Team Mijnzzp

Ondernemer

Er is een onderscheid te maken tussen wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voor de btw. Dit stelt de Belastingdienst vast op basis van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heb je nog te maken met de criteria die de Kamer van Koophandel hanteert om vast te stellen of je ondernemer bent. Dit om je bedrijf al dan niet in te schrijven in het Handelsregister.

Criteria van KVK

De KVK kijkt naar verschillende criteria om na te gaan of je ondernemer bent en voor inschrijving in het Handelsregister in aanmerking komt. Dit is het geval als je producten of diensten levert of bezig bent met de voorbereiding daarvoor. Je dient ook aan de voorwaarde te voldoen dat je er meer geld voor krijgt dan de kosten die je hebt gemaakt. Dit betekent dus dat je geld moet verdienen. Een andere voorwaarde is dat je bedrijf zich richt op anderen dan uitsluitend familie, vrienden of kennissen.

Ondernemer voor de btw

Na je inschrijving bij de KVK bepaalt de Belastingdienst of je een ondernemer voor de btw bent. Er zijn hier meerdere voorwaarden op van toepassing. Bijvoorbeeld of je zelfstandig je bedrijf voert en regelmatig inkomsten hebt. Indien de Belastingdienst vaststelt dat je ondernemer voor de btw bent dan betekent dit niet automatisch dat je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Overigens kan je wel vrijstelling voor de btw-aangifte krijgen als je van de kleineondernemersregeling gebruikmaakt.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Je bent doorgaans ondernemer voor de inkomstenbelasting als je voldoet aan de voorwaarden, zoals de criteria van de KVK. Bijvoorbeeld dat je tegen betaling diensten levert of producten verkoopt en je daarbij niet alleen richt op bekenden. De Belastingdienst kan ook kijken naar de mate van zelfstandigheid, ondernemersrisico en omvang van je bedrijf. Indien de Belastingdienst concludeert dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting heeft dit gevolgen voor de aangifte. Je dient dan de winst uit onderneming op te geven. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en je aan het urencriterium voldoet, kom je voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking. Je mag als je niet aan het urencriterium voldoet, maar wel ondernemer bent gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling.

Mijnzzp.nl