Inspecteur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Inspecteur?

Een inspecteur is een medewerker of ambtenaar, die belast is met het houden van inspecties in opdracht van de overheid, de semioverheid of het bedrijfsleven. De term inspecteur heeft in de meeste gevallen betrekking op een ambtenaar die voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam is. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook wel beroepen bestaan binnen het bedrijfsleven, die overeenkomen met de term inspecteur. Denk bijvoorbeeld aan een monteur die gasinstallaties keurt, of aan een bouwkundig inspecteur die niet voor de overheid werkzaam is. De term inspecteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat de term betrekking kan hebben op verschillende beroepen in verschillende branches. Wel hebben al deze verschillende beroepen te maken met het uitvoeren van onderzoeken en/of inspecties. In de meeste gevallen worden andere benamingen gebruikt dan de term inspecteur, zodat iedereen meteen begrijpt om welk beroep of functie het precies gaat. Een voorbeeld hiervan is inspecteur van de politie of bijvoorbeeld belastinginspecteur. Als een inspecteur werkzaam is voor de overheid kan ook de term inspectie van toepassing zijn. Een inspectie is een overheidsdienst, die controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Wat een inspectie precies controleert, is afhankelijk van de soort inspectie, omdat de term inspectie betrekking kan hebben op verschillende inspectiediensten, die belast kunnen zijn met specifieke inspectie verantwoordelijkheden. In alle gevallen is een inspecteur verantwoordelijk voor het controleren van werkzaamheden, diensten of voorwerpen op geldende wet- en regelgeving. Hiertoe behoort ook het controleren of regels en/of werkzaamheden op de juiste manier toegepast worden. Het beroep inspecteur komt tegenwoordig op alle niveaus voor en kent verschillende benamingen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een inspecteur over grote verantwoordelijkheden zal beschikken, omdat je een toezichthouder bent.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Inspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl