Advocaat (IT en internet)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat IT en internet is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in E-commerce en ICT-recht. Een andere benaming voor E-commerce en ICT-recht is informatie- en communicatietechnologie of internetrecht. E-commerce en ICT-recht is een breed rechtsgebied, dat onder andere betrekking heeft op het verzamelen van gegevens, de opslag van gegevens, de verwerking van gegevens en de verspreiding van gegevens via computers of andere communicatieapparatuur. De specialisatie E-commerce en ICT-recht kan aangemerkt worden als complex, omdat wet- en regelgeving over E-commerce en ICT-recht niet altijd even duidelijk zijn. Een advocaat E-commerce en ICT-recht kan mogelijke problemen voorkomen door het geven van de juiste juridische adviezen aan cliënten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het kopen op afstand, digitale handtekeningen, domeinnaamgebruik, intellectuele eigendommen en aan vragen over privacy aspecten. Wie actief is binnen de E-commerce en ICT-sector doet er verstandig aan om zich juridisch voor te laten lichten om mogelijke problemen te voorkomen. Vooral voor ondernemers kan het belangrijk zijn om voldoende kennis op te doen om mogelijke problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van software dat voorzien is van de juiste licentie en aan het niet zomaar kopiëren van foto's of andere auteursrechtelijk beschermde content. Andere voorbeelden zijn het toepassen van de juiste algemene voorwaarden en het hanteren van de juiste veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens van gebruikers te waarborgen. Het internetrecht is niet simpel te omschrijven, omdat dit betrekking heeft op alle vormen van handel via het internet en auteursrechtelijke beschermde content. Een advocaat IT en internet is dus gespecialiseerd in E-commerce en ICT-recht en kan cliënten bijstaan bij mogelijke E-commerce conflicten. Een advocaat IT en internet kan te maken hebben met verschillende rechtsgebieden.

Een advocaat IT en internet is dus gespecialiseerd in internetrecht. Het internetrecht is breed te noemen en heeft niet alleen met aankopen te maken. Denk bijvoorbeeld ook aan intellectuele eigendommen, wat bestaat uit meerdere rechtsgebieden, zoals het auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht en het kwekersrecht. Deze verschillende onderdelen van het internetrecht kunnen allemaal van toepassing zijn op internetondernemers. Het internetrecht is belangrijk voor personen die actief zijn op het internet. Er bestaan tegenwoordig diverse opleidingen voor de specialisatie IT-recht, zoals de universitaire opleiding IT-recht. Tijdens de opleiding is er naast alle hoofdgebieden uitgebreid aandacht voor IT-recht, waar je in feite een tweede taal leert spreken als jurist. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor intellectuele eigendommen en de juridische vraagstukken die daarbij komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan computercriminaliteit, informatieverplichtingen en aan internetdiensten die grensoverschrijdend zijn. Als jurist met de studie IT-recht zul je geen enkel probleem hebben om werk te verkrijgen, omdat de meeste grote advocatenkantoren tegenwoordig over een specialistische afdeling IT-recht beschikken. Daarnaast is het prima mogelijk om als jurist voor grote bedrijven of de overheid werkzaam te zijn. Vanzelfsprekend kan een advocaat IT en internet met verschillende cliënten te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan software eigenaren, die te maken hebben met mensen die hun software gebruiken zonder de juiste licentie, of aan webshophouders die niet de juiste regels hanteren.

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor intellectuele creaties. Intellectueel eigendomsrecht is onder andere van toepassing op teksten, foto's, vormgeving, muziek en op merken. Het komt maar al te vaak voor dat bijvoorbeeld teksten overgenomen worden zonder toestemming te vragen. Dit kan tegenwoordig problemen opleveren, omdat niet alle auteurs dit zomaar toestaan. Er zijn websites, die duidelijk vermelden dat dit niet of wel mag en onder welke voorwaarden dit precies mag. Als er niets vermeld staat is het beter om eerst toestemming vragen aan de auteur. Ook ontstaan er regelmatig problemen doordat mensen foto's plaatsen op hun website zonder toestemming van de eigenaar. Het kopiëren en gebruiken van foto's is risicovol, omdat de eigenaar niet bekend is en de foto misschien niet rechtenvrij is. Er zijn tegenwoordig steeds meer rechtszaken om het gebruiken van foto's, die bijna allemaal gewonnen worden door de rechthebbende. Wie geen problemen wil krijgen maar toch foto's op wil gebruiken kan beter zelf foto's maken of foto's kopen. Mensen die zich niks aantrekken van het intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht kunnen tegenwoordig in veel gevallen een schikkingsvoorstel of kort geding verwachten.

Wat is het internetrecht

De term internetrecht moet vrij algemeen gezien worden, omdat er juridisch gezien geen internetrecht bestaat. Dit neemt niet weg dat er tegenwoordig wel wetten en regels bestaan, die specifiek van toepassing zijn op het internet. Denk bijvoorbeeld aan de Wet koop op afstand, de Wet bescherming persoonsgegevens, de auteurswet en aan de algemene verordening gegevensbescherming. Daarnaast kennen we tegenwoordig het privacyrecht dat van toepassing is op het internet. Denk hierbij aan het verbod op het versturen van spam, de regels voor het gebruik van cookies, de bewaarplicht, de regels voor online gokken en aan het bel-me-niet-register. Ook binnen het strafrecht kan er tegenwoordig sprake zijn van het internetrecht. Denk hierbij aan hackers die vervolgd worden voor strafbare feiten, of aan mensen die verboden goederen aanbieden via het internet. Zoals eerder omschreven moet de term internetrecht gezien worden als algemene term voor alle activiteiten die plaatsvinden op het internet.

Beroep Advocaat IT en internet:

Film over ondernemerszaken:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat IT en internet is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een advocaat IT en internet werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven of voor de overheid. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan grote middenstanders of aan een toezichthouder.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat IT en internet is goed te noemen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een advocaat IT en internet alleen werkzaam is voor advocatenkantoren. Denk bijvoorbeeld ook aan grote bedrijven en aan verschillende overheidsdiensten. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een maatschap. Vanzelfsprekend kan een advocaat IT en internet promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on IT and internet lawyer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf IT und Internetanwalt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado de TI e Internet en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (IT en internet)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (IT en internet) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl