Inspecteur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Inspecteur?

Inspecteur is een algemene benaming voor vakmensen die inspecties en/of onderzoeken uitvoeren in opdracht van de overheid, de semioverheid of het bedrijfsleven. De term inspecteur heeft in de meeste gevallen betrekking op een ambtenaar die voor de rijksoverheid of semioverheid werkzaam zal zijn. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook wel beroepen bestaan binnen het bedrijfsleven die overeenkomen met de term inspecteur. Denk bijvoorbeeld aan een monteur die gasinstallaties keurt of aan een bouwkundig inspecteur die niet voor de overheid werkzaam is. De term inspecteur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat de term betrekking kan hebben op uiteenlopende beroepen in verschillende branches. Wel hebben al deze verschillende beroepen te maken met het uitvoeren van onderzoeken en/of inspecties. In de meeste gevallen worden andere benamingen gebruikt dan de term inspecteur, zodat iedereen meteen begrijpt om welk beroep of functie het precies gaat. Een voorbeeld hiervan kan zijn inspecteur van de politie of bijvoorbeeld belastinginspecteur. Als een inspecteur werkzaam is voor de overheid kan ook de term inspectie van toepassing zijn. Een inspectie is een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Wat een inspectie precies controleert is afhankelijk van de soort inspectie, omdat de term inspectie betrekking kan hebben op verschillende inspectiediensten die belast kunnen zijn met specifieke inspectie verantwoordelijkheden.

Lees verder...


Mijnzzp.nl