Team Mijnzzp

Inspectie bedrijf

Heb je een eigen bedrijf dan bestaat er altijd een kans dat er een keer een inspecteur van de overheid op bezoek komt. Dat kan een inspecteur zijn van de Belastingdienst, maar ook een medewerker van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij een bezoek aan je bedrijf vindt er dan een controle plaats op het naleven van de regels. De inspecteurs zijn bij een bezoek aan regels gebonden, maar je bent als ondernemer wel verplicht om mee te werken.

Onaangekondigd bezoek

Een inspecteur van de overheid hoeft vooraf niet te melden dat er een bezoek op handen is. Bovendien hoeft er geen toestemming gevraagd te worden om je bedrijfspand te betreden. Daarop is wel een uitzondering en dat is als je aan huis je bedrijf hebt. Een inspecteur dient zich wel te houden aan de regels zoals deze zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht en dient zich bij het bezoek te legitimeren.

Meewerken tijdens inspectie

Komt er een inspecteur van de overheid langs dan ben je verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Bijvoorbeeld door op verzoek van de inspecteur deuren te openen of documenten te overhandigen die van belang zijn in het kader van het controleonderzoek. Als een inspecteur vragen stelt, moet je daar antwoord op geven. Dat hoeft overigens niet als er sprake is van geheimhoudingsplicht.

Wie kan er langskomen?

Er zijn allerlei organisaties die bij je bedrijf langs kunnen komen, zoals de Belastingdienst. Het is altijd mogelijk dat er een bezoek komt van een medewerker van de Belastingdienst voor een bedrijfsbezoek. In dat geval is er doorgaans sprake van controle op de administratie en bedrijfsvoering. Vrijwel altijd kondigt de Belastingdienst van tevoren het bezoek aan en er volgt op het bezoek een rapport met informatie. Daar kan je inzicht in krijgen.

Zo zijn er talloze andere instanties die ook controles uitvoeren. Bijvoorbeeld om het naleven van brandveiligheidsregels te controleren en te kijken of installaties daaraan voldoen. Komt er een inspecteur van bijvoorbeeld de omgevingsdienst om de brandveiligheid te controleren dan loop je tijdens de inspectie meestal mee. Een dergelijk bezoek vindt vaak onaangekondigd plaats. Overigens kan er ook sprake zijn van gemeenteambtenaren die een controle komen uitvoeren.

Freelancer achter computerOm problemen te voorkomen als zzp'er, is het raadzaam om de boekhouding goed te organiseren.

Maak bijvoorbeeld gebruik van een goed boekhoudprogramma. Ook de Belastingdienst heeft aangegeven hier voorstander van te zijn.

Mijnzzp.nl