Team Mijnzzp

Audit boekhouding

De kans op een belastingcontrole voor zzp'ers is niet heel groot. Het komt echter wel voor dat de Belastingdienst een specifieke controle uitvoert. Bijvoorbeeld als er signalen zijn, die aanleiding geven om een belastingcontrole uit te voeren. Of omdat je als zzp'er geselecteerd bent als onderdeel van een steekproef. Het komt verder door dat bepaalde onderwerpen zijn, die extra aandacht van de fiscus krijgen, zoals het urencriterium. Ten aanzien van de signalen, die mogelijk aanleiding vormen voor een controle, zijn er verschillende situaties die daarop van toepassing zijn.

Inhoudsopgave
Brutowinstpercentage is laag
Privégebruik is laag
Gebrekkige boekhouding

Brutowinstpercentage is laag

Een laag brutowinstpercentage en in elk geval lager dan in een reguliere situatie is een mogelijke indicator dat er deels sprake is van zwarte omzet. Er zijn voor uiteenlopende sectoren bijvoorbeeld zogenoemde normindicatoren beschikbaar, die betrekking hebben op het gemiddelde brutowinstpercentage in de branche. Indien dit percentage te veel afwijkt van de norm, is dit mogelijk een signaal. Overigens kan een laag brutowinstpercentage natuurlijk allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld als de kosten voor inkoop fors zijn gestegen en de verkoopprijs achtergebleven is in de kostenstijging.

Privégebruik is laag

Een ander mogelijk signaal voor een belastingcontrole betreft het privégebruik. Dit dient in verhouding te staan tot de levensstijl en uitgaven. In het verlengde daarvan vormen onregelmatige opnamen voor privé een mogelijk signaal. Doorgaans vinden privéopnamen op gestructureerde wijze plaats en als dit ineens onregelmatigheden vertoont, kan er wat andes aan de hand zijn. Bijvoorbeeld dat de gedane privé-uitgaven met zwart geld zijn gedaan.

Gebrekkige boekhouding

Een ander signaal dat mogelijk aanleiding is om een controle op de belasting uit te voeren, betreft een gebrekkige boekhouding. Daarom is het ook zo belangrijk om als zzp'er een gedegen boekhouding te voeren. Dit is mogelijk met een boekhoudprogramma, maar ook door de boekhouding aan een boekhouder uit te besteden. Bij een gebrekkige boekhouding is er speciale aandacht voor een negatieve kas. Het kan onder meer zo zijn dat er bij een negatieve kas sprake is geweest van inkomsten die in de boekhouding niet verantwoord zijn. Bijvoorbeeld als er een uitgave is geboekt, die niet gedekt is door een geboekte ontvangst in de boekhouding.

Mijnzzp.nl