Team Mijnzzp

Geschokt

Er gelden voor zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak allerlei regels, waar de Belastingdienst op toeziet. Bijvoorbeeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Nu is echter in het nieuws gekomen dat de Belastingdienst het zelf niet zo nauw neemt met de regels omtrent schijnzelfstandigheid. Deze organisatie heeft namelijk zelf zzp'ers ingehuurd voor werk met alle kenmerken van schijnzelfstandigheid. De Rekenkamer heeft een rapport opgesteld, waarin naar voren is gekomen dat de Belastingdienst de regels voor zzp inhuur heeft overtreden.

Zzp'er en schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst stelt eisen aan ondernemers om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Een voorwaarde om als zelfstandig ondernemer aangemerkt te worden, zoals een zzp'er, is dat er geen gezagsverhouding aanwezig mag zijn. Daarnaast is het doorgaans nodig dat je als zzp'er aantoonbaar voor meerdere opdrachtgevers werkt. Indien er niet aan dergelijke eisen wordt voldaan, kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. In dat geval is er sprake van een arbeidsverhouding en dient er sprake te zijn van afdracht van sociale premies. Een zzp'er die als schijnzelfstandige werkt, is in de praktijk namelijk een werknemer.

Schijnzelfstandigen bij het ministerie van Financiën

Uit het rapport van de Rekenkamer is op te maken dat het ministerie van Financiën arbeidskrachten heeft ingehuurd via een tussenpartij. Een deel van deze ingehuurde arbeidskrachten zijn als schijnzelfstandige aan te merken. Dit aan de hand van een intern beoordelingskader. De Belastingdienst heeft laten weten dat er geen andere keuze voorhanden was.

Tekort aan personeel

Er is namelijk sprake van een groot tekort aan personeel, waardoor de voortgang van de bedrijfsvoering risico liep als er niet gekozen werd voor externe inhuur. Er is in 2022 door de Belastingdienst onder meer binnen de afdeling Toeslagen een uitzondering gemaakt voor zeshonderd zzp'ers. Overigens zijn er wel premies voor werknemersverzekeringen afgedragen in die situaties, waarin de schijnzelfstandigheid duidelijk was.

Inhuur zzp'ers wordt beperkt

De Belastingdienst is van plan om in 2023 en in 2024 minder zelfstandig ondernemers in te huren. De Rekenkamer houdt de ontwikkelingen in de gaten en dringt erop aan dat de Belastingdienst deze woorden waarmaakt. Het goedkeuren van uitzonderingssituaties, waarbij regels worden overtreden, tast uiteraard de geloofwaardigheid van de Belastingdienst aan.

Mijnzzp.nl