Team Mijnzzp

Beurs startende ondernemers

Je krijgt als startende ondernemer te maken met de inkomstenbelasting en met de bijdrage Zorgverzekeringswet. Zodra de Belastingdienst je als ondernemer ziet, ben je verplicht om over het jaar aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Je profiteert van meerdere fiscale voordelen over je winst uit onderneming. De te betalen belasting is uiteindelijk afhankelijk van je winst en aftrekposten. Daarnaast is er nog een kostenpost om rekening mee te houden, waarbij er geen fiscale voordelen zijn. Je bent namelijk verplicht om een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te betalen.

Inhoudsopgave
Bijdrage Zorgverzekeringswet
Bijdrage Zorgverzekeringswet zzp 2021

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Bij werknemers in loondienst geldt dat de werkgever de bijdrage Zorgverzekeringswet inhoudt op het loon en afdraagt. Dat is ook van toepassing op pensioenen en uitkeringen. Ben je ondernemer dan is er niemand die de bijdrage Zorgverzekeringswet inhoudt op inkomsten. Je bent dan ook als startende zzp'er zelf verplicht om deze bijdrage aan de Belastingdienst te betalen.

Dat kan door een voorlopige aanslag of bij het doen van de aangifte over het betreffende jaar waarop een definitieve aanslag volgt. De bijdrage is wel afhankelijk van het inkomen dat je verdient als ondernemer. De bijdrage ZWV wordt automatisch uitgerekend als je online-aangifte doet voor de inkomstenbelasting als zzp'er.

Bijdrage Zorgverzekeringswet zzp 2021

De bijdrage Zorgverzekeringswet zzp 2021 bedraagt 5,75% over het bijdrage-inkomen. Er geldt voor 2020 een percentage van 5,45%. Het bijdrage-inkomen in 2021 is overigens maximaal 58.311 euro. Er zijn veel starters die wel rekening houden met de te betalen inkomstenbelasting, maar het is ook belangrijk om met de bijdrage Zorgverzekeringswet zzp rekening te houden. Uiteraard is het mogelijk om de inkomsten in het lopende jaar te schatten en op basis daarvan een voorlopige aanslag aan te vragen.

Je krijgt dan twee afzonderlijke aanslagen: een voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet en een voor de Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Mocht je tijdens het jaar meer inkomsten krijgen dan verwacht, is het mogelijk om de voorlopige aanslagen bij te stellen. Heb je een laag inkomen en voldoe je daarbij aan een aantal voorwaarden dan is het wellicht mogelijk om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen.

Ondernemer aan de boekhoudingStartende zzp'ers hebben dus niet alleen te maken met opstartkosten. De meeste zzp'ers hebben ook te maken met bijkomende kosten.

Als zzp'er is het belangrijk om alle kosten inzichtelijk te maken. Dit voorkomt vervelende situaties en mogelijke problemen.

Mijnzzp.nl