Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Ondernemer worden brengt een aantal fiscale voordelen met zich mee. De overheid heeft maatregelen in het leven geroepen om zelfstandigen een duwtje in de rug te geven. Een van die maatregelen is de zelfstandigenaftrek, waarmee je als ondernemer je winst kunt verlagen, zodat je minder inkomstenbelasting betaalt. Maar hoe zit dat als je zzp’er bent? Heb je dan ook recht op de zelfstandigenaftrek? Werd deze regeling ook niet weer opnieuw afgebouwd? We beantwoorden hier je vragen over deze fiscale regeling.

Is de zelfstandigenaftrek ook voor zzp’ers bedoeld?

Ja, maar om een beroep op deze regeling te doen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Je mag op de eerste plaats bij de start van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Ook moet je door de Belastingdienst aangezien worden als ‘ondernemer’.

Deze kijkt in hoeverre je daadwerkelijk zelfstandig bent, of je zelf aansprakelijk bent voor je bedrijfsschulden, of je voortdurend tijd en geld investeert in het werven van klanten en naar de grootte van je bedrijf. Om aangemerkt te worden als ondernemer voor de Belastingdienst is het bijvoorbeeld belangrijk dat je voor diverse opdrachtgevers werkt.

Voldoe je aan het urencriterium?

Een andere voorwaarde om als zzp’er in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek is dat je voldoet aan het urencriterium. Als je eenmaal in de wereld van de zzp’ers duikt, zul je dit begrip regelmatig tegenkomen. Met het urencriterium wordt bedoeld dat je minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteedt. Niet alleen je factureerbare uren tellen mee, maar ook de uren dat je bezig bent met je boekhouding, marketing of voorraadbeheer.

Om als ondernemer beschouwd te worden, dien je meer tijd te besteden aan je onderneming, dan aan andere werkzaamheden. Alleen als je in de vijf jaren vooraf geen ondernemer was, dan is het niet nodig om aan deze voorwaarde te voldoen. Voor het bijhouden van de uren kun je ook gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Aftrekposten voor zzp'ers met een eenmanszaak:

Hoe pas je de zelfstandigenaftrek toe?

Zijn alle bovengenoemde voorwaarden van toepassing op jouw situatie als zzp’er? Dan mag je de zelfstandigenaftrek gebruiken als aftrekpost. In 2021 betekende dit dat je € 6.670 van je winst mocht aftrekken. Let op, want het maximale tarief voor deze aftrek is 43%. Verder is het belangrijk dat je weet dat de komende jaren deze aftrekpost wordt afgebouwd. Zo wordt de zelfstandigenaftrek in 2022 met € 360 verlaagd, zodat deze uitkomt op € 6.310. Deze wordt tot in 2036 verder afgebouwd naar een bedrag van € 3.240. In 2022 daalt ook het maximale tarief voor deze aftrek naar 40%. Het belangrijkste doel van het afbouwen van deze aftrekpost is om de fiscale discrepanties tussen ondernemers en werknemers te verminderen.

Ik heb minder winst, dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek!

Een veelvoorkomende situatie onder startende zzp’ers is dat ze minder winst hebben, dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Hoe ga je om met deze situatie? Je mag dan het gedeelte van de zelfstandigenaftrek die je niet kunt toepassen, verrekenen in de negen opeenvolgende jaren. Het is dan wel de bedoeling dat je winst in de betreffende jaren hoger is, dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Andere fiscale regelingen die voor jou als zzp’er mogelijk interessant zijn, zijn: de mkb-winstvrijstelling, de startersaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Boekhouden

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Mijnzzp.nl