Inspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep inspecteur
Werkzaamheden als inspecteur
Wat doet een inspecteur
Wat doet een inspecteur allemaal:
Film: inspecteur kinderopvang
Film: inspecteur keurmeester
Opleidingen tot inspecteur
Bedrijven waar een inspecteur werkzaam kan zijn
Competenties inspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris inspecteur
Eigen bedrijf starten als Inspecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Inspecteur

Beroep inspecteur

Een inspecteur is een medewerker of ambtenaar, die belast is met het houden van inspecties in opdracht van de overheid, de semioverheid of het bedrijfsleven. De term inspecteur heeft in de meeste gevallen betrekking op een ambtenaar die voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam is. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook wel beroepen bestaan binnen het bedrijfsleven, die overeenkomen met de term inspecteur. Denk bijvoorbeeld aan een monteur die gasinstallaties keurt, of aan een bouwkundig inspecteur die niet voor de overheid werkzaam is. De term inspecteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat de term betrekking kan hebben op verschillende beroepen in verschillende branches. Wel hebben al deze verschillende beroepen te maken met het uitvoeren van onderzoeken en/of inspecties. In de meeste gevallen worden andere benamingen gebruikt dan de term inspecteur, zodat iedereen meteen begrijpt om welk beroep of functie het precies gaat. Een voorbeeld hiervan is inspecteur van de politie of bijvoorbeeld belastinginspecteur. Als een inspecteur werkzaam is voor de overheid kan ook de term inspectie van toepassing zijn. Een inspectie is een overheidsdienst, die controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Wat een inspectie precies controleert, is afhankelijk van de soort inspectie, omdat de term inspectie betrekking kan hebben op verschillende inspectiediensten, die belast kunnen zijn met specifieke inspectie verantwoordelijkheden. In alle gevallen is een inspecteur verantwoordelijk voor het controleren van werkzaamheden, diensten of voorwerpen op geldende wet- en regelgeving. Hiertoe behoort ook het controleren of regels en/of werkzaamheden op de juiste manier toegepast worden. Het beroep inspecteur komt tegenwoordig op alle niveaus voor en kent verschillende benamingen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een inspecteur over grote verantwoordelijkheden zal beschikken, omdat je een toezichthouder bent.

Werkzaamheden als inspecteur

Over het algemeen zal een inspecteur belast zijn met het uitvoeren van onderzoeken en inspecties. Wat er precies gedaan wordt met deze onderzoeken en inspecties kan per beroep of branche verschillen. Als het een rechercheur van de politie betreft kan dit inhouden dat er bijvoorbeeld een strafvervolging zal plaatsvinden als het een misdrijf betreft. Dit kan ook het geval zijn als het een onderzoek van de belastingdienst betreft. Een bouwinspecteur kan bijvoorbeeld zijn bevindingen opstellen, zodat de gemeente precies weet wat de staat is van een gebouw. De rijksoverheid en de semioverheid maken op verschillende manieren gebruik van inspecteurs. Deze inspecteurs controleren namens overheidsministeries, overheidsapparaten en de semioverheid bedrijven en burgers op wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is een ruim begrip, omdat er veel verschillende wetten en regels bestaan die van toepassing zijn op alle burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de voedselvoorschriften als het om de horeca gaat, en aan de arbeidsinspectie, die bedrijven controleert op het veilig en gezond werken. Het is niet zo dat alle inspecteurs werkzaam zijn voor de overheid. Denk bijvoorbeeld ook aan ingenieurs die verantwoordelijk kunnen zijn voor het inspecteren van metaal. In dat geval is een ingenieur werkzaam als niet destructief onderzoeker. Het onderzoeken van materiaalsterkte is belangrijk bij vliegtuigrompen, vliegtuigmotoren, kermisattracties en bijvoorbeeld bij pijpleidingen, die gebruik worden voor het transporteren van olie en gas.

Wat doet een inspecteur

Een inspecteur is in de kern verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan inspecteurs van de douane, buitengewoon opsporingsambtenaren, boswachters, sociaal rechercheurs en aan toezichthouders, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke inspectiewerkzaamheden. Inspectiewerkzaamheden hoeft niet in te houden dat er sprake is van fraude, een overtreding of misdaad. Een belastinginspecteur kan bijvoorbeeld ook routinematige boekhoudkundige controles uitvoeren, zonder dat er specifiek sprake is van een vermoeden van fraude. Als een belastinginspecteur wel onregelmatigheden tegen komt, zal er een audit plaatsvinden. Een audit moet in dat geval wel gezien worden als een grondige inspectie. Daarnaast kan een inspecteur verantwoordelijk zijn voor het houden van milieu-inspecties. In dat geval is de inspecteur verantwoordelijk voor het controleren of bedrijven zich houden aan de juiste regels. Denk bijvoorbeeld aan garagehouders, die olie en andere vloeistoffen op de juiste manier moeten opslaan en afvoeren. Bij een vermoeden van een milieudelict kan het ook nodig zijn om een bodemonderzoek te houden. Ook huisbazen kunnen te maken krijgen met inspecteurs vanuit de gemeente. Dit betreft meestal speciaal aangestelde woninginspecteurs.

Wat doet een inspecteur allemaal:

  • Het controleren op wet- en regelgeving.
  • Het controleren van voorwerpen en materialen.
  • Het uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek.
  • Het uitvoeren van bestuursrechtelijke werkzaamheden.
  • Het stoppen of ongedaan maken van overtredingen.
  • Het toezien op de naleving van regelgeving.
  • Het samenwerken met andere inspectiediensten.
  • Het inspecteren van werkmaterialen en kwaliteitsnormen.

Film: inspecteur kinderopvang

Film: inspecteur keurmeester

Opleidingen tot inspecteur

Er zijn geen specifieke opleidingen te benoemen voor het beroep inspecteur, omdat de term inspecteur daarvoor te algemeen is. Een inspecteur kan betrekking hebben op verschillende beroepen in verschillende branches. Ook het opleidingsniveau kan verschillen van Mbo-niveau, hbo-niveau tot universitaire niveau. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een inspecteur werkzaam kan zijn

Als inspecteur ben je over het algemeen voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam, echter komt het beroep inspecteur ook binnen het bedrijfsleven voor. De term inspecteur wordt binnen de praktijk niet heel veel gebruikt omdat deze zo algemeen is.

Competenties inspecteur

De competenties als inspecteur kunnen per beroep, functie en soort werkgever verschillen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een inspecteur een speurneus zal moeten zijn. Onderzoeken, controles en handhaven zijn over het algemeen belangrijke woorden binnen het beroep inspecteur. Algemeen belangrijke woorden als inspecteur zijn zelfstandigheid, inzicht, kennis, samenwerken, leiderschap, discipline, plichtsgetrouw en doorzettingsvermogen. Ook is het denkbaar dat een inspecteur over juridische kennis moet beschikken, omdat een inspecteur ook te maken zal krijgen met handhavingszaken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een inspecteur is niet zomaar aan te geven, omdat het arbeidsmarktperspectief per beroep kan verschillen. Over het algemeen is het beroep inspecteur alleen voorbehouden aan vakmensen die beschikken over de juiste opleidingen en werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als inspecteur zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze ook weer per beroep kunnen verschillen. In de meeste gevallen betreft het beroep inspecteur een redelijk hoge functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inspecteur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als inspecteur omdat deze geheel afhankelijk zullen zijn van de soort werkgever en de branche waarbinnen je werkzaam bent. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het salaris van een inspecteur erg kan verschillen per opleidingsniveau. Het beroep inspecteur komt tegenwoordig op alle niveaus voor.

Eigen bedrijf starten als Inspecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Inspecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Inspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Inspecteur.

Mijnzzp.nl