocaat privaatrecht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in privaatrecht. Andere benamingen voor privaatrecht zijn ook wel civiel recht of burgerlijk recht. Als advocaat privaatrecht heb je te maken met burgers, die een juridisch conflict hebben met elkaar. Dit kunnen zowel privépersonen of bedrijven zijn. Dit is een belangrijk verschil met het publiekrecht, omdat publiekrecht betrekking heeft op de overheid tegenover burgers en bedrijven. Privaatrecht heeft dus betrekking op procedures die burgers tegen elkaar kunnen aanspannen. Enkele voorbeelden van privaatrecht zijn het consumentenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, vennootschapsrecht, vermogensrecht, huurrecht en de regels rondom echtscheidingen. Mensen die problemen ondervinden met andere mensen of bedrijven kunnen dus terecht bij een advocaat privaatrecht. Omdat privaatrecht een breed rechtsgebied is, kan een advocaat privaatrecht ook gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van het privaatrecht. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingsadvocaten of aan advocaten, die zich gespecialiseerd hebben in het huurrecht. In alle gevallen is een advocaat privaatrecht verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten en het behartigen van de belangen van cliënten. Binnen het privaatrecht worden geen zaken aangespannen vanuit de overheid, zoals vanuit justitie of een andere overheidsinstantie. Het privaatrecht heeft betrekking op burgers of bedrijven, die een zaak aanhangig maken. Denk bijvoorbeeld aan een consument, die het niet eens is met een winkelier na de aankoop van een product of dienst. Dit soort zaken hoort thuis in het privaatrecht. Als burgers of bedrijven het niet met elkaar eens zijn is de advocaat privaatrecht de aangewezen specialist. Het is niet zo dat het inschakelen van een advocaat meteen zal leiden tot een rechtszaak, omdat advocaten ook een bemiddelende rol kunnen spelen bij juridische conflicten.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat (privaatrecht)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat (privaatrecht)

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat (privaatrecht)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat (privaatrecht) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (privaatrecht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (privaatrecht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl