Team Mijnzzp

Regering Den Haag

De zelfstandigenaftrek is een van de fiscale voordelen waar je als zzp'er voordeel van hebt. Dat geldt ook voor de MKB-winstvrijstelling en de startersaftrek als je net bent begonnen met een eigen onderneming. De zelfstandigenaftrek kent een dalend voordeel, want in 2022 gaat het bedrag van de aftrek verder naar beneden. De daling bedraagt € 360 en daarmee komt het bedrag van de zelfstandigenaftrek in 2022 uit op € 6.310. Dit jaar staat het bedrag van de zelfstandigenaftrek nog op 6.670 euro. Er zijn overigens ook een aantal positieve veranderingen te melden voor jou als zzp'er in 2022.

Inhoudsopgave
Daling tarief inkomstenbelasting
Daling inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
Stijging bijtelling elektrische auto

Daling tarief inkomstenbelasting

In 2021 is het tarief voor de inkomstenbelasting van de eerste schijf vastgesteld op 37,1%. Dit tarief daalt het komende jaar naar 37,07%. Dat compenseert dan voor een deel het voordeel dat je misloopt met de lagere zelfstandigenaftrek. Het is in elk geval de verwachting dat deze daling ingevoerd wordt per 1 januari 2022. Ben je AOW'er en zzp'er dan geldt er eveneens een daling en die komt uit op het verlagen van het tarief van 19,2% naar 19,17%.

Daling inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Je betaalt als zzp'er elk jaar een bedrag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Het goede nieuws is dat het percentage volgend jaar daalt. Dit jaar is het percentage nog vastgesteld op 5,75%, maar in 2022 betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,45%. Daarbij geldt dat je volgend jaar niet meer betaalt dan over het zzp jaarinkomen van € 59.267 euro. Je bent verplicht om deze premie te betalen en krijgt daarover een afzonderlijke aanslag.

Stijging bijtelling elektrische auto

Er staan nog een aantal veranderingen op de planning waar je wel of niet mee te maken krijgt als zzp'er. Zo geldt dat de bijtelling voor het privé gebruiken van een zakelijke elektrische auto stijgt. Dat is nu nog 12%, maar volgend jaar komt dat percentage uit op 16%. Het is wel zo dat de stijging alleen van toepassing is op de eerste 35.000 euro over de cataloguswaarde. Als deze hoger is dan wordt de bijtelling berekend met 22%. Overigens daalt de SEPP subsidie als je in een elektrische auto privé gaat rijden van 4.000 euro naar 3.700 euro.

zzp-erHet is als zzp'er slim om gebruik te maken van online boekhouden. Hiermee kun je eenvoudig zelf de financiële administratie bijhouden.

Ook het toepassen van verschillende fiscale regelingen is met de boekhoudsoftware mogelijk.

Mijnzzp.nl