Team Mijnzzp

Audit

Krijg je bericht dat de Belastingdienst bij je bedrijf langs komt voor een controle? Dan schrik jij je waarschijnlijk een hoedje. Het is echter een normale gang van zaken die overigens incidenteel plaatsvindt. Het aantal fysieke controles is namelijk zeer beperkt en vindt plaats aan de hand van steekproeven. De Belastingdienst voert echter doorlopend controles op afstand uit. Deze controles zijn geautomatiseerd en daar merk je niets van tenzij daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld een controle op btw-aangifte of op de aangifte inkomstenbelasting.

Inhoudsopgave
Automatische controle
Belastinginspecteur komt op bezoek

Automatische controle

De Belastingdienst heeft verschillende middelen tot de beschikking om controles geautomatiseerd uit te voeren. Heb je bijvoorbeeld bij je aangifte inkomstenbelasting een foutje gemaakt met betrekking tot de zelfstandigenaftrek? Als de data anders uitwijzen dan jouw antwoord op de betreffende vraag dan krijg je daar bericht van. Bijvoorbeeld met het verzoek om aan te geven waarom jij recht hebt op zelfstandigenaftrek terwijl de informatie bij de Belastingdienst tot een andere conclusie komt. De data, systemen en algoritmes van de Belastingdienst zijn wat dat betreft een bron van informatie om controles uit te voeren. Zo kan er ook een signaal zijn dat een oplopend saldo op je zakelijke rekening toch wel vragen oproept als je verlies hebt gedraaid.

Belastinginspecteur komt op bezoek

Je krijgt doorgaans vooraf bericht als je een ondernemer bent waar de belastinginspecteur op bedrijfsbezoek komt. De inspecteur komt dan bij je bedrijf langs om inzage te krijgen in je boekhouding en gegevens over je administratie en bedrijfsvoering te verzamelen. Het komt ook voor dat de belastinginspecteur alleen maar een bepaalde aangifte wil onderzoeken. Heb je een horecabedrijf? Dan komt het voor dat je te maken krijgt met een waarneming ter plaatse. Bijvoorbeeld om te controleren hoeveel personeel er aan het werk is net als het controleren van de identiteit van medewerkers. Je krijgt van een waarneming ter plaatse doorgaans een brief met daarin de aankondiging van het bezoek. Het komt echter ook voor dat er verrassingsbezoeken staan gepland. Dan weet je vooraf dus niet dat de inspecteur in je bedrijf langskomt om een controle uit te voeren.

Mijnzzp.nl