Octrooibewaker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Octrooibewaker?

Een octrooibewaker of patentcoördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van octrooien. Naast het bewaken van octrooien kan een octrooibewaker een belangrijke adviserende rol spelen bij het aanvragen van nieuwe octrooien als dat nodig is. Een octrooibewaker zal in veel gevallen over een juridische achtergrond beschikken, omdat bij het beschermen van octrooien juridische stappen genomen moeten worden. Het bewaken van bestaande octrooien is over het algemeen net zo belangrijk als het patenteren van nieuwe ideeën. Het is in veel gevallen de octrooibewaker die namens een organisatie zal optreden, als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het optreden bij misbruik van een beschermd idee. Als octrooibewaker ben je een bewaker van octrooien maar meestal ook een patentcoördinator. Dit houdt in dat mensen die informatie nodig hebben over een octrooi terechtkunnen bij de octrooibewaker. In de meeste gevallen zal een octrooibewaker gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector. Een octrooibewaker zal in de meeste gevallen minimaal over een passende universitaire studie moeten beschikken. In alle gevallen betreft het specialistische werkzaamheden, die om de juiste vakkennis vragen. Er bestaat verder geen verschil tussen octrooien en patenten. Binnen Nederland is het gebruikelijk om de term octrooi te gebruiken. De benaming patent is meestal van toepassing in het buitenland. Het beroep octrooibewaker komt in de praktijk alleen voor binnen gespecialiseerde patentenbureaus, of binnen bedrijven die veel te maken hebben met octrooien. Zoals eerder omschreven kan een octrooibewaker ook verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier beschermen van nieuwe ideeën. Het beschermen van nieuwe ideeën is belangrijk voor bedrijven en moet niet onderschat worden. Een octrooibewaker kan ook te maken hebben met internationale regelgeving om ideeën op de juiste manier te beschermen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Octrooibewaker

Wat is het salaris en tarief van een Octrooibewaker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Octrooibewaker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Octrooibewaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Octrooibewaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl