Team Mijnzzp

Ondernemer

Je bent voor jezelf al snel ondernemer als je bedrijfsmatig bezig bent met productverkoop of diensten aanbiedt. Het is echter niet zo dat je direct ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, btw of KvK. Bekijk daarom wat op de situatie van jouw ondernemerschap van toepassing is. Als zzp'er is het raadzaam om vanaf de start gebruik te maken van een online boekhoudpakket. Online boekhouden werkt eenvoudiger en voorkomt ook vervelende fouten.

Inhoudsopgave
Ondernemer voor inkomstenbelasting
Let op Wet DBA
Ondernemer voor btw
Ondernemer voor KVK

Ondernemer voor inkomstenbelasting

Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je aan meerdere voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat je diensten verricht tegen betaling of producten verkoopt en winst verwacht. Indien het om activiteiten in de hobbysfeer gaat, is er echter geen sprake van ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

De mate van zelfstandigheid als het om de uitvoering van werkzaamheden gaat, is eveneens een voorwaarde net als een redelijk te verwachten winst, voldoende tijdsbesteding, aanwezig bedrijfskapitaal, reclame naar buiten en aanwezigheid van meerdere opdrachtgevers. Indien je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting geef je de inkomsten op als ‘winst uit onderneming’.

Let op Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en is van belang om te bepalen of je voor de inkomstenbelasting ondernemer bent. Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat er een verkapte vorm van loondienst ontstaat, waarbij je als zzp'er als ondernemer werkt, maar er eigenlijk sprake is van een arbeidsverhouding met kenmerken van een dienstverband in loondienst.

Ondernemer voor btw

Er zijn een aantal punten van belang om te beoordelen of je ondernemer bent voor btw. Hierbij speelt de zelfstandigheid bij het uitoefenen van de werkzaamheden onder meer een rol. Ook de regelmaat van inkomsten telt mee, net als dat er gekeken wordt of er inkomsten uit een baan in vaste dienst zijn. Overigens ben je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting, ook al ben je wel ondernemer voor de btw. Bij het bepalen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting spelen namelijk meer voorwaarden een rol, zoals je hierboven ziet.

Ondernemer voor KVK

De Kamer van Koophandel hanteert een beperkt aantal criteria om te bepalen of je voor de KVK ondernemer bent. De eerste is dat je goederen of diensten leert. De tweede is dat je daar een vergoeding voor krijgt die niet symbolisch bedoeld is. De derde is dat je aan het economische verkeer deelneemt.

RekeningenHet is niet zo, dat alle ondernemers automatisch ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit moet de Belastingdienst eerst bepalen (meestal wel).

Het is ook niet zo dat alle ondernemers te maken met btw. Er kan sprake zijn van vrijstelling of de KOR-regeling. Ondernemers zijn wel verplicht om de boekhouding bij te houden.

Mijnzzp.nl