Inspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Inspecteur is een algemene benaming voor vakmensen die inspecties en/of onderzoeken uitvoeren in opdracht van de overheid, de semioverheid of het bedrijfsleven. De term inspecteur heeft in de meeste gevallen betrekking op een ambtenaar die voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam zal zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook wel beroepen bestaan binnen het bedrijfsleven die overeenkomen met de term inspecteur. Denk bijvoorbeeld aan een monteur die gasinstallaties keurt of aan een bouwkundig inspecteur die niet voor de overheid werkzaam is. De term inspecteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat de term betrekking kan hebben op uiteenlopende beroepen in verschillende branches. Wel hebben al deze verschillende beroepen te maken met het uitvoeren van onderzoeken en/of inspecties. In de meeste gevallen worden andere benamingen gebruikt dan de term inspecteur, zodat iedereen meteen begrijpt om welk beroep of functie het precies gaat. Een voorbeeld hiervan kan zijn inspecteur van de politie of bijvoorbeeld belastinginspecteur. Als een inspecteur werkzaam is voor de overheid kan ook de term inspectie van toepassing zijn. Een inspectie is een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Wat een inspectie precies controleert is afhankelijk van de soort inspectie, omdat de term inspectie betrekking kan hebben op verschillende inspectiediensten die belast kunnen zijn met specifieke inspectie verantwoordelijkheden.

Over het algemeen zal een inspecteur (in welke functie dan ook) belast zijn met het uitvoeren van onderzoeken en inspecties. Wat er precies gedaan zal worden met deze onderzoeken en inspecties kan per beroep of branche verschillen. Als het een rechercheur van de politie betreft kan dit inhouden dat er bijvoorbeeld een vervolging zal plaatsvinden als het een misdrijf betreft. Dit kan ook het geval zijn als het een onderzoek van de belastingdienst betreft. Een bouwkundig inspecteur (niet werkzaam voor de overheid) kan bijvoorbeeld zijn bevindingen opstellen zodat zijn of haar opdrachtgever precies weet wat de staat is van een gebouw. Het beroep inspecteur hoeft dan ook zeker geen betrekking te hebben op strafrechtelijke onderzoeken of overheidsinspecties.

Het beroep inspecteur komt tegenwoordig op alle niveaus voor en kent verschillende benamingen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een inspecteur over grote verantwoordelijkheden zal beschikken. Ook kan het zo zijn dat een inspecteur leiding geeft aan andere medewerkers. De werkzaamheden van een inspecteur kunnen we dan ook het beste omschrijven als het plannen, organiseren en uitvoeren van controles en inspecties.

De rijksoverheid en de semioverheid maken op veel verschillende manieren gebruik van inspecteurs. Deze inspecteurs controleren namens overheidsministeries, overheidsapparaten en de semioverheid bedrijven en burgers op wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is ook weer een ruim begrip, omdat er veel verschillende soorten wetten en regels bestaan die van toepassing zijn op alle burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de voedselvoorschriften wanneer het om de horeca gaat en denk aan de arbeidsinspecteur die bedrijven controleert op het veilig en gezond werken. Op lokaal niveau kan het weer gaan om bouwinspecteur of om buitengewoon opsporingsambtenaren die toezien op de veiligheid, wetten en regels.

Enkele voorbeelden van inspecteurs:

Inspecteur kinderopvang:

Inspecteur keurmeester:

Opleidingen tot inspecteur

Er zijn geen specifieke opleidingen te benoemen voor het beroep inspecteur, omdat de term inspecteur daarvoor te algemeen is. Een inspecteur kan betrekking hebben op verschillende beroepen in verschillende branches. Ook het opleidingsniveau kan verschillen van Mbo-niveau, Hbo-niveau tot universitaire niveau. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen.

Bedrijven waar een inspecteur werkzaam kan zijn

Als inspecteur ben je over het algemeen voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam, echter komt het beroep inspecteur ook binnen het bedrijfsleven voor. De term inspecteur wordt binnen de praktijk niet heel veel gebruikt omdat deze zo algemeen is.

Competenties inspecteur

De competenties als inspecteur kunnen per beroep, functie en soort werkgever verschillen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een inspecteur een speurneus zal moeten zijn. Onderzoeken, controles en handhaven zijn over het algemeen belangrijke woorden binnen het beroep inspecteur. Algemeen belangrijke woorden als inspecteur zijn zelfstandigheid, inzicht, kennis, samenwerken, leiderschap, discipline, plichtsgetrouw en doorzettingsvermogen. Ook is het niet ondenkbaar dat een inspecteur over juridische kennis moet beschikken, omdat een inspecteur ook te maken zal krijgen met handhavingszaken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als inspecteur is niet zomaar aan te geven, omdat het arbeidsmarktperspectief per beroep nogal kan verschillen. Over het algemeen is het beroep inspecteur alleen voorbehouden aan vakmensen die beschikken over de juiste opleidingen en werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als inspecteur zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze ook weer per beroep kunnen verschillen. In de meeste gevallen betreft het beroep inspecteur een redelijk hoge functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inspecteur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als inspecteur omdat deze geheel afhankelijk zullen zijn van de soort werkgever en de branche waarbinnen je werkzaam bent. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven omdat het salaris van een inspecteur erg kan verschillen per opleidingsniveau. Het beroep inspecteur komt tegenwoordig op alle niveaus voor.

Mijnzzp.nl