Team Mijnzzp

Ondernemersrisico

Ben je van plan om een eigen bedrijf te starten, dan heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van de term 'ondernemersrisico'. Maar wat houdt ondernemersrisico eigenlijk precies in? In dit artikel zullen wij verschillende voordelen bespreken van ondernemersrisico's waarmee je als ondernemer eventueel te maken kunt krijgen, en hoe je deze risico's voor jezelf zoveel mogelijk kunt beperken.

Wanneer je start als ondernemer, is het in de eerste plaats belangrijk om te beseffen dat je ondernemersrisico nooit volledig kunt uitsluiten. Alle ondernemers hebben op een bepaalde manier te maken met ondernemersrisico, en dit risico kan per branche en bedrijfsactiviteit verschillen. Wel is het mogelijk om het ondernemersrisico voor je bedrijf en jezelf zoveel mogelijk te beperken door het nemen van de juiste maatregelen. Dit heeft doorgaans betrekking op verschillende aspecten, zoals de bedrijfs- en persoonlijke risico's die je als ondernemer loopt.

Inhoudsopgave
Ondernemersrisico beperken
Voorbeelden van bedrijfsrisico
Debiteurenrisico beperken
Krediet en financiering
Risico schade en aansprakelijkheid
Persoonlijke risico's vermijden als ondernemer
Stel een risicomanagementmodel op voor je bedrijf
Stel een bedrijfsvisie op als ondernemer

Ondernemersrisico beperken

Als startende ondernemer heeft het kiezen van de juiste rechtsvorm wellicht de grootste invloed op het beperken van ondernemingsrisico's. Wanneer je kiest voor de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap of VOF, ben je namelijk persoonlijk aansprakelijk voor mogelijke financiële problemen, wat een risico vormt bij het starten van een bedrijf. Bij het kiezen voor een VOF is het bovendien erg belangrijk om een vennootschapscontract op te stellen om mogelijke problemen te voorkomen. Als je op persoonlijk niveau minder risico wilt lopen, kun je beter kiezen voor de rechtsvorm besloten vennootschap (BV). Het toepassen van de juiste rechtsvorm is dus erg belangrijk wanneer je gaat starten als ondernemer.

Voorbeelden van bedrijfsrisico

Er zijn veel voorbeelden te bedenken van bedrijfsrisico's waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen. Vanzelfsprekend kunnen de bedrijfsrisico's per bedrijf verschillen en hangt dit ook af van de omvang van de onderneming. Grote ondernemingen hebben bijvoorbeeld vaak te maken met debiteurenrisico omdat er veel facturen kunnen openstaan. Dit wil overigens niet zeggen dat een zzp'er met een eenmanszaak niet te maken kan krijgen met debiteurenrisico, want dit is wel het geval. Voor alle ondernemers is het belangrijk om te letten op de directe cashflow van het bedrijf.

Debiteurenrisico beperken

Het is op verschillende manieren mogelijk om het debiteurenrisico als bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen en aan het controleren van de kredietwaardigheid van nieuwe klanten. Ook is het raadzaam om gebruik te maken van een online boekhoudprogramma om direct te kunnen factureren en snel te kunnen inspelen op klanten die de factuur niet hebben voldaan. Wanneer je te maken krijgt met grote opdrachten, is het ook raadzaam om leveringsvoorwaarden te hanteren en kan het van belang zijn om de tekenbevoegdheid van individuele personen te controleren.

Krediet en financiering

Veel ondernemers maken gebruik van krediet en/of financiering om hun bedrijf op te starten. Als ondernemer moet je hiervoor meestal een ondernemingsplan opstellen voordat de kredietverstrekker overgaat tot het verstrekken van krediet. Het is als ondernemer belangrijk om te beseffen dat de kredietverstrekker je strikt kan houden aan het ondernemingsplan. Mocht de praktijk tegenvallen wat betreft de bedrijfsresultaten, dan kan het zijn dat de kredietverstrekker de voorwaarden aanpast. Bijvoorbeeld door de aflossing te verhogen of zelfs het verleende krediet versneld terug te vorderen. Dit komt regelmatig voor wanneer de kredietverstrekker het risico van de onderneming voor zichzelf verhoogt. Dit kan als ondernemer een groot risico vormen dat aanzienlijke invloed kan hebben op het bedrijf omdat het vrije werkkapitaal afneemt.

Risico schade en aansprakelijkheid

Als ondernemer kun je te maken krijgen met schade en aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld, als ondernemer kun je schade veroorzaken bij een particulier en hiervoor ook aansprakelijk worden gesteld. Schade en aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren ontstaan, en het is verstandig om je hiertegen in te dekken door het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Afhankelijk van de aard van je werkzaamheden kan het ook verstandig zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om je te beschermen tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten. Deze verzekering is met name belangrijk voor beroepsgroepen die advieswerkzaamheden verrichten. Een opstal- en inboedelverzekering kan ook erg belangrijk zijn wanneer je gebruikmaakt van een kantoor en/of werkplaats. Bovendien is het verstandig om een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Persoonlijke risico's vermijden als ondernemer

Je zult er misschien geen rekening mee houden, maar als zelfstandig ondernemer kun je ook ziek worden of wellicht arbeidsongeschikt raken, en dit is een belangrijk ondernemersrisico waarmee je te maken kunt krijgen. Om je in te dekken tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het nodig om een AOV-verzekering voor jezelf af te sluiten. Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering blijf je verzekerd van een inkomen mocht je onverhoopt langdurig ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kun je zelf bepalen onder welke voorwaarden je verzekerd wilt zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook met een wachttijd van twee jaar, waardoor de premie lager zal worden. In dat geval moet je echter wel de eerste twee jaar zelf financieel kunnen overbruggen.

Stel een risicomanagementmodel op voor je bedrijf

Het is raadzaam om alle risico's en onzekerheden op te nemen in een risicomanagementmodel. Door risicomanagement toe te passen voorkom je namelijk dat je belangrijke punten vergeet en kun je de bedrijfsgegevens ook analyseren aan de hand van het model, zodat eventuele risico's als bedrijf beheersbaar blijven. Over het algemeen heeft een risicomanagementmodel betrekking op strategische risico's, operationele risico's, financiële risico's en wet- en regelgeving (compliance).

Stel een bedrijfsvisie op als ondernemer

Het kan helpen om een duidelijke bedrijfsvisie op te stellen als ondernemer. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen welke doelen je als ondernemer hebt en hoe je deze wilt bereiken. Het opstellen van een bedrijfsvisie moet worden gezien als langetermijnrichting waarin je als bedrijf wilt groeien en wat de belangrijkste aandachtspunten voor het bedrijf zijn. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om duurzaamheid centraal te stellen om zo toekomstbestendig te zijn. Dit kan ook helpen bij het beperken van ondernemersrisico's omdat je met een duidelijke missie en visie werkt.

Mijnzzp.nl