Bouwkundig adviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bouwkundig adviseur kan veel onzekerheden weghalen bij het aankopen van een pand of advies geven bij een renovatie. Deze adviseur kan een bouwtechnisch keuringsrapport leveren waarin de staat van het gebouw tot in de puntjes wordt omschreven. Aan de hand van dit rapport kunt u verder bouwen. Een bouwkundig adviseur kan ook ingeschakeld worden door een V.V.E (vereniging van eigenaren). Door een rapport aan de voorzitter te overleggen kan de voorzitter in de vergadering voorleggen wat er allemaal gebeuren moet aan onderhoud. Er staat niet alleen in wat direct zal moeten gebeuren maar ook wat er nog aan zit te komen qua onderhoud. Het rapport is dan ook bedoeld om een duidelijk inzicht te geven in de te verwachten kosten.

Soms kan het rapport ook gevraagd worden door een geldverstrekker. Die kan door middel van het rapport goed inschatten of het onderpand de waarde heeft die er betaald moet worden aan de huidige eigenaar. Het is verstandig om bij enige twijfel een bouwkundig adviseur in te schakelen. De kosten van een rapport wegen niet op tegen de kosten van mogelijke gebreken die u niet gezien heeft.

Een bouwkundig adviseur kan u op veel meer manieren adviseren dan alleen  op onderhoud. Zaken als milieu of geluidsmaatregelen kan de adviseur u ook bij helpen. Er zijn in Nederland heel veel bouwkundig adviseurs te vinden die allemaal hun eigen expertise hebben.

Voor veel mensen is het kopen van een huis iets wat ze maar een paar keer in hun leven doen. Omdat het kopen van een huis aardig wat zorgen met zich kan meebrengen doet men er verstandig aan om volledig op de hoogte te zijn van de eventuele risico's die het met zich kan meebrengen.

Vooral bij oude panden kunnen er nogal eens extra aandachtspunten zijn, waar kopers misschien niet meteen aan denken. De bouwkundig adviseur kan hierop wijzen. Vaak zijn de aandachtspunten niet onoverkomelijk, maar is het wel belangrijk om deze af te wegen bij een aankoop. Zo kunnen balklagen aangetast zijn en kunnen scheuren in een muur duiden op een verzakking. Dit soort zaken zijn wel te repareren maar dienen wel afgewogen te worden. Het kan betekenen dat er extra over de prijs onderhandeld dient te worden.

Maar ook wanneer een woning van binnen en buiten gerenoveerd dient te worden kan de adviseur helpen. Zo kan deze een aardige inschatting maken van de te verwachten werkzaamheden en kosten. Het inhuren van adviseur kost wel geld maar verdient zich eigenlijk altijd terug in duidelijkheid.

Een bouwkundig adviseur wordt vaak ingeschakeld wanneer een huis verkocht wordt, om te kijken of hij mankementen kan vinden die de kopers, verkoper of makelaars over het hoofd hebben gezien. Soms eist de bank ook een rapport door een aangewezen partij, als zekerheidstelling voor de hypotheek. Dit kunnen ze bijvoorbeeld eisen bij een monumentaal pand. Bij een monumentaal pand kunnen de kosten van herstel hoog oplopen, en wil de bank extra zekerheden hebben voordat ze de hypotheek verstrekken.

Buiten het opmerken van directe aandachtspunten kan een bouwkundig adviseur ook vertellen wat er in de toekomst aan onderhoudskosten zit aan te komen. Er zijn door de jaren heen heel veel huizen gebouwd, die vaak allemaal bepaalde aandachtspunten hebben door de materialen die gebruikt zijn in de periode van bouwen. Zo kan asbest een rol spelen, de fundering of betonrot. De bouwkundig adviseur is hiervan op de hoogte een weet vaak aan de hand van het bouwjaar van een huis al waar hij extra op moet letten tijdens een inspectie.

Verborgen gebreken bij een woning komen regelmatig voor. Ze moeten, als ze bekend zijn bij de verkoper, gemeld worden aan de koper. Echter kan het voorkomen dat een verkoper bepaalde gebreken ook niet gekend heeft bij de verkoop, zoals een verrotte afvoer of een lekkende leiding. Als er sprake is van verborgen gebreken kan de de koper ook na de verkoop verhaal halen bij de verkoper, om de onbekende schade te verhalen. Het is beter om deze gebreken voor de aankoop boven water te krijgen om problemen te voorkomen.

Asbest in de woning

De meeste makelaars melden in hun brochure dat er asbest in een woning verwerkt kan zijn als er wel een vermoeden is dat er asbest aanwezig is in de woning, maar de asbest niet zichtbaar is omdat het asbest weggewerkt is achter de aftimmering van de woning. Het is dan aan de kopende partij om hier op door te vragen als deze dat wil. Ook komt het voor dat het asbest wel degelijk zichtbaar is, zoals onder een kapconstructie van een woning, en de koper hier dus mee bekend is en hier later geen aanspraak op kan doen. De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen behoorlijk oplopen.

Betonrot

Betonrot komt veel voor bij woningen die na de oorlog gebouwd zijn tot het jaar 1980. Betonrot kan een groot probleem zijn bij woningen wanneer die niet goed wordt aangepakt om verdere schade te voorkomen. Betonrot kan ontstaan omdat de wapening in de beton te dicht bij de rand gelegd is, en zo gevoelig is voor vocht. Het vocht trekt in het beton en zo gaat de wapening roesten en zal het beton kapot knappen. Het is belangrijk om de betonrot weg te halen en het beton te herstellen. Betonrot komt veel voor bij funderingen, balkons, galerijen en lateien. De diverse betonnen onderdelen hebben allemaal een dragende functie en moeten daarom goed onderhouden worden.

Afvoeren en waterleiding

Bij oude woningen kan er nog sprake zijn van gietijzeren afvoeren, die inmiddels hun langste tijd wel gehad hebben en vroeg of laat zullen gaan lekken. De gietijzeren afvoeren zijn vaak weggewerkt en niet zichtbaar. Het is verstandig om bij oude woningen de afvoeren te controleren. Een lekkage aan een gietijzeren afvoer is niet goed te repareren, en moet bij problemen vaak in zijn geheel vervangen worden. Ook een waterleiding kan wanneer die oud is voor problemen zorgen, wanneer deze nog uit lood bestaat. Loden waterleidingen mogen niet meer gebruikt worden en moeten vervangen worden. De loden leidingen kunnen bij een lekkage niet gerepareerd worden en een loodgieter zal dit ook niet doen.

Glas lekkage

Ook isolatieglas kan kapot gaan en moet daarom goed gecontroleerd worden bij de aankoop van een woning. In dubbelglas staat in het profiel tussen het glas een datum wanneer de ruit gemaakt is. Aan de hand van de datum is dus makkelijk af te lezen hoe oud het glas is. Het meeste isolatieglas kan na 15 jaar problemen geven, zoals lekkage in de afdichting tussen het glas waardoor witte vlekken ontstaan tussen het glas. Als er witte vlekken zichtbaar zijn of er zitten waterdruppels tussen het glas, dan is de ruit lek en moet deze vervangen worden voor nieuw isolatieglas.

Energiekosten woning

De meeste oude huizen van voor 1980 zijn slecht geïsoleerd, en kunnen dus onnodig duur zijn met betrekking tot de energierekening. Het goed isoleren is iets wat iemand deels zelf kan doen en deels moet laten doen, zoals het isoleren van de gevels. Er zijn speciale bedrijven die onder hoge druk isolatie in de gevel kunnen spuiten om de woning te isoleren. Meer over isoleren kunt vinden bij het beroep isoleerder. Wie zelf een zolder of andere ruimte wil gaan isoleren doet er goed aan zich te laten informeren over isoleren, omdat fout isoleren ook mogelijk is. Wanneer er niet goed geïsoleerd wordt kunnen er problemen ontstaan, zoals houtrot en problemen met de ventilatie in een woning.

Houtrot woning

Houtrot is niet altijd zichtbaar en kan zelfs heel erg zijn voordat de echte houtrot zichtbaar zal worden. Kozijnen of ander hout aan woning kunnen door vochtproblemen gaan rotten. Als er sprake is van ernstige houtrot kan het nodig zijn dat kozijnen of andere timmerwerk vervangen moet worden, omdat het hout niet meer te redden is. Het controleren op houtrot kan simpel gedaan worden met een schroevendraaier. Als de schroevendraaier makkelijk in het hout kan prikken is er vaak sprake van houtrot. Houtrot kan wel gerepareerd worden, maar dat moet goed aangepakt worden om het niet terug te laten komen. Al het rotte hout moet tot het gezonde hout weggehaald worden. Ook is het mogelijk om alleen een onderdorpel of stukken stijl te vervangen.

Muren en metselwerk, voegwerk

De muren van een woning geven vaak een goede indruk van de algehele staat van een woning, omdat problemen aan de gevels zoals scheuren vaak een indicatie zijn van problemen, zoals een verzakking van de fundering. Ook zijn lekkages vaak zichtbaar in de gevel. Ook aan binnenkant van een muur kunnen problemen zichtbaar worden, zoals vochtdoornslag van de muur. Bij vocht aan de binnenkant kan het nodig zijn de muur te impregneren en wellicht het voegwerk te vervangen. Het voegwerk heeft als functie het opzuigen van het regenwater uit de stenen. Bij oude versleten voegen kan het zijn dat het vocht makkelijk door de gevel trekt en zo binnen voor problemen zorgt.

Boktor en houtworm

Boktor en houtworm komen voor in onbehandeld hout, zoals dit vaak in een kapconstructie verwerkt is. De boktor of houtworm zal vaak pas opvallen wanneer de bewoner zaagsel op de grond ziet liggen. Aangetast hout door de boktor of houtworm is makkelijk te herkennen door kleine ronde gaatjes in het hout. Tegenwoordig komt boktor en houtworm bijna niet meer voor, omdat het hout een speciale behandeling krijgt om dit tegen te gaan. Vroeger kwam het hout zo uit het bos met de boktor en houtworm in zich, en zo uiteindelijk in de woning. Voordat de boktor of houtworm uiteindelijk ontdekt wordt in het hout kan het al tien jaar verwerkt zijn in een woning. Er zijn speciale bedrijven die met speciale middelen de boktor of houtworm kunnen uitroeien in een woning. Ook meubels kunnen aangetast worden door boktor of de houtworm en zo schade oplopen. Om het ongedierte uit meubels te krijgen is het vaak de beste oplossing om de meubels te bevriezen tot min 20 graden. Bij min 20 graden zal de boktor en houtvorm sterven.

Electra

Ook de elektra installatie moet goed bekeken worden, omdat het bij oude huizen nogal eens een probleem kan zijn omdat de installatie eigenlijk niet meer aan de huidige regels voldoet. Vaak kloppen de kleuren van de draden niet meer en heeft de installatie te weinig groepen naar de huidige maatstaven. Ook het schakelmateriaal van oude installaties heeft vaak zijn beste tijd gehad.

Bebouwing en vergunning

Tegenwoordig is het zo dat een woningkoper zelf ook een onderzoeksplicht heeft en later niet zomaar kan zeggen dat die schuur er al stond en zo verhaal kan halen bij de verkoper, mochten er problemen ontstaan met de gemeente. Een koper doet er dan ook verstandig aan te controleren of alle bebouwing op een perceel ook legaal is. Dat een bepaalde schuur er misschien al heel lang staat hoeft niet te betekenen dat deze met een bouwvergunning gebouwd is. In het ergste geval kan het zijn dat bepaalde bebouwing gesloopt moet worden, omdat een gemeente geen vergunning wil of kan geven.

Bodemonderzoek

Vooral bij oude woningen kan het zijn dat het perceel een hele geschiedenis heeft dat wellicht onderzocht moet worden, zoals bodemverontreiniging door activiteiten uit het verleden. Misschien heeft er vroeger wel een vervuilend bedrijf gezeten, of was er in de directe omgeving een bedrijf. Ook kan het voorkomen dat er nog olietanks in de grond zitten die gelekt hebben, of niet leeggehaald zijn. De meeste olietanks van vroeger zijn niet verwijderd maar wel leeggehaald en daarna afgevuld met zand.

VVE controleren

Bij de aankoop van een woning die onderdeel is van een VVE is het heel belangrijk om de VVE zelf te controleren. Is de VVE actief en bezit deze voldoende middelen om het onderhoud te kunnen betalen? Onderhoud kan duur zijn, en om niet voor verassingen te komen te staan is het belangrijk de VVE door te lichten.

Informatie over een onderhoudsadviseur vastgoed:

Opleidingen tot bouwkundig adviseur

Wie als bouwkundig adviseur wil gaan werken kan de opleiding bouwkunde gaan studeren, wat een HBO-opleiding is. De opleiding is op verschillende plekken in Nederland te volgen. De opleiding is gericht op bouwkunde en bouwprojecten. Tijdens de opleiding zal er regelmatig stage gelopen worden bij bedrijven, en zit men het merendeel van de opleiding op school. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een bouwkundig adviseur werkzaam kan zijn

Als bouwkundig adviseur kan je bij verschillende bedrijven gaan werken zoals aannemers, woningstichtingen, overheid en adviesbureaus. Maar natuurlijk kan je als bouwkundig adviseur ook als zelfstandig ondernemer starten en je eigen adviesbureau beginnen.

Competenties bouwkundig adviseur

Omdat de opleiding bouwkundig adviseur een opleiding is op HBO-niveau moet je natuurlijk goed kunnen leren. Als bouwkundig adviseur heb je veel verschillende taken, die vaak afhankelijk zijn van het soort werkgever, zoals het geven van advies aan kopers van woningen, aannemers adviseren en overheden adviseren. Naast het adviseren maak je ook ontwerpen, bestekboeken en berekeningen van projecten. Het adviseren als bouwkundig adviseur is wel de belangrijkste taak.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkundig adviseur

Als goed opgeleid bouwkundig adviseur is er voldoende werk te vinden. Er zijn veel bedrijven of instellingen die met vastgoed te maken hebben en springen om goed opgeleiden vakmensen. Het vinden van werk als bouwkundig adviseur is dan ook meestal geen probleem. Ook het starten van een eigen adviesbureau behoort tot de mogelijkheden als bouwkundig adviseur. Als bouwkundig adviseur kan je doorgroeien tot leidinggevende, afhankelijk van het soort bedrijf waar je werkzaam bent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkundig adviseur

Het salaris van een bouwkundig adviseur kan nogal sterk variëren, afhankelijk van de positie en verantwoordelijkheden. Het salaris zal dan ook afhankelijk van de leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheid liggen tussen 2500 tot 4000 euro bruto per maand. Als bouwkundig adviseur ben je meestal door het hele land aan het werk, wat natuurlijk betekent dat er meestal een leaseauto beschikbaar wordt gesteld door de werkgever. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans meer te verdienen, afhankelijk van de hoeveelheid opdrachten en de grootte daarvan. Bij het adviseren van kopers van een huis is doorgaans niet heel veel te verdienen, tenzij er heel veel opdrachten binnengehaald worden.

Mijnzzp.nl