Team Mijnzzp

Algemene voorwaarden zzp

Het is als zzp'er niet wettelijk verplicht om gebruik te maken van algemene voorwaarden; echter is het wel raadzaam om dat te doen. De algemene voorwaarden worden soms ook wel omschreven als de leveringsvoorwaarden. Het kan overigens wel voorkomen dat je als zzp'er deel uitmaakt van een branche- of beroepsvereniging die je verplicht om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Wanneer je gebruikmaakt van algemene voorwaarden, is het belangrijk om deze van toepassing te verklaren.

Inhoudsopgave
Wat is van toepassing verklaren?
Waar de algemene voorwaarden vermelden?
Wat neem je op in de algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden opstellen is maatwerk
Is het nodig om gebruik te maken van algemene voorwaarden?

Wat is van toepassing verklaren?

Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden heeft betrekking op het beschikbaar hebben van de algemene voorwaarden. Een potentiële klant moet bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van de algemene voorwaarden. Als zzp'er, wanneer je bijvoorbeeld een offerte opstelt, kun je de algemene voorwaarden meesturen als een pdf bij de e-mail. Het is ook mogelijk om de algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. In dat geval kun je ook naar die instanties verwijzen.

Vanzelfsprekend is het nodig dat de klant zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren voor het aangaan van de opdracht of overeenkomst. Het achteraf vermelden van de algemene voorwaarden is niet toegestaan.

Om optimale bescherming te garanderen met betrekking tot de algemene voorwaarden, is het nodig dat klanten de algemene voorwaarden ondertekenen ter aanvaarding. Dit wordt ook wel 'aanvaarding door ondertekening' genoemd. Juridisch gezien is aanvaarding door ondertekening de veiligste manier om gebruik te maken van algemene voorwaarden.

Waar de algemene voorwaarden vermelden?

Het is gebruikelijk om de algemene voorwaarden op verschillende manieren op te nemen, zoals in offertes, orders en overeenkomsten. Het is belangrijk om tijdig te vermelden dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op je diensten. Enkel het vermelden van de algemene voorwaarden op je website is niet voldoende, aangezien je dan niet zeker weet of klanten deze daadwerkelijk lezen.

Wat neem je op in de algemene voorwaarden:

Als zzp'er kun je verschillende punten opnemen in de algemene voorwaarden, maar deze kunnen per zzp'er verschillen. Over het algemeen worden de volgende punten opgenomen in de algemene voorwaarden:

  • Geldigheidstermijn van offertes (prijsstijgingen, voorwaarden, enz.).
  • Beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid (zoals verzekeringen, enz.).
  • Garantievoorwaarden en de exacte inhoud ervan.
  • Eigendomsvoorbehoud als zzp'er (overdracht na betaling).
  • Procedure voor het oplossen van mogelijke geschillen.
  • Betalingstermijn met betrekking tot de levering.
  • Opleveringsdatum van de werkzaamheden.
  • Hoe om te gaan met meerwerk.

Algemene voorwaarden opstellen is maatwerk

Het is niet verstandig om de algemene voorwaarden van andere bedrijven over te nemen, omdat deze niet zijn afgestemd op jouw bedrijf. Het opstellen van algemene voorwaarden vereist maatwerk, aangezien je anders belangrijke punten zou kunnen missen. Het is mogelijk om hulp in te schakelen van specialisten, zoals een juridisch bureau, voor het opstellen van de algemene voorwaarden. Het is ook belangrijk om geen onredelijke bepalingen op te nemen in de algemene voorwaarden. Bovendien moeten de inhoudelijke punten voor iedereen duidelijk zijn.

Is het nodig om gebruik te maken van algemene voorwaarden?

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het bedrijf kan het zeker raadzaam zijn om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Het is een effectieve manier om jezelf in te dekken tegen mogelijke claims en geschillen. Het opstellen van goede algemene voorwaarden vergt in het begin wellicht veel werk, maar als ondernemer pluk je er later de vruchten van. Ook als zzp'er kun je veel baat hebben bij het opstellen van algemene voorwaarden. Zo hoef je bijvoorbeeld niet telkens uit te leggen onder welke omstandigheden je een opdracht wenst aan te nemen, omdat dit al is opgenomen in je algemene voorwaarden.

Mijnzzp.nl