Octrooibewaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep octrooibewaker
Beschermen van octrooien
Waarom een octrooi of patent aanvragen
Wat doet een octrooibewaker:
Kampioen octrooi-aanvragen:
Opleidingen tot octrooibewaker
Bedrijven waar een octrooibewaker werkzaam kan zijn
Competenties octrooibewaker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als octrooibewaker
Arbeidsvoorwaarden en salaris octrooibewaker
Eigen bedrijf starten als Octrooibewaker
Boekhoudprogramma vergelijken Octrooibewaker

Beroep octrooibewaker

Een octrooibewaker of patentcoördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van octrooien. Naast het bewaken van octrooien kan een octrooibewaker een belangrijke adviserende rol spelen bij het aanvragen van nieuwe octrooien als dat nodig is. Een octrooibewaker zal in veel gevallen over een juridische achtergrond beschikken, omdat bij het beschermen van octrooien juridische stappen genomen moeten worden. Het bewaken van bestaande octrooien is over het algemeen net zo belangrijk als het patenteren van nieuwe ideeën. Het is in veel gevallen de octrooibewaker die namens een organisatie zal optreden, als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het optreden bij misbruik van een beschermd idee. Als octrooibewaker ben je een bewaker van octrooien maar meestal ook een patentcoördinator. Dit houdt in dat mensen die informatie nodig hebben over een octrooi terechtkunnen bij de octrooibewaker. In de meeste gevallen zal een octrooibewaker gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector. Een octrooibewaker zal in de meeste gevallen minimaal over een passende universitaire studie moeten beschikken. In alle gevallen betreft het specialistische werkzaamheden, die om de juiste vakkennis vragen. Er bestaat verder geen verschil tussen octrooien en patenten. Binnen Nederland is het gebruikelijk om de term octrooi te gebruiken. De benaming patent is meestal van toepassing in het buitenland. Het beroep octrooibewaker komt in de praktijk alleen voor binnen gespecialiseerde patentenbureaus, of binnen bedrijven die veel te maken hebben met octrooien. Zoals eerder omschreven kan een octrooibewaker ook verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier beschermen van nieuwe ideeën. Het beschermen van nieuwe ideeën is belangrijk voor bedrijven en moet niet onderschat worden. Een octrooibewaker kan ook te maken hebben met internationale regelgeving om ideeën op de juiste manier te beschermen.

Beschermen van octrooien

Een octrooibewaker is dus meestal een jurist, die verantwoordelijk is voor het registeren en bewaken van octrooien. De werkzaamheden van octrooibewakers zijn voor bedrijven belangrijk, omdat de belangen bij octrooien meestal groot zijn. Bedrijven zullen er dan ook alles aan doen om hun octrooien op de juiste manier te beschermen. Onder octrooien worden over het algemeen uitvindingen verstaan en niet intellectuele eigendommen, zoals foto's, omdat deze onder de auteurswet vallen. Een octrooi is alleen geldig in het land waar het is aangevraagd en kan in meerdere landen aangevraagd worden om extra bescherming te verkrijgen. Wie internationaal een octrooi wil aanvragen kan het beste terecht bij het Europese octrooibureau (EPO). De belangrijkste kenmerken om in aanmerking te komen voor een octrooi is dat een uitvinding nieuw moet zijn en industrieel toepasbaar moet zijn. Binnen Nederland kennen wij al sinds 1910 de Rijksoctrooiwet.

Waarom een octrooi of patent aanvragen

Zoals eerder omschreven kan een octrooibewaker voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan farmacologen, die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Voor farmacologen is het heel belangrijk om nieuwe medicijnen op de juiste manier te beschermen, omdat de ontwikkelkosten meestal hoog zijn. Zonder bescherming zouden farmacologen niet kunnen investeren in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Ook fabrikanten hebben over het algemeen regelmatig te maken octrooien. Als octrooibewaker beschik je over het algemeen over juridische kennis en kan het voorkomen dat je te maken krijgt met andere organisaties, die een octrooi niet respecteren. In dat geval is het aan de octrooibewaker om handhavend op te treden om het octrooi te beschermen. Als octrooibewaker ben je meestal ook verantwoordelijk voor het beheren van het patentenbestand. Binnen het patentenbestand zijn alle kenmerken van bestaande patenten opgenomen. Denk hierbij aan de manier van bescherming en aan de datum dat een octrooi zal verlopen.

Wat doet een octrooibewaker:

Kampioen octrooi-aanvragen:

Opleidingen tot octrooibewaker

Er zijn geen specifieke opleidingen tot octrooibewaker. Een octrooibewaker is meestal een jurist, die beschikt over de universitaire studie rechtsgeleerdheid. Een andere universitaire studie kan ook tot de mogelijkheden behoren. Denk bijvoorbeeld aan een ingenieur die over een technische studie beschikt. In alle gevallen is juridische kennis wel belangrijk, omdat het aanvragen en beschermen van octrooien betrekking heeft op juridische werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een octrooibewaker werkzaam kan zijn

Een octrooibewaker kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een patentenbureau of aan grote ondernemingen, die regelmatig te maken hebben met octrooien. Daarnaast is het denkbaar dat een octrooibewaker aangemerkt kan worden als advocaat. Het is niet zo dat alle octrooibewakers in de kern aangemerkt kunnen worden als jurist. Ook andere mensen kunnen verantwoordelijk zijn voor het beschermen van octrooien.

Competenties octrooibewaker

De belangrijkste competentie van een octrooibewaker is de juridische kennis. Daarnaast zal een octrooibewaker moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal te maken hebt met verschillende managers, directieleden en externe partijen. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat je goed op de details moet letten, omdat octrooiaanvragen juridisch wel moet kloppen. Algemeen belangrijke woorden zijn innovatie, samenwerken, controleren, analytisch, waakzaamheid, adviseren, plannen, organiseren, inzicht, motivatie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als octrooibewaker

Het arbeidsmarktperspectief van een octrooibewaker is over het algemeen niet groot te noemen. Er zijn relatief gezien niet veel octrooibewakers werkzaam in het bedrijfsleven. Daarnaast kan het bewaken van octrooien een aanvulling zijn op andere werkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden van een octrooibewaker zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Als je beschikt over een universitaire studie kan wel het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris octrooibewaker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als octrooibewaker, omdat je binnen verschillende branches werkzaam kan zijn. Een octrooibewaker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als het een externe jurist betreft kan het salaris ook hoger uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Octrooibewaker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Octrooibewaker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Octrooibewaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Octrooibewaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Octrooibewaker.

Mijnzzp.nl