Team Mijnzzp

Elektrische auto

Heel wat zzp’ers spelen tegenwoordig met het idee om een (nieuwe) elektrische auto te kopen. In vergelijking met een klassiek voertuig op benzine of diesel blijkt dit niet alleen voor de nabije toekomst, maar ook voor de langere termijn dan ook veruit de beste keuze te zijn. Om de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren heeft de Nederlandse overheid er ondertussen voor gekozen om enkele financiële tegemoetkomingen in het leven te roepen. Dit niet alleen voor particulieren, maar ook voor zzp’ers. Voor deze laatste doelgroep is het dit jaar dan ook zomaar mogelijk om een subsidie te ontvangen tot wel 5.000 euro. Deze subsidie moet het voor ondernemers aanzienlijk eenvoudiger maken om de overstap te maken naar elektrisch rijden.

Inhoudsopgave
Aanspraak maken op de subsidie?
Subsidie verspreid over meerdere jaren
Wat bij operationele leasing?

Aanspraak maken op de subsidie?

De zogenaamde SEBA regeling maakt het mogelijk om 10 procent van de netto catalogusprijs of 10 procent van de verkoopprijs zonder BTW te recupereren. Je moet er wel rekening mee houden dat er een maximumbedrag is vooropgesteld. Dit maximumbedrag is momenteel 5.000 euro. Heb je er niet voor gekozen om het voertuig meteen te kopen, maar maak je daarvoor gebruik van een financial lease? In dat geval zal het bedrag worden verspreid over de maandtermijnen. Let op, er zijn ook verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de subsidie te kunnen ontvangen:

1. Er dient sprake te zijn van een volledig emissieloze bedrijfsauto;
2. Het voertuig moet over een elektrische of waterstofmotor beschikken;
3. De bedrijfsauto mag nog niet afgeleverd zijn;
4. De leaseovereenkomst mag niet zijn afgesloten voor datum van 1 januari 2021;
5. De nettowaarde van de auto mag niet boven de 20.000 euro zijn gelegen;

Voldoe jij aan de hierboven gestelde voorwaarden? Dan is het mogelijk om als zzp’er dit jaar te investeren in de aankoop van een elektrische auto tegen een zeer interessante prijs. Let wel, voor elke zzp’er geldt dat er slechts voor één voertuig een subsidie-aanvraag kan worden ingediend.

Subsidie verspreid over meerdere jaren

Het is van belang om er rekening mee te houden dat er voor de subsidie telkens een vast bedrag per jaar wordt gereserveerd door de Nederlandse overheid. Voor het jaar 2021 bedraagt dit bedrag bijvoorbeeld 22 miljoen euro. Wanneer dit bedrag is opgebruikt is het niet langer mogelijk om binnen datzelfde jaar nog een subsidie onder de SEBA regeling te bekomen.

Wel is het zo dat er inmiddels door de Nederlandse overheid al werd aangekondigd dat de subsidie niet alleen maar afgesloten zal kunnen worden in het jaar 2021. De regeling zal dan ook zeker in stand worden gehouden tot in 2025. Elk jaar zal er opnieuw een maximum subsidiebedrag worden bepaald. Het is eventueel ook mogelijk dat er tussentijds aan de voorwaarden wordt gesleuteld, maar dat lijkt eerder onwaarschijnlijk.

Wat bij operationele leasing?

Bij een financial lease is het eveneens perfect mogelijk om aanspraak te maken op de SEBA regeling. Geldt dit echter ook voor het moment waarop er sprake is van een operationele lease? Zeker. Voorwaarde hiervoor is wel dat je leasingmaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract. Wanneer dat is gebeurd, is het dus hoe dan ook eveneens in deze situatie perfect mogelijk om te kunnen genieten van de voordelen die aan de subsidie zijn verbonden.

Lees ook ons artikel: waarom een auto leasen vaak slimmer is dan kopen

Mijnzzp.nl