Team Mijnzzp

Premie Zwv

Naast dat je als zzp'er inkomstenbelasting betaalt over je winst uit onderneming, ben je een bijdrage verschuldigd voor de Zorgverzekeringswet. Je krijgt daar een aparte aanslag voor in de vorm van een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringsweet. De premie Zwv die je als zzp'er moet betalen aan de Belastingdienst, is van de hoogte van de winst uit onderneming afhankelijk. Heb je geen voorlopige aanslag 2024 gekregen en wil je weten hoe je als zzp'er de premie Zwv berekent? Bekijk dan onderstaande informatie.

Inhoudsopgave
Premie Zwv 2024
Belastbare winst uit onderneming
Voorbeeld premieberekening Zwv

Premie Zwv 2024

De premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet komt voor 2024 uit op 5,32%.  De premieberekening vindt plaats over de maximaal belastbare winst, die vastgesteld is op 71.228 euro. Je betaalt als zzp'er in 2024 dan ook nooit meer dan een bedrag van 3.810 euro aan premie Zwv.

Belastbare winst uit onderneming

De premie Zwv wordt berekend aan de hand van de belastbare winst uit je onderneming ofwel het zogenoemde bijdrage-inkomen. Dit betekent in de praktijk dat er eerst fiscale aftrekposten op de winst uit onderneming in mindering te brengen zijn. Denk daarbij aan de zelfstandigenaftrek die in 2024 voor ondernemers 3.750 euro bedraagt. Ben je een starter dan komt daar een startersaftrek van 2.123 euro bij die je mag aftrekken van de winst uit onderneming. Daarna mag je nog de mkb-vrijstelling toepassen en deze bedraagt in 2024 een percentage van 13,31%. Dit percentage is overigens in 2024 lager dan in 2023, want het afgelopen jaar was het percentage nog 14%.

Voorbeeld premieberekening Zwv

Stel je hebt in 2024 een geschatte winst uit onderneming van 52.000 euro. Dan mag je daar de zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek op in minder brengen. Je komt dan uit op een bedrag van 52.000 min 3.750 min 2.123 = 46.127. Daar pas je de MKB-winstvrijstelling op toe: 13,31% van 46.127 = 6.139. Nu ga je terug naar de winst uit onderneming van 52.000 euro en daar trek je de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling vanaf. Je komt dan op een bedrag van 39.988 euro en dat is het bijdrage-inkomen ofwel de belastbare winst voor het berekenen van de premie Zwv. Je betaalt in 2024 dan 5,32% van 39.988 euro en komt uit op een premie van 2.127 euro.

Mijnzzp.nl